Türkiyede toprak

The flashcards below were created by user pelinpoyraz on FreezingBlue Flashcards.

 1. türkiyedeki zonal topraklar
  • kahverengi orman toprakları
  • podzol toprakları
  • terrarosa
  • kahverengi ve kestane rengi bozkır toprakları
  • çernozyom
 2. kahverengi orman toprakları
  • kuzey anadolu dağlarının güney yamaçlarında kireçli orman toprağı kuzeyinde asitli ve kireçli orman toprağı bulunur.
  • koyu renkli falan
 3. podzol
  • iğne yapraklı orman
  • yıkanmış
  • elverişli değil
  • batı karadeniz kıyıları
  • kuzey anadolu dağlarının yüksek kuzey yamaçları
 4. terrarosa
  • maki kızılçam
  • akdeniz ege marmara 
  • zeytin bağcılık
  • turunçgil
 5. kahverengi ve kestane renkli bozkır toprakları
  • bozkır
  • humusça fakir
  • kurak yerlerde
  • iç bölgeler
 6. çernozyom
  • çayır
  • humusça zengin
  • büyükbaş hayvancılık
  • doğu karaeniz
  • kars ardahan erzurum
 7. intrazonal topraklar
  • vertisol topraklar 
  • rendzinalar
  • halomorfik topraklar
 8. vertisol topraklar
  • doğuran topraktır
  • killidir
  • trakya
  • marmaranın güneyi
  • muş ovası
 9. rendzinalar
  • kireç birikimi 
  • yumuşak
  • tahıl üretimi
  • marmara, göller bölgesi, ege bölgesi
 10. halomorfik topraklar
  • tuz gölü çevresi
  • konya ovası
  • tuz kireç ve karbonatların birikmesiyle oluşan verimsiz topraklardır
 11. azonal topraklar
  • alüvyal
  • kolğvyal
  • regosol
 12. alüvyal
  • killi kireçli kumlu olabilir
  • su tutma kapasitesi düşüktür
  • dağ eteği
  • dağ içi
  • delta ovalarında birikinti konilerinde bulunur
 13. kolüvyal
  • bitki örtğsğnden yoksun yamaçlarda sel sularının taşıdığı maddeler etekte birikir.
  • kalındır.
  • litosol meydana gelir
  • dağ ve plato yamaçları
 14. regosol
  • volkanlardan çıkan ince şeyler
  • patates soğan iççin ideal
 15. tahıl tarımı
  kahverengi ve kestane rengi topraklar
 16. kıl keçisi
  terrarosa
 17. arıcılık
  • çiçek
  • çam 
  • boskır çayır
Author:
pelinpoyraz
ID:
330177
Card Set:
Türkiyede toprak
Updated:
2017-04-06 18:24:01
Tags:
pelinpoyraz
Folders:

Description:
yay
Show Answers: