จิตวิทยาอาชญากร

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. วัตถุประสงค์ในการลงโทษ 4
  • แก้แค้นทดแทน (Retribution
  • ข่มขวัญยับยั้ง (Deterrence)
  • ตัดโอกาสกระทำผิด (Incapacitation)
  • แก้ไขฟื้นฟู (Rehabilitation)
 2. เงื่อนไข 3 ประการ การลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทน (Retribution)
  • คำนึงถึงความพอใจของผู้เสียหาย
  • เกิดความเป็นธรรม
  • ด้สัดส่วนกับความผิด ยกเว้นกรณีที่ลงโทษสูงกว่าเพื่อปกป้องสังคม
  • ให้ปลอดภัย เช่น การจำคุกตลอดชีวิต หรือลงโทษในสัดส่วนต่ำกว่า
  • กรณีผู้กระทำผิดไม่มีโอกาสที่จะกระทำการนั้นอีก
 3. ลงโทษเพื่อข่มขวัญยับยั้ง มี2 ลักษณะ
  • เพื่อไม่ให้ผู้ถูกลงโทษกระทำผิดซ้ำ
  • ประชาชนที่เห็นการลงโทษไม่กล้ากระทำความ
  • ผิด
 4. ตัวอย่างการลงโทษเพื่อข่มขวัญยับยั้ง
  โทษปรับ ข้อจำกัดคือ คนรวยเฉย ๆ
 5. ตัวอย่างการลงโทษเพื่อตัดโอกาสกระทำผิด
  การจำคุกเพื่อกันผู้กระทำผิดออกจากสังคม
 6. ตัวอย่างการลงโทษ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟู
  • เลี่ยงการลงโทษในลักษณะการทำลายศักยภาพใน
  • การกลับเข้าสู่สังคมของผู้กระทำผิด
 7. ตัวอย่างการลงโทษ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟู
  ฝึกวิชาชีพ อบรมทางศีลธรรม  คุมประพฤต
 8. สำนักอาชญาวิทยาปฎิฐานนิยม (Positive
  School) ซึ่งเชื่อในเรื่อง
  งเจตจำนงกำหนด (Determinism)
 9. เจตจำนงกำหนด (Determinism) คือ
  • การกระทำของมนุษย์ถูกกำหนดจากปัจจัยหลายอย่าง และมนุษย์ไม่สามารถเลือกกระทำได้อย่างอิสระ ดังนั้นการลงโทษจึงต้องพิจารณาจากสาเหตุที่ทำให้
  • เกิดการกระทำผิด และแก้ไขที่สาเหตุนั้น
 10. วิวิฒนาการการลงโทษในไทย อาจแบ่งออกเป็น กี่ยุค
  • ยุคก่อนสมัยรัชกาลที่ 5
  • 2. ยุคแห่งการปรับปรุงในสมัยรัชกาลที่ 5
  • 3. ยุคปัจจุบัน หลัง 2475
 11. การลงโทษสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างไร
  • ษเพื่อ
  • แก้แค้นทดแทนและข่มขู่ยับยั้ง เพราะมุ่งลงโทษที่ตัวผู้กระทำผิดอย่างเต็มที่

  ปรับโทษตามลักษณะความร้ายแรงของความผิดและตามฐานันดร ศักด

  ประหารชีวิต ปกติใช้วิธีตัดศรีษะด้วยดาบ
 12. ยุคก่อนสมัยรัชกาลที่ 5 : สมัยต้นรัตนโกสินทร์  ใช้การลงโทษอย่างไร
  • มีคุกเป็นสถานที่จำขัง ผู้ร้ายที่มีกำหนดโทษ 6 เดือนขึ้นไป
  • ส่วนผู้ต้องขังที่มีการกำหนดโทษน้อยกว่า 6 เดือนจะถูกขังไว้ในตะราง
  • ไม่มี กฎข้อบังคับไว้โดยเฉพาะ และการทำงานก็ยังกระจัดกระจายไม่เป็นสัดส่วน
  • สภาพเรือนจำก็ถูกทอดทิ้งไม่ได้รับความสนใจ
 13. ยุคแห่งการปรับปรุงในสมัยรัชกาลที่ 5 เกิดอะไรขึ้น
  กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งกฎหมายถูกปรับปรุงครั้งใหญ่ โดยบุคคลปฏิรูป คือ พระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
 14. พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
 15. พระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
 16. ยุคแห่งการปรับปรุงในสมัยรัชกาลที่ 5
  • จัดระเบียบการคุกตะรางใหม่ยกเลิกจารีตนครบาลอันโหดร้าย
  • ลงโทษทางอาญาที่ต้องผ่านกระบวนการยุติธรรม คือ ตำรวจ
  • อัยการ ศาล และเรือนจำ
 17. ยุคปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่สมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
  จัดตั้งกระทรวงมหาดไทย ตั้งกรมราชทัณฑ์มีเรือนจำและทัณฑสถาน เป็นสถาบันหรือสถานที่ใช้ในการลงโทษ
 18. เรือนจำของกรมราชทัณฑ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
  • เรือนจำกลาง
  • เรือนจำพิเศษ
 19. เรือนจำพิเศษ
  ควบคุมกักขังผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี
 20. เรือนจำกลาง มีหน้าที่
  ควบคุมนักโทษเด็ดขาดที่มีกำหนดโทษ 1 ปีขึ้นไป
 21. ทัณฑสถาน คือ
  • สถานที่ควบคุมและกักขังผู้ต้องขังในลักษณะพิเศษ
  • หรือแยกประเพศแล้ว เช่น ทัณฑสถานวัยหนุ่ม ทัณฑสถานหญิง
 22. บทลงโทษผู้กระทำผิดทางอาญาแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่
  • 1. ประหารชีวิต 
  • 2. จำคุก 
  • 3. กักขัง 
  • 4. ปรับ 
  • 5. ริบทรัพย์
 23. การแขวนคอ (Hanging) ใช้ในประเทศ?
  ญี่ปุ่น อิรัก  อิหร่าน อินเดีย
 24. การยิงเป้า
  • อัฟกานิสถาน จีน
  • เวียดนาม
 25. การนั่งเก้าอี้ไฟฟ้า
  ฟลอริดา เวอจิเนีย
 26. การรมแก๊ส
  • อริโซนา
  • แคลิฟอร์เนีย
 27. การฉีดยา
  • ประเทศไทยก็ใช้วิธีนี้อยู่เช่นกัน ขั้นตอนคือ
  • 1. ฉีดสาร Sodium Thiopental, Barbiturate ให้นักโทษหมดสติ
  • 2. ฉีด Pancuronium Bromide ซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายทำให้ ปอดและกระบังลมหยุดทำงาน
  • 3. ฉีดสาร Potassium Chloride ทำให้หัวใจหยุดทำงาน
 28. การใช้หินขว้างให้ตาย (Stoning) มีใช้ใน
  ซาอุดิอาระเบีย บรูไน อิหร่าน
 29. การตัดศีรษะ
  ซาอุดิอาระเบีย
 30. หากจำเลยไม่ชำระค่าปรับ มีมาตรการที่สามารถทำได้คือ
  • ยืดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ
  • กักขังแทนค่าปรับ เป็นวิธีเร่งรัดค่าปรับ ไม่ใช่โทษอาญา พึงกระทำต่อ เมื่อไม่มีทางจะได้เงินค่าปรับ
  • ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์เป็นสิทธิของผู้ต้องโทษที่จะ
  • ร้องขอต่อศาล
 31. มาตรการอื่นแทนการปรับในสหรัฐอเมริกา
  • การคุมประพฤติแบบทำให้ตกใจกลัว เช่น การให้จำคุกในระยะสั้น ให้ฝึกวินัย ในลักษณะของค่ายทหาร
  • กักขังในบ้าน
  • ชดเชยความเสียหาย ใช้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์ที่เสียหายแก่ผู้เสียหาย
  • แก้ไขฟื้นฟูในชุมชน ใช้เป็นสถานคุมประพฤต
Author:
Anonymous
ID:
319555
Card Set:
จิตวิทยาอาชญากร
Updated:
2016-04-29 14:11:36
Tags:
psycrime
Folders:
psychology
Description:
susu
Show Answers: