Knepiga ekonomitermer

The flashcards below were created by user trummistobbe on FreezingBlue Flashcards.

 1. Bidragskalkyl
  Ofullständig kostnadsfördelning där vi söker täckningsbidrag. Täckningsbidrag är särintäkter minus särkostnader.
 2. Bruttovinstmarginal
  Bruttovinsten uttryckt i procent av försäljningspriset
 3. Bruttovinst
  Försäljningspris minus varukostnad.
 4. Bidragsanalys
  • En form av Resultatplanering.
  • Täckningsbidrag, rörliga och fasta kostnader
 5. Totalanalys
  • En form av Restultatplanering.
  • Totala kostnader och intäkter.
 6. Hur uttrycks resultatekvationen vid resultatplanering som bidragsanalys?
  R=TTB-TFK
 7. Vad är förädlingsvärde? Och förädlingsgrad?
  • Totala intäkter minus kostnaden för köpta varor och tjänster. 
  • Förädlingsgrad är förädlingsvärde i procent av totala intäkter.
Author:
trummistobbe
ID:
327245
Card Set:
Knepiga ekonomitermer
Updated:
2017-01-08 11:49:45
Tags:
knep
Folders:
knåp
Description:
luremus
Show Answers: