Lineaire Algebra 1

The flashcards below were created by user Widdero on FreezingBlue Flashcards.

 1. Een verzameling is een collectie verschillende objecten. Hoe noem je die objecten?

  A) component
  B) element
  C) bouwsteen
  D) ingrediënt
  B) element

  De definitie luidt: Een verzameling is een collectie verschillende objecten, elementen genoemd.
  Merk op: volgorde en herhaling speelt bij veramelingen geen rol!
  (this multiple choice question has been scrambled)
 2. Waanner is B een deelverzameling van A?

  A) als geen x Image Upload 3 B ook in A bevat
  B) als sommige x Image Upload 1 B ook in A bevat
  C) als iedere x Image Upload 2 B ook in A bevat
  C) als iedere x Image Upload 4 B ook in A bevat

  De definitie luidt: Voor verzamelingen A en B heet B een deelverzameling van A als iedere x e B ook in A bevat, dus als x e B --> x e A!
  (this multiple choice question has been scrambled)
 3. Bewerkingen op verzamelingen. Men kan de verschil, de doorsnede en de vereniging uitdrukken.
  Voeg de uitdrukkingen aan de bewerkingen toe!

  a) Image Upload 5
  b) Image Upload 6
  c) Image Upload 7
  • a) doorsnede
  • b) vereniging
  • c) verschil
 4. Hoe noem je een geordende rij van twee of meer elementen?

  A) collectie
  B) n-tupel of paar
  C) assortiment
  B) n-tupel of paar

  De definitie luidt: Een paar of tupel is een geordende rij (a,b) van twee elementen. (a,b)=(a',b') <=> a=a' en b=b'
  Een n-tupel is een geordende rij (a1,a2,a3,...,an) van n elementen!
  (this multiple choice question has been scrambled)
 5. Hoe heet de verzameling van paren voor twee verzamelingen A en B?

  a) Cartesische product
  b) uitwendige product
  c) Copernicaanse product
  zowel a) Cartesische product als b) uitwendige product

  • De definitie luidt: Voor 2 verzamelingen A en B heet de verzameling van paren het uitwendige of Cartesische product van A en B.
  • Voor verzamelingen A1,A2,...,An heet A1*A2*...*An := {a1,a2,...,an)| a1 e A1, a2 e A2,..., an e An} het cartesisch product van A1,A2,...,An.
 6. Laten X,Y verzamelingen zijn. Hoe noem je het voorschrift die aan
  ieder f(x) e Y toewijst?

  A) afdruk
  B) stempel
  C) afbeelding
  C) afbeelding

  De definitie luidt: Laten X,Y verzamelingen zijn. Een afbeelding f van X naar Y is een voorschrift die aan ieder x e X
  een element f(x) e Y toewijst. Notatie: f(x): X--->Y
  x|----> f(x)
  (this multiple choice question has been scrambled)
Author
ID
32413
Card Set
Lineaire Algebra 1
Description
1e kwartaal Natuur- en Sterrenkunde
Updated
Show Answers