Nüfus

The flashcards below were created by user pelinpoyraz on FreezingBlue Flashcards.

 1. ilk nüfus sayımları
  ingiltere at kuzey amerika sömürgeleri
 2. ilk modern sayım
  iskandinavya
 3. ilk osmanlı nüfus sayımı
  • 2. mahmut
  • erkek ve vergi veren adam sayısı
 4. de facto
  sayım gününde neredeysen orada saylıyorsun
 5. de jure
  sürekli adrese göre
 6. Avrupanın neresinin nüfusu neden yoğundur.
  • Batı Avrupa
  • Sanayi
  • ılıman ilkim
  • liman kentleri
 7. Afrikanın neresi neden yoğundur?
  • Nil vadisi (tarım)
  • nijerya (petrol)
  • South Africa (altın, elmas, platin)
 8. Amerikanın neresi neden yoğunudr?
  • Doğusu 
  • ilk keşfedilen
  • petol
  • tarım
  • iklim
  • Kaliforniya 
  • teknoloji
 9. Avusturalyanın neresinde nüfus yoğundur?
  Doğusu
 10. Asyanın neresi yoğundur?
  • Güneydoğu asya
  • (pirinç)
 11. seyrek nüfuslu yerler nerelerdir?
  • sıcak, kurak yerler. tarım olmadığı için (sahra, orta avusturalya, orta asya, arizona, meksika)
  • sıcak, nemli iklim (amazon, kongo)
  • soğuk, kurak (sibirya, grönland, antarktika)
 12. düzgün üçgen nüfus piramidi
  • gelişmemil ülke
  • doğum ve ölüm yüksektir.
 13. arı kovanı şeklinde nüfus piramidi
  • gelişmiş avrupa ülkeleri
  • doğum az, nüfus artış hızı az
  • yaşlı fazla, genç az
 14. içe çökük nüfus piramitleri
  • doğrum oranı fazla
  • gelişmekte olan ülkeler
  • 0-5 yaş ölüm oranı azalmaya başlamıştır.
 15. asimetrik piramit
  • nüfus politikası uygulanmıştır.
  • önce yüksekken şimdi düşmüştür.
 16. çan şekli piramidi
  nüfus artış hızı eskiden azmış şimdi fazla
 17. ... ve... gelişmişlik ölçeği değildir.
  • nüfus yoğunluğu 
  • cinsiyet
 18. yerleşme üst sınırı
  • kutuplara gidldikçe deniz seviyesine yaklaşır.
  • ekvatorda 1000den fazladır
 19. genç nüfuslu olduğunu ne kanıtlar
  TÜKETİCİ BAĞIMLI ÇOKSA
Author:
pelinpoyraz
ID:
327337
Card Set:
Nüfus
Updated:
2017-01-11 16:55:09
Tags:
cal
Folders:
coÄŸrafya2
Description:
10th grade
Show Answers: