10B

The flashcards below were created by user Madeleine on FreezingBlue Flashcards.

 1. Addo
  • Addidi (addęre)
  • Toevoegen
 2. Nec
  En niet, ook niet
 3. Id
  • 1. Het
  • 2. Dit
 4. Longus
  • Longa, longum
  • Lang
 5. Me
  • (Acc.)
  • Mij
 6. Ordo
  • Ordinis (mnl.)
  • Rij
 7. iubeo
  • iussi (iubēre)
  • Bevelen
 8. Insidae
  • (mv.)
  • Hinderlaag
 9. Accendo
  • Accendi (accendęre)
  • In brand steken, aansteken
 10. Dexter
  • Dextra, dextrum
  • Rechts, rechter-
 11. Manus
  • (Vrl.)
  • Hand
 12. Nihil
  Niets
 13. Dolor
  • Doloris (mnl.)
  • Pijn, verdriet
 14. Mitto
  • Misi (mittęre)
  • Sturen, zenden
 15. Dimitto
  • Dimisi (dimittęre)
  • Wegsturen , laten gaan
 16. Romam
  Naar Rome (bij werk-woorden van "gaan")
 17. Respondeo
  • respondi (respondēre)
  • antwoorden
 18. Beneficium
  Weldaad
 19. Tuus
  • Tua, tuum
  • Jouw (bezit. Vnw.)
 20. Moneo
  • Monui (monēre)
  • Waarschuwen
 21. Caveo
  • Cavi (cavēre) +acc.
  • Op zijn hoede zijn voor, oppassen voor
 22. Moveo
  • Movi (movēre)
  • 1. Bewegen, verplaatsen
  • 2. Indruk maken op, ontroeren
 23. Paulo post
  Korte tijd later
 24. Perdo
  • Perdidi (perdęre)
  • 1. Te gronde richten
  • 2. Verliezen
Author:
Madeleine
ID:
319279
Card Set:
10B
Updated:
2016-04-23 18:18:47
Tags:
latijn
Folders:
latijn,woordjes
Description:
latijn woordjes
Show Answers: