Slovenscina

The flashcards below were created by user wolf on FreezingBlue Flashcards.

 1. Umetnostno/Neuetnostno besedilo
  • UMETNOSTNO:
  • govori o domišliskem svetu, podatki
  • niso preverljivi
  • NEUMETNOSTNO:
  • govori o resničnem svetu, podatki
  • preverljivi
 2. Enogovorno/Dvogovorno besedilo
  • ENOGOVORNO:
  • Ne pričakuje odziva naslovnika
  • DVOGOVORNO:
  • Pričakuje odziv naslovnika
 3. Subjektivno /objektivno besedilo
  • SUBJEKTIVNO:
  • Sporočevalec se razodeva, izraža svoje mnenje
  • OBJEKTIVNO:
  • Podaja stvarne preverljive podatke, se ne razodeva
 4. Zasebno/javno besedilo
  • ZASEBNO:
  • Namenjena točno določenemu
  • posamezniku
  • JAVNA:
  • Tvori za množico ljudi
 5. Uradno/neuradno
  • URADNO:
  • Sporočevalec pošilja družbeno
  • neenakovrednemu naslovniki
  • NEURADNO:
  • Sporočevalec in naslovnik sta v
  • družbeno enakovrednem razmerju
 6. Praktično sporazumevalno
  Tvorimo jih doma, vsakdanje teme
 7. Nebesedne prvine
  • Podčrtovanje
  • Velikost pisave
  • Razdelitev delov besedila po odstavkih
  • Slike
 8. Slogovni postopki
  • OBVEŠČANJE
  • OPISOVANJE
  • PRIPOVEDOVANJE
  • RAZLAGANJE
  • UTEMELJEVANJE
 9. Pomenska razmerja
  • Nadpomenka,
  • podpomenka

  Avtomobilske znamke


  • Ford,Opel,Nissan,
  • Hyundai...  Protipomenka:

  • Običajno-neobičajno
  • Hitro-počasno  • Protipomenka:
  • ljubiti-sovražiti
 10. Besedne vrste
 11. samostalniška
  beseda (kaseta),


  • pridevniška
  • beseda (glasbeni),


  glagol (pojem),


  prislov (tam),


  predlog (na),


  veznik (in),


  členek (nikar),

  medmet (haha).
Author:
wolf
ID:
318682
Card Set:
Slovenscina
Updated:
2016-04-10 12:22:16
Tags:
dd
Folders:

Description:
fdsdd
Show Answers: