Büyüme ve Gelişme

The flashcards below were created by user pelinpoyraz on FreezingBlue Flashcards.

 1. Morula nedir?
  Sperm ve yumurtanın döllenmesiyle oluşan zigotumuz seri mitoz bölünmeler (segmentasyon) geçirerek  çok sayıda minik hücrenin birleşmesiyle oluşan morulayı meydana getirir. Bu minik hücrelerden her birine blastomer adı verilir. Ortadaki boşluk da Blastosöldür.
 2. Embriyonik gelişim evreleri nelerdir?
  • 1. Segmentasyon
  • 2. Gastrulasyon
  • 3. Organogenez
 3. Segmentasyon hakkında bilgi veriniz.
  • Hücre farklılaşması görülmez.
  • Morula, blastomer ve blastosöl
 4. Organogenez hakkında bilgi veriniz.
  • Embriyo tabakalarından doku ve organların oluşmasına organogenez denir.Omurgalılarda ilk olarak notokord (ilkel omurga) ve nöral tüp oluşur tüm yapı ve organlar endoderm ektoderm ve mezodermden meydana gelir.
  • Ektoderm: deri falan dış şeyler
  • endoderm: internal organlar 
  • mezoderm: sistemler
 5. Gastrulasyon hakkında bilgi veriniz.
  • Farklılaşma görülür.
  • Blastula bu aşamada üç tabakalı gastrulaya dönüşür. Blastulanın alt yüzeyindeki (içe bakan) hücreler içe doğru hareket eder böylece oluşan çöküntü blastosöl boşluğunu ortadan kaldırır ve gastrula(ilk bağırsak) boşluğunu oluşturur
  • bu boşluğun girişine ilk ağız (blastopor) anus bitch denir. Gastrulanın dışta kalan kısmı ektoderm , içte kalan kısmı ise endoderm olarak adlandırılır.
  • Ektoderm ve endoderm tabakasından kopan hücreler mezodermtabakasını meydana getirir.
 6. embriyonik indüksiyon nedir?
  embriyodaki bir hücre grubunun diğer hücre gruplarını etkileyerek oluşumunu yönlendirmesine denir. organogenezde rol oynar.
 7. embriyo gelişim dönemleri hakkında bilgi veriniz
  • 1. segmentasyon 0-1 hafta
  • blastosit endometriyuma gömülür (implantasyon)
  • 2. Embriyonik evre
  • 2-8 hafta
  • plasenta ve vücut organları oluşur.
  • 4. haftaya kadar endometriyum sağlar sonra plasenta oluşur. 
  • plasenta anne ile fetüs arasında madde alışverişi ve hormonların salgılanmasını sağlar.
  • Göbek kordonu damarlarına fetusa denir. atardamarlar atık atar. toplardamarlar besin oksijen vs getirir.
  • 3. Fetal evre
  • 8. hafta-doğum
 8. Gelişmekte olan embriyoyu koruyan doğal örtülerdir. Sürüngenlerde ve kuşlarda 4 farklı embriyonik örtü bulunur bunlar nelerdir
  Amnion zarı , vitellüs kesesi , allantoyis ve Koryon dur
 9. Amniyon Zarı nedir
  • embriyoyu dıştan kuşatır.
  • embriyoyu korur.
 10. vitellus kesesi nedir?
  besin depolar. plasentaya dönüşür.
 11. allantoyis kesesi nedir
  metabolik atık birikir. göbek bağına dönüşür.
 12. koryon zarı nedir?
  • embriyonun en dışını sarar. gaz alışverişi sağlar.
  • plasentanın yapısına katılır.
Author:
pelinpoyraz
ID:
327135
Card Set:
Büyüme ve Gelişme
Updated:
2017-01-03 19:48:07
Tags:
kalamar
Folders:
Biyoloji 2
Description:
fuck
Show Answers: