Logika - IV PODZIAŁ LOGICZNY

The flashcards below were created by user riatoz966 on FreezingBlue Flashcards.

 1. 1. Podziały
  • Totum divisionis - całość dzielona
  • Membra divisionis - człony podziału
  • Fundamentum divisionis - zasada podziału
 2. Partycja
  • Operacja myślowa
  • Podział całości na części składowe - wymienienie elementów, z których składa się kolektyw
 3. 2. Podział logiczny
  • Wymagania:
  • 1) Podział rozłączny - Niepuste podzbiory + brak ele. wspólnych
  • 2) Podział zupełny - każdy element zb. podrzędnego = element zb. nadrzędnego
 4. Po wydzieleniu członów podziału*
  Warto dodać człon "inni" = tu wszystko co pominięte
 5. Rodzaje podziałów logicznych
  • I - Kryterium (warunek) podziału (Naturalny/Sztuczny) [warunek pragmatyczny]
  • II - Ilość członów (dychotomiczny/wieloczłonowy)
  • III - Ilość stopni podziału (jednostopniowy/dwustopniowy/ wielostopniowy)
 6. Podział logiczny - warunek pragmatyczny
  • 1) Podział naturalny - jakaś cecha wspólna, ocenialna zmysłowo; np. ludzie wg. koloru skóry
  • 2) Podział Sztuczny - elementy nie muszą być podobne do siebie; np. zbiór osób o nazwisku na daną literę
 7. Podział logiczny - ilość członów
  • 1) Podział dychotomiczny - dwa człony; A-Dzieci Grzeczne i B- Dzieczi Nie-Grzeczne
  • 2) podział wieloczłonowy - więcej niż 2 człony; nie muszą być j.w. sprzeczne, ale przeciwne; np. bruneci, blondyni, rudzi
 8. Podział logiczny - ilość stopni podziału
  • 1) Podział jednostopniowy - na pierwszym poziomie
  • 2) Podział dwustopniowy - na dwóch poziomach
  • 3) Podział wielostopniowy - na więcej niż dwóch
 9. 3. Klasyfikacja
  Skrzyżowany, wielostopniowy podział logiczny' ile skrzyżowan = tyle stopni
 10. Rodzaje pojęć - klasyfikacja
  • 1) Pojęcia klasyfikujące - coś podpada albo nie podobada pod dany stan rzeczy; np. profeor, nie-profesor
  • 2) Pojęcia porównawcze - stopień występowania jakiejś cechy; grubszy, weselszy
  • 3) Pojęcia metryczne - przyporządkowanie pojęciom jakiejś wartości metrycznej; prędkość, masa
 11. 4. Typologia
  • Grupowanie przedmiotów - ze względu na ich podobieństwo do egzemplarzy wzorcowych (typów)
  • Warunki:
  • 1) Nie-pustość całości dzielonej
  • 2) Rozłączność egzemp. wzorcowych, wg których dokonujemy typologii
  • Ludzie wg. charakteru temperamentu - cholercy, sangwinicy, flegmatycy itp.
  • Typologie budowli - romańskie, gotyckie
  • Grupy połeczne - ekskluzywne, inkluzywne
  • * Mamy typowy dom = typ; i jakąś finezyjną budowlę ekscentryka = nie wygląda jak typowy dom, ale przez porównanie do typu idealnego domu, stwierdzamy ze tak mozemy go zakwalifikować
 12. Typ
  Zbiór przedmiotów wyznaczonych ze względu na podobieństwo co do określonej cechy; między wzorcem a resztą
 13. 5. Podział logiczny a semantyka nazw
  • Podział logiczny - nazwa ogólna, nazwa generalna
  • 1) Podział logiczny niewyczerpujący - nazwa pusta (nie jest podziałem logicznym ten, który nie spełnia wymogu zupełności)
  • 2) Podział logiczny nierozłączny - nazwa pusta (nie jest podziałem logicznym ten, który nie spełnia wymogu rozłączności)
  • 3) Podział niewyczerpujący- nazwa ogólna -bez "logiczny" - tu może istnieć desygnat
  • 4) Podział nierozłączny - nazwa ogólna - bez "logiczny" - może istnieć desygnat
Author:
riatoz966
ID:
321319
Card Set:
Logika - IV PODZIAŁ LOGICZNY
Updated:
2016-06-21 23:55:33
Tags:
ds
Folders:
Logika
Description:
Ds
Show Answers: