Alkoholers dannelse og reaktioner

Home > Preview

The flashcards below were created by user AnneSkand on FreezingBlue Flashcards.


 1. E2, primær og sekundær
  Image Upload
  Image Upload
 2. E1, tertiær alkohol
  Image Upload
  Image Upload
 3. SN2, primær og sekundær
  Image Upload
  Image Upload
 4. SN2, primær og sekundær
  Image Upload
  Image Upload
 5. Image Upload
  Image Upload
 6. Grignardreaktion
  Image Upload
  Image Upload
 7. Grignard med en esther
  Image Upload
  Image Upload
 8. Reduktion af carbonyl
  Image Upload
  Image Upload

Card Set Information

Author:
AnneSkand
ID:
321212
Filename:
Alkoholers dannelse og reaktioner
Updated:
2016-06-20 08:49:49
Tags:
Alkoholers
Folders:

Description:
Alkoholer
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview