Miljö 2

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad är Faktor 10?
  • Ett mått på hur man effektivt kan utnyttja resurser. 
  • Vi måste använda naturens resurser 10ggr så effektivt för att klara av en hållbar utveckling och minska miljöbelastningen på jorden.
 2. Vad är MKB (miljökonsekvensbeskrivning)?
  • Krävs för verksamheter enligt MB som påverkar miljön i stor omfattning. 
  • -Länsstyrelsen eller regeringen avgör om MKB behövs.
  • -Bh ansvarar
 3. Vad ska MKB innehålla?
  • -Beskrivningar om aktuell projekt
  • -Miljöförutsättningar
  • -Miljökonsekvenser
  • -Miljöeffekter
  • -Åtgärder 
  • -Analys
  • -Alternativ
 4. Vad är miljökvalitetsnormer?
  Föroreningsnivåer eller störningsnivåer som individer och natur kan utsättas för utan fara
 5. Producentansvar?
  • Den som tillverkar/levererar produkten har ansvar att ta hand om dessa när de har tjänat ut sin ursprungliga funktion. 
  • Se till att det återanvänds, återvinns, energiutvinns etc.
Author:
Anonymous
ID:
327004
Card Set:
Miljö 2
Updated:
2016-12-20 21:05:51
Tags:
Miljö
Folders:

Description:
Miljö
Show Answers: