INFO132

The flashcards below were created by user burntoutmatch on FreezingBlue Flashcards.

 1. Forklar kort hva to objekter av samme klasse har til felles i Java
  Et objekt har et tilstand og oppførsel. Objekter har forskjellige tilstand, men samme oppførsel. Tilstand: Attributene til et objekt er til felles, altså alle hunder har en rase, et hårfarge, et navn, alder osv. Men verdiene til attributene er forskjellige. Oppførsel: Hvert objekt som er opprettet fra samme klassen har tilgang til samme metodene, men metodene kan oppfører seg forskjellig basert på verdien av instansvariabler. La oss si at du har en klasse hund og en metode setNavn. Vi oppretter to hund objekter og deretter bruker metoden setNavn. Begge objektene har et til felles tilstand, navn, og begge objektene har et til felles metoden som de bruker, altså samme oppførsel, men tilstandet, altså verdien til navn, er forskjellig siden de to hundene har forskjellige navn. (Det kan henne at det finnes to hunder som er neste helt likt, altså med samme navn og rase og hårfarget, men uansett skal det finnes et attribut, f.eks chipp-nummert, som skal være forskjellig for å skille de to hundene.)

   Et objekt lagrer sin tilstand i felt og eksponerer sin oppførsel gjennom metoder.
 2. Hva er hensikten med innkapsling?
  Innkapsling er en av de grunnleggende konsepter i OOP. Innkapsling pakker variabler og metoder sammen som én enhet. Variablene i en klasse vil være skjult fra andre klasser siden man erklærer dem i en klasse som privat. De kan bare nås via metoder for deres nåværende klasse.
 3. Forklar kort hva som menes med overloading.
  – Overlastning skjer når den samme klassen erklærer flere metoder med samme navn.
 4. Forklar kort hva både kopling (coupling) og kohesjon (cohesion) er i sammenheng meduforming (design) av Java-programmer. Illustrer med eksempler.
  Kopling (coupling)Hvor mye en klasse vet om en annen klasse. Kopling handler om hvordan klassene samhandler med hverandre. Løs kopling, hvor hver klasse er selvstendig og kommuniserer med andre klasser med et godt definert grensesnitt, betyr god design.

  Samhørighet (cohesion)Samhørighet blir brukt til å indikere i hvilken grad en klasse har en enkel og godt fokusert formål. Det fokuserer på hvordan enkelte klasser er utformet. Høy samhørighet betyr bedre design.

  Low cohesion would mean that the class does lots of different tasks and is not focused on one topic. High cohesion would then mean that the class is focused on what it should be doing, i.e. only methods relating to the intention of the class.

  As for coupling, it refers to how related are two classes / modules and how dependent they are on each other. Being low coupling would mean that changing something major in one class should not affect the other. High coupling would make your code difficult to make changes as well as to maintain it, as classes are coupled closely together, making a change could mean an entire system revamp.

  All good software design will go for high cohesion and low coupling.
 5. Forklar kort forskjellen på private, public og protected i Java.
  Skjuling av informasjon er prosessen å skjule detaljer om et objekt eller en funksjon. Når man erklære en variabel eller en metode, kan det være en av fire typer: private, protected, public, eller default. Tilgangsstyret private tillater ikke andre klasser tilgang til denne delen av klassen. Altså, informasjonen er skjult fra omverdenen. Dette gjør et program mer modulær og enklere å vedlikeholde.

  Synlighetene private, public og protectedMedlem er et grensesnitt som reflekterer opplysninger som kan identifisere en enkelt medlem (et felt eller en metode) eller en konstruktør. En klasse kan bli erklært som public, slik at klassen er synlig for alle klasser overalt. Private angir at medlemmet kan bare nås i sin egen klasse. Protected angir at medlemmet kan bare nås innen sin egen pakke, og ved en subklasse av sin klasse i en annen pakke.
 6. Kvifor er duplisering av kode ofte dårlig design? Kordan kan vi unngå duplisering av kode?
  code duplication causes an increase in software size. duplication has a direct influence on the difficulty of maintaining already developed code. a bug fix, is in most cases relevant for all instances of the duplicated code. That is, if one decides to do it, it has to be done everywhere, in all duplicates.
 7. Refaktorering
  Refaktorering er en teknikk for å restrukturere en eksisterende kropp av en kode for å tilpasse seg til endring i funksjonalitet og krav. Den endrer sin interne struktur uten å endre dens eksterne oppførsel. Hver endringen er liten, så det gjør ikke mye, men en sekvens av transformasjoner kan gi en betydelig restrukturering.
 8. Polymorfiske variabler og Polymorfi gjennom metoder
  • Polymorfiske variablerPolymorfisk betyr “mange former”. En polymorfiske variabel kan lagre objekter av varierende typer. Den polymorfiske variabel kan referere til mer enn et objekt. Polymorfe variabler henter sin effekt fra interaksjon med arv, overskriving og substitusjon.Polymorfi gjennom metoderJava metodekall er polymorfisk fordi de kan påkalle ulike metoder på ulike tider.
  • bike example
 9. Klasse (class) –
  En klasse inneholder felt, metoder og konstruktør(er
Author:
burntoutmatch
ID:
320671
Card Set:
INFO132
Updated:
2016-06-02 21:57:01
Tags:
INFO132
Folders:

Description:
skoleeksamen
Show Answers: