9B

The flashcards below were created by user Madeleine on FreezingBlue Flashcards.

 1. Singuli (mv.)
  Een voor een
 2. Comprehendo, comprehendi (comprehendęre)
  Vastpakken
 3. -que
  En (staat altijd direct na het woord)
 4. Consisto, consisti (consistęre)
  Gaan staan, blijven staan
 5. Relinquo, relinqui (relinquęre)
  Verlaten, achterlaten
 6. Erit
  (Hij) zal zijn
 7. Cupidus, cupida, cupidum + gen
  Begerig naar
 8. Acer, acris
  Scherp, fel, hevig
 9. Aduvo, adiuvi (adiuvare)
  Helpen
 10. Necesse est
  Het is nood zakelijk
 11. Interea
  Ondertussen
 12. Libertas, libertatis (vrl)
  Vrijheid
 13. Ignarus, ignara ignarum + gen
  Onkundig van, on-wetend , onbekend met
 14. Simul
  Tegelijkertijd
 15. Eorum (gen. Mv. Mnl./onz.)
  Van hen, hun, ervan
 16. Plenus, plena, plenum + gen
  Vol van
 17. Timor, timoris (mnl.)
  Angst
 18. Virtus, virtutis (vrl)
  • 1. Deugd, goede eigenschap
  • 2. Moed
 19. Armatus, armata, armatum
  Gewapend
 20. Possum, potui (posse)
  Kunnen
 21. Obsideo, obsedi (obsedēre)
  Bezetten, belegeren
 22. Civis, civis
  Burger
 23. Statua
  Standbeeld
Author:
Madeleine
ID:
319277
Card Set:
9B
Updated:
2016-04-23 18:14:59
Tags:
latijn
Folders:
latijn,woordjes
Description:
latijn woordjes
Show Answers: