Creole Anatomy

Home > Preview

The flashcards below were created by user jonnabonna on FreezingBlue Flashcards.


 1. abdomen
  vant
 2. ankle
  chevi, jepye
 3. arm
  bra
 4. arm
  bra
 5. armpit
  anbabra
 6. back
  do
 7. lower back
  senti
 8. bout anba do-a
 9. backbone
  zo chini-do

  kolon vètebral

  zo rèldo
 10. belly
  vant
 11. biceps
  bibit
 12. birthmark
  anvi
 13. bladder
  blad pipi

  vesi
 14. blood
  san
 15. blood transfusion
  pran san
 16. body
 17. bone
  zo
 18. bowels
  trip
 19. brain
  sèvo
 20. breast
  tete
 21. buttocks
  dèyè

  fès
 22. calf
  mòlèt
 23. cervix
  kòl matris
 24. cheek
  ponmèt
 25. chest
  pwatrin

  pwatray
 26. chin
  manton
 27. crotch
  glas zye
 28. diaphragm
  dyafram
 29. ear drum
  tenpan

  tande zòrèy
 30. ear
  zòrèy
 31. eyebrow
  sousi
 32. elbow
  koud
 33. eye
  zye

  je
 34. eyelash
  plimje
 35. eyelid
  poje


  popyè
 36. face
  figi
 37. fallopian tube
  twonp falòp
 38. fat
  grès
 39. feet
  pye yo
 40. measure blood pressure
  pran tansyon
 41. skeleton
  eskelèt
 42. fingernail
  zong
 43. fist
  pwen
 44. flesh
  vyann

  chè
 45. foot
  pye
 46. forearm
  fwon
 47. genitals
  pati jenital

  pati sèks
 48. gland
  glann
 49. groin
  lenn
 50. gum
  jansiv
 51. hair (on head)
  cheve
 52. hair (on the body)
  pwal

  plim
 53. hair (pubic)
  plim

  pwal

  pwèl
 54. hand
  men
 55. palm of the hand
  plamen
 56. jaw
  machwa
 57. joint
  jwenti
 58. kidney
  ren
 59. head
  tèt
 60. heart
 61. keel
  talon
 62. hip
  ranch

  senti
 63. hormone
  òmòn
 64. intestines
  entesten

  trip
 65. small intestines
  ti trip
 66. large intestines
  gwo trip
 67. knee
  jenou
 68. kneecap
  zo jenou
 69. leg
  janm
 70. limb
  manm
 71. lip
  po bouch
 72. liver
  fwa
 73. lower back
  senti
 74. lung
  poumon
 75. molar
  dan dèyè
 76. mouth
  bouch
 77. muscle
  mis

  miskilati
 78. nail
  zong
 79. navel
 80. nipples
  pwent tete
 81. areola
  wonn tete
 82. nose
  nen
 83. nostrils
  twou nen
 84. organ
  ògàn
 85. ovary
  Ovè  Pòch ze
 86. pancreas
  pankreyas
 87. pelvic area
  zòn basen
 88. pelvis
  basen

  bavant

  pèlvis
 89. penis
  pijon

  penis
 90. pulse
  pou

  batman kè
 91. pupil
  nwaje
 92. rectum
  gwotrip toupre toundèyè
 93. rib
  kòt  zo kòt
 94. rib cage
  kòf lestomac
 95. saliva
  saliv

  krache
 96. scalp
  potèt
 97. scrotum
  pòch grenn
 98. shin
  jarèt
 99. shoulder
  zèpòl
 100. skull
  zo tèt
 101. sole of the foot
  plapye
 102. sperm
  dechaj
 103. spit
  krache
 104. stomach
  lestomak
 105. teeth
  dan
 106. tendon
  tandon
 107. testes
  testikil
 108. testicle
  grenn

  boul grenn

  testikil
 109. thigh
  kuis
 110. throat
  gòj
 111. thumb
  dwèt pous
 112. tissue
  tisi
 113. toe
  zòtèy
 114. toenail
  zong pye
 115. tongue
  lang
 116. tonsils
  amidal
 117. tooth
  dan
 118. umbilical cord
  kód lonbrit
 119. urine
  pipi
 120. uterus
  matris
 121. vulva
  lalwèt
 122. vagina
  vajen

  bouboun
 123. vein
  venn san fonse
 124. waist
  senti

  tay
 125. wrist
  pwayè

Card Set Information

Author:
jonnabonna
ID:
33003
Filename:
Creole Anatomy
Updated:
2010-09-06 19:04:15
Tags:
Creole Anatomy
Folders:

Description:
English/Haitian Creole for Anatomy
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview