Ъглополовяща правоъгълен триъгълник

The flashcards below were created by user Dc on FreezingBlue Flashcards.

 1. Какво е свойството на точка от ъглополовяща?
  Image Upload
  • Свойството е :  DM ⊥ MB  , DN ⊥ NB
  • DM = DN
 2. Image UploadКога точка лежи на ъглополовящата на ъгъл?
  Image UploadКогато  DM = DN и  DM ⊥ MB  , DN ⊥ NB
 3. Колко е дълъг катет лежащ срещу ъгъл30°?Image Upload
  •    
  • Катетът = хипотенузата : 2
 4. Ако катет = хипотенузата : 2, то.....
  Катетът лежи срещу ъгъл 30°Image Upload
 5. Медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник е равна на...
  Image Upload
  половината от хипотенузата.
 6. Ако медиана е равна на половината от страната към която е спусната, тоImage Upload
  Ъгълът С, от който е спусната  е 90°
 7. Ако триъгълник е равнобедрен, то...Image Upload
  ъглополовяща, височина и медиана към основата са равни.Image Upload
 8. Ако към една страна в триъгълник два от елементите ъглополовяща, височина и медианата са равни, то
   Image Upload
  триъгълникът е равнобедрен с основа тази страна.
Author:
Dc
ID:
329639
Card Set:
Ъглополовяща правоъгълен триъгълник
Updated:
2017-03-19 20:24:43
Tags:
mathematics bisector right triangle
Folders:
mathematics
Description:
Ъглополовяща,правоъгълен триъгълник
Show Answers: