Akustik

The flashcards below were created by user msae on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vilka sorters ljud vill man förhindra?
  • 1. Stegljud
  • 2. luftljud
  • 3. Ljud från installationer/ventilation
  • 4. Ljud utifrån, främst trafik eller industrier
 2. Vilka ljudklasser finns?
  Ljdklass A-D, där A är bäst (mycket goda ljudförhållanden), B (där hög boendestandard efterfrågas), C (majoriteten av de boende upplever tillfredsställande ljudförhållanden), D (C kan inte uppfyllas)
 3. Hur mäts steg- respektive luftljud i de olika klasserna?
  Stegljud mäts i ljudnivå, L i decibel, luftljud med reduktionstal, R i decibel.
 4. Vad är viktigast vid ljudisolering av fönster?
  Tätningslist
 5. Vad är problematiken med betonggolv?
  De leder stegljuden väl, speciellt vid flytande golv/parkett. Då är lagret mellan parkett och betong viktigt.
 6. Vad är utmaningen vad gäller ljud i golv och väggar.
  Att konstruera väggar och bjälklag som inte tar upp svängningar.
 7. Hur går man tillväga för att ljudisolera?
  • Använder tunga material.
  • Sätter flera gipsskivor, där skarvarna förskjuts.
  • Gör ickesymmetriska konstruktioner
  • Använder styva bjälkar, t ex limträbalkar eller plywoodbalkar
  • Ej låta bjälkar vara genomgående
  • Isolera med tung isolering mellan bjälkarna
  • Sätta in extra ljudisolerande innertak, akta infästningen
  • Välja tyngre material framför lättare (jmfr betong, lättbetong)
  • Varva trä med andra material
  • Fjädersystem: varva tunga styva material med lätta fjädrande.
  • Frihängande undertak.
 8. Vad är flanktransmission?
  När ljudet går in i sidoväggarna och sen in i lägenheten under genom väggen.
 9. Hur fungerar prefab/modulhus ljudmässigt?
  Ofta ganska bra eftersom de består av separata element.
 10. Hur ska man bygga vid lägenhetsavskiljande vägg?
  Man ska ha separata bjälklag för att undvika ljudöverföring.
 11. Hur hindrar man ljudläckage?
  Ofta räcker det med tätningsmassa.
 12. Nämn tre sätt att dämpa transmission av vibrationer?
  • 1. Ökad massa (massablockering), ex betong
  • 2. Vibrationsisolering (massa fjäder), mjukaste fjädern är luft
  • 3. Ökad intern dämpning (absorbera ljudet)
 13. Vad är beteckningen för luftjudsisolering respektive stegljudsisolering?
  • Luftljud - R
  • Stegljud - L
 14. Hur mycket ljudisolering ger 3 dB?
  Halverad ljudenergiöverföring.
Author:
msae
ID:
326213
Card Set:
Akustik
Updated:
2016-12-28 07:56:10
Tags:
Byggteknik
Folders:
Byggteknik
Description:
Byggteknik
Show Answers: