11A

The flashcards below were created by user Madeleine on FreezingBlue Flashcards.

 1. Suus, sua, suum
  Zijn (eigen), haar (eigen), hun (eigen) (slaat terug op het onderwerp van de zin)
 2. Iudicium
  Proces, vonnis oordeel
 3. Iudex, iudicis
  Rechter
 4. Narro (narrare)
  Vertellen
 5. Mihi (dat.)
  (Aan) mij
 6. Serva
  Slavin
 7. Natus, nata, natum
  Geboren
 8. Igitur
  Daarom, dus
 9. Placeo, Placui (placēre) +dat.
  Bevallen, in de smaak vallen
 10. Licet + dat.
  Het is toegestaan, het is mogelijk
 11. Absum, abfui (abesse)
  Afwezig zijn
 12. Adventus
  (Aan) komst
 13. Exspecto (exspectare
  (Af) wachten, verwachten
 14. Tibi (dat.)
  (Aan) jou
 15. Domum (Acc.)
  Naar (het) huis (bij ww. Van gaan)
 16. Taceo, tacui (tacēre)
  Zwijgen
 17. Omnia (onz. Mv.)
  Alles
 18. Scio (scire)
  Weten
 19. Aspicio, aspexi (aspicęre)
  Kijken naar, aamschouwen (aan) hem, (aan) haar, eraan
 20. Quidem ... Sed
  Weliswaar ... Maar
 21. Concedo, concessi (concendęre)
  Zwichten
 22. Liber, libera, liberum
  Vrij
 23. Si
  Als
Author:
Madeleine
ID:
319281
Card Set:
11A
Updated:
2016-04-23 18:22:04
Tags:
latijn
Folders:
latijn,woordjes
Description:
latijn woordjes
Show Answers: