Måndag set 1 reverse 9

Home > Preview

The flashcards below were created by user RBSverige on FreezingBlue Flashcards.


 1. to snatch, twist, jerk, yank
  rycka
 2. to dare
  töras
 3. to glide, slide, slip
  rutscha
 4. starlit
  stjärnklar
 5. fairly, moderately, passably, pretty
  någorlunda
 6. finally, at last
  till sist
 7. living room
  allrum
 8. an elevator
  en hiss
 9. brightly, glaring, gaudy
  bjärt
 10. after all, regardless
  trots allt
 11. essential, integral
  väsentlig
 12. glue
  lim
 13. at this time
  så här dags
 14. couldn't give a damn, damn
  • kunde inte ett dugg
  • ett dugg
 15. giant
  jättelik
 16. servant's room
  jungfrukammare
 17. obligation, commitment
  förpliktelse
 18. armchair
  länsstol
 19. apart
  bortsett
 20. to stream (pour) from
  välla fram

Card Set Information

Author:
RBSverige
ID:
322730
Filename:
Måndag set 1 reverse 9
Updated:
2017-08-28 17:41:51
Tags:
Måndag set reverse
Folders:

Description:
Måndag set 1 reverse 9
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview