Calculus 1

Home > Preview

The flashcards below were created by user Widdero on FreezingBlue Flashcards.


  1. Differentieeren van functies van R naar R. Hoe luidt de algeme formule?
  2. Is de volgende uitspraak waar? En waarom of waarom niet?
    Ja, natuurlijk!

    --->---> 10<12
  3. Hoe luiden de somregel, de productregel en de kettingregel?

Card Set Information

Author:
Widdero
ID:
32208
Filename:
Calculus 1
Updated:
2010-09-01 13:09:35
Tags:
calculus
Folders:

Description:
1e kwartaal Natuur- en Sterrenkunde
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview