conversation

The flashcards below were created by user bellavita.81 on FreezingBlue Flashcards.

 1. to get used to
  dara

  • nidra
  • drajt (passat)
 2. sometimes
  xi drabi
 3. Du hast es nicht weit
  M´ghandekx boghod
 4. more or less
  bejn wiehed u iehor
 5. Hab ich es dir nicht deshalb gesagt?
  Mhux ghalhekk ghidtlek?!
 6. your effort
  l-almu taghkom
 7. ich bemühe mich
  und
  meine Bemühung
  • naghmel ħilti
  • und
  • ħilta tieghi
 8. roof
  roofs
  • bejt
  • bjut
 9. plural von saif
  sjuf
 10. I look like you
  jiena nixbaħ lilek
 11. consonanti dghajfa:
  der Junge spielt die Gitarre
  • it-tifel idoqq il-gitarra
  • (nicht jdoqq)
 12. consonanti dghajfa:
  er erzählt eine Geschichte
  • hu jgħid storja
  • (das j wird nicht zum i, weil das gh silent ist)
 13. pavement
  bankina
 14. heavy/difficult
  • tqil
  • tqila
  • tqal
 15. soon
  malajr
 16. he locked
  sakkar
 17. roll up ur sleeves
  xammar idejk
 18. Ich bin nicht (zu-)geschnitten auf diesen Job
  • miniex maqtugħ għad-dar
  • (from the verb cut)
 19. er wird in den Sheets bleiben
  ħa toqgħod fil-frix
 20. my mom used to tell me
  ommi kienet tgħidli
 21. if you eat a lot you get fat
  jekk tikol ħafna timbaram
 22. schönen Abend noch
  il-lejla t-tajba
 23. neckless
  g.iz.irana
 24. Feige
  tina
 25. Kreuz
  salib
 26. fisherman
  sajjied
 27. pain and death
  l-uġigħ u l-mewt,
 28. Küchentuch
  sarvetta
 29. runde Feder
  molol rotob
 30. remainings of airplane
  il-fdal tal-ajruplan
 31. Holztür
  bieb tal-injam
 32. Leiter
  sellum
 33. I´m going to be here tomorrow
  jiena se nkun hawn ghada
 34. I will have to
  I must
  • jien ser ikolli
  • inti ser ikollok
  • hu ser ikollu
  • hi ser ikollha
  • ahna ser ikollna
  • intom ser ikollkom
  • huma ser ikollhom
 35. I will have to come
  ser ikolli nig.i
 36. I still want to buy the book
  • ghad irrid nixtri il-ktieb
  • jew
  • ghadni irrid nixtri il-ktieb
 37. you still havent come yet
  inti ghadek ma g.iex
 38. They still havent come yet
  huma ghadhom ma g.ewx
 39. I still wanna to come
  ghad irrid nig.i
 40. Are you coming?
  male
  female
  plural
  • gei/gejja?
  • gejjin?

  (nicht: inti tigi?)
 41. I´m going at 11
  • jien sejjer/sejra fil-hdax
  • pl.: sejrin
 42. I was writing
  kont qed nikteb
 43. i am writing
  qed nikteb
 44. i used to write
  kont nikteb
 45. I didnt have a choice
  ma kellix ghazla
 46. neugierig
  zekzieka/in
 47. nails
  msiemer
 48. broom
  xkupa
 49. Alex kehrt
  • alex ifarfar
  • but hu jfarfar
 50. er kehrt
  hu jfarfar
 51. i saw ugly faces
  rajt uċuh koroh
 52. we saw ugly faces
  rajna wċuh koroh
 53. Bauch
  ż-żaqq
 54. Kleider
  l-ilbiesi
 55. Sand
  ramel
 56. Bettler
  tallab
 57. vorhersagen
  basar
 58. watch and do nothing (exp.)
  noqghod gallarija
 59. Nachbar
  in
  plural
  • ġar
  • ġara
  • ġirien
 60. Kind ist in den Brunnen gefallen
  ghall-maghmul m´hemmx kunsill
 61. Summer is at the doorstep
  is-sajf qieghed fuq l-ghatba
 62. new taste
  toma gdida
 63. to taste
  tieghem
 64. Salz
  melħ
 65. she was cooking
  kienet qieghda sajjar
 66. Vermieter/owner
  sid
Author:
bellavita.81
ID:
325485
Card Set:
conversation
Updated:
2016-11-08 19:38:42
Tags:
ikolli ikollok
Folders:
Maltese
Description:
Notizen
Show Answers: