kimyağ

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. asit+aktif metal
  tuz+h2
 2. asit+soy metal
  • x sadece kral suyuyla tepkimeye girer 
  • au ve pt
 3. asit+yarısoy metal
  • tuz+gaz+su
  • cu ag hg
 4. asit+amfoter metal
  tuz+h2
 5. asit+karbonatlı bileşik
  • co2+su+tuz
  • !!!co2 kireçli suyu bulandırır
 6. asit+metal oksit
  tuz+su
 7. asit+amfoter metal oksit
  tuz+su
 8. hf
  cam ve porselen ile tepkimeye girer
 9. asit+bazik oksit
  tuz+su
 10. baz+asidik oksit
  tuz+su
 11. bazşk oksit+asidik oksit
  tuz
 12. baz+amfoter metal
  tuz+h2
 13. baz+amfoter metal oksitleri
  tuz+su
Author:
Anonymous
ID:
326090
Card Set:
kimyağ
Updated:
2016-11-28 20:21:01
Tags:
kalamar420
Folders:

Description:
YyYyy
Show Answers: