btss

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. a
  Seslenme bildirir.
 2. a
  (a:) Şaşma, hatırlama, sevinme, acıma, üzülme, kızma gibi duygularıgüçlendirir, cümlenin başında veya sonunda kullanılır.
 3. a / e
  Çekimli fiilin sonuna gelerek anlamıpekiştirir.
 4. -a- / -e-
  İsimden fiil türeten ek.
 5. -a / -e
  Yönelme durumu eki: dağa, eve, yola, öne. Ünlü ile biten isimlerden sonra araya y sesi girer.
 6. -a / -e
  • Fiilden zarf türeten ek: yaza yaza, gide gide, koşa koşa, düşe kalka, güle oynaya. Ünlü ile biten fiillerden
  • sonra araya y sesi girer: yaşaya yaşaya, bekleye bekleye, okuya okuya, yürüye yürüye. Bu ek göre, kala, geçe, sapa örneklerinde kalıplaşmıştır.
 7. a, A
  • Türk alfabesinin birinci harfi, ses bilimi bakımından kalın ünlülerin düz ve genişolanınıgösterir.
  • Nota işaretlerini harflerle gösterme yönteminde lâ sesini bildirir.
 8. ab
  Su.
 9. aba
  • Yünden, dövülerek yapılan kalın ve kaba kumaş.
  • Bu kumaştan yapılmışyakasız ve uzun üstlük.
  • Bu kumaştan yapılmışolan.
  • Eskiden dervişlerin giydiği abadan yapılmış, önü açık hırka.
  • Abla.
  • Anne.
 10. aba altından değnek (sopa) göstermek
  yumuşak görünmekle birlikte yine de gözünü korkutmak.
 11. aba gibi
  (kumaşiçin) kaba ve kalın.
 12. aba güreşi
 13. Aba giyilerek ve bele kuşak bağlanarak yapılan bir tür güreş.
 14. aba vakti yaba, yaba vakti aba
  kişi, ihtiyaçlarınıvaktinden önce ve ucuz olduğu zaman karşılamalıdır.
 15. abacı
  • Aba yapan veya satan kimse.
  • Abadan giyecek yapan veya satan kimse.
  • Bedavacı, asalak.
 16. abacıkebeci, ara yerde sen neci?
  "anlamadığın bu işe ne karışıyorsun?" anlamında kullanılan bir söz.
 17. abacılık
  • Aba yapma veya satma işi.
  • Abadan giyecek yapma veya satma işi.
 18. abadî
  Kalınca ve açık saman renginde, yarımat bir yazıkâğıdıtürü.
 19. abajur
  • Işığıbir yere toplamak, doğrudan doğruya gözlere vurmasınıönlemek için kullanılan lâmba siperi.
  • Genellikle üzeri siperli masa lâmbasıveya ayaklılâmba.
 20. abajurcu
  Abajur yapan veya satan kimse.
 21. abajurculuk
  Abajurcunun işi veya mesleği.
 22. abajurlu
  Abajuru olan.
 23. abaküs
  Sayıboncuğu, çörkü.
 24. abalı
  Abasıolan, aba giymişolan.
 25. abandırma
  Abandırmak işi.
 26. abandırmak
  • Bir kimsenin bir yere abanmasınısağlamak.
  • Bir hayvanıyere çöktürmek.
 27. abandone
  Dövüşemeyecek duruma gelen (boksör).
 28. abandone etmek
  dövüşemeyecek duruma getirmek.
 29. abandone olmak
  dövüşemeyecek duruma gelmek.
 30. abanî
  • Sarımtırak dallınakışlarla işlenmişbir tür beyaz, ipek kumaş.
  • Bu kumaştan yapılmış.
 31. abanma
  Abanmak işi.
 32. abanmak
  • Eğilerek bir şeyin, bir kimsenin üzerine kapanmak.
  • Bir yere veya bir kimseye yaslanmak, dayanmak.
  • Bir şeyin veya bir kimsenin üzerine çöküp çullanmak.
  • Birine yük olarak onun sırtından geçinmeye bakmak.
 33. abanoz
  Abanozgillerin ağır, sert ve siyah renkli tahtası.
 34. abanoz gibi
  çok sert.
 35. abanoz kesilmek
  • sertleşerek dayanıklılığıartmak.
  • kirden matlaşmak, rengini kaybetmek.
 36. abanozgiller
  İki çeneklilerden, sıcak ülkelerde yetişen ve kerestesine abanoz denilen bir bitki familyası.
 37. abanozlaşma
  Abanozlaşmak durumu alma.
 38. abanozlaşmak
  • Ağaç ve benzeri maddeler uzun süre suda kalarak kararmak.
  • (insan) uzun süre güneşte kalarak kararmak, yanmak.
 39. abartı
  Abartma, mübalâğa.
 40. abartıcı
  Bir şeyi olduğundan büyük veya çok gösterme huyunda olan (kimse), abartmacı, mübalâğacı.
 41. abartıcılık
  Abartıcıolma durumu, abartmacılık, mübalâğacılık.
 42. abartılı
  Olduğundan fazla gösterilen, mübalâğalı.
 43. abartılma
  Abartılmak işi.
 44. abartılmak
  Abartmak işine konu olmak, mübalâğa edilmek.
 45. abartısız
  Olduğundan fazla gösterilmeyen, mübalâğasız.
 46. abartış
  Abartmak işi veya biçimi.
 47. abartma
  Abartmak işi, mübalâğa.
 48. abartmacı
 49. Abartıcı, mübalâğacı.
 50. abartmacılık
  Abartıcılık, mübalâğacılık.
 51. abartmak
  Bir şeyi olduğundan büyük veya çok göstererek anlatmak, mübalâğa etmek.
 52. abartmalı
 53. Abartılmış, mübalâğalı.
 54. abartmasız
  Abartılmamış, abartmadan, mübalâğasız.
 55. abasız
  Abasıolmayan, aba giymemişolan.
 56. abaşo
  • Alt, alttaki, aşağı.
  • Gemiyi baştan veya kıçtan halatla karaya bağlama.
 57. abat
  • Bayındır, mamur.
  • Şen, rahat.
 58. abat etmek
  mamur etmek, rahata kavuşturmak, zenginleştirmek, gönendirmek.
 59. abat eylemek
  abat etmek.
 60. abat olmak
  mutlu olmak, rahata kavuşmak, gönenmek.
 61. abayısermek
  bir yere teklifsizce yerleşmek.
Author:
Anonymous
ID:
325997
Card Set:
btss
Updated:
2016-11-23 21:26:34
Tags:
test
Folders:

Description:
btss
Show Answers: