Göçler

The flashcards below were created by user pelinpoyraz on FreezingBlue Flashcards.

 1. geçmişten günümüze göçler
  • kavimler göçü
  • afrikadan diğer kıtalara göçler
  • coğrafi keşifler sonrasında yapılan göçler
  • sanayi devriminden sonra göçler
 2. göç veren yerde devrek hizmetleri..
  pahalıya gelir
 3. göç türleri
  • doğal afet
  • mübadele
  • beyin göçü
  • işçi göçleri
  • siyasi göçler
 4. kırsal neden iticidir
  • iş imkanlarının azlığı
  • altyapı yetersizliği
  • doğal koşullar
  • sosyal sorunlar
  • tek düze hayat
 5. şehir neden çekici
  • iş imkanları
  • gelir
  • sosyal imkan
 6. göçlerin mekansal etkileri
  • nüfus artar
  • yeşil alanlar azalır
  • konut ihtiyacı artar
  • suç oranı artar
  • kültürel çatışma ortamı oluşur
Author:
pelinpoyraz
ID:
330138
Card Set:
Göçler
Updated:
2017-04-05 19:33:19
Tags:
pelinpoyraz
Folders:

Description:
yay
Show Answers: