O) PASSIVE VOICE

The flashcards below were created by user iren on FreezingBlue Flashcards.

 1. Přelož: spokojený, vyděšený, zmrzlé zboží, písemná zkouška, rozmazlené díte
  • Pleased/satisfied
  • Frightened/scared
  • Frozen goods
  • A written examination
  • A spoilt child
 2. Čitelný, neuvěřitelný,pochopitelný, nevyslovitelný
  Legible, unbelievable, understandable, unpronounceable
 3. Rozdělitelný, nerozbitný, viditelný, neodpustitelný
  Seperable, unbreakable, visible, unforgivable
 4. Slyšitelný, nevysvětlitelný, smenitelný, neviditelný
  Audible, inexplicable, convertible, invisible
 5. Přenosný, neslyšný, omyvatelný, nesnesitelný
  Portable, inaudible, washable, unbearable
 6. Zapamovatelný, nevyhnutelný, spolehlivý, neobyvatelný
  Memorable, unavoidable, reliable, unihabitable
 7. To se často říká
  That is often said
 8. Tyto noviny se vydávají v manchesteru
  This newspaper is published in Manchester
 9. Víno se vyrábí hlavně na jihu této země
  Wine is produced mainly in the south of this country
 10. Přesné datum požáru není známo
  The exact date of the fire is not known
 11. Smějí zde psi do autobusů?
  Are the dogs allowed on the buses here?
 12. Na co se to používá?
  What is it used for?
 13. Kým jsou její knihy vydávány?
  Who are her books published by?
 14. Čím je to způsobeno?
  What is it caused by?
 15. Tento měsíc se vydává jeho první sbírka básní
  His first collection of poems is being published this month
 16. Už dostávám (jsem obsluhován), děkuji.
  I´ am already being served, thank you
 17. Všude se stavějí nová sídliště
  New housing estates are being built everywhere.
 18. Ještě tu místnost nemůžeme použít. Ještě se tam uklízí
  We can´t use the room yet. It´ s still being cleaned
 19. V tomto oboru se dosahuje velkého pokroku
  A lot of/great progress is being made in this field/area (of st)
 20. Ředitel říká, že se utrácí příliš mnoho peněz za administrativu
  The director says that too much money is being spent on administration
 21. Místní kino se předělává na bordel
  The local cinema is being converted into a nightclub
 22. Myslím, že nás někdo sleduje
  I think we are being followed (by someone)
 23. Pro bezdomvce se toho nedělá dost
  Not enough is being done for the homeless
 24. Tyto lidové písničky byly sebrány na vesnicích na východě moravy.
  These folk songs were collected in villages in the east of Moravia.
 25. Naštěstí při té nehodě nebyl nikdo zraněn
  Fortunately no one was injured in the accident
 26. Kde byla udělána tato fotka?
  Where was this photograph taken?
 27. Na co se používalo toto nářadí?
  What was this tool used for?
 28. Kým byla ta kniha původně přeložena?
  Who was the book originally translated by?
 29. Do JAKÉ NEMOCNICE HO ODVEZLI/byl odvezen?
  Which hospital did they take him to? Which hospital was he taken to?
 30. Kým byla žárovka vynalezena?
  Who was the light-bulb invented by?
 31. Bude vám zaplaceno na konci dalšího měsíce.
  You will be paid at the end of next month.
 32. Za nejlepší příběh bude udělena cena
  The prize will be given/awarded for the best story
 33. Nikdy nebude zapomenuta
  She will never be forgotten
 34. Tyto peníze nebudou zdaněny
  This money will not be taxed
 35. To mu nebude odpuštěno
  He will not be forgiven for that
 36. Zálohy nebudou vráceny
  Deposits will not be returned
 37. Na kterém programu se bude dávat ten dokumentární film?
  What channel will the documentary be shown on?
 38. Ve kterých novinách budou zveřejněny ty výsledky?
  Which newspaper(s) will the results be published in?
 39. Koncert se chystá živě sledovat milion televizních diváků
  The concert is going to be seen live by million television viewers
 40. Miliony lidských životů budou tímto vynalézem vylepšeny.
  The lives of millions of people are going to be improved by this new invention
 41. Budou nějaké slevy?
  Are any discounts going to be given?
 42. Jak se ten problém bude řešit?
  How is the problem going to be solved?
 43. Do jaké země bude poslán příště?
  Which country will he be sentto next?
 44. Štípla tě někdy včela?
  Have you ever been stung by a bee?
 45. Tento film se v české televizi ještě nedával
  This film hasn´t been shown yet on Czech Tv
 46. Bylo o tom napsáno mnoho knih
  A lot of books have been written about that
 47. Zápas byl odložen na zítřek
  The match has been postponed until tomorrow
 48. To je nový kabát, ještě nikdo ho nenosil (v trpném rodě)
  Itś a new coat.Itś never been worn
 49. Policista mu řekl, že jeho auto bylo nalezeno
  The policeman told him that his car had been found
 50. Obrázek nakreslený modrým inkouste a picassem
  The picture drawn in blue ink by picasso
 51. Výloha rozbitá cihlou nebo fotbalovým míčem
  A shop window broken with a brick or by football
 52. Studoval bych ruštinu, kdyby se tu učila
  I would study Russian if it were taught here
 53. Ten dům by byl prodán za více peněz, kdyby byl měl garáž
  The house would have been sold for more money if it had had a garage.
 54. Myslím, že bych tomu lépe rozuměl, kdyby to bylo napsáno čínsky!
  I think I would have udertstood it better if it had been written in Cinese!
 55. Byl bys vážně potrestán,kdybys byl chycen
  You would be severely punished if you were caught
 56. Přišel bys, kdybys byl pozvaný?
  Would you go if you were invited?
Author:
iren
ID:
325828
Card Set:
O) PASSIVE VOICE
Updated:
2016-11-19 14:33:14
Tags:
sentences
Folders:

Description:
cvicebnice
Show Answers: