Verben ohne Präposition Deutsch

The flashcards below were created by user Elvoinne on FreezingBlue Flashcards.

 1. skryť. skryť sa
  verstecken / sich verstecken (unter,in)
 2. vyčistiť si
  putzen
 3. konať sa
  stattfinden (ohne sich!)
 4. splniť
  erfüllen
 5. znášať vajcia
  Eier legen
 6. prekvapiť
  überraschen
 7. pokračovať niečo
  etwas fortsetzen
 8. prispôsobiť sa
  sich anpassen
 9. česať
  kämmen
 10. objaviť
  entdecken
 11. oberať
  pflücken
 12. spôsobiť (mať za príčinu)
  verursachen
 13. spôsobiť/vyvolať
  auslösen
Author:
Elvoinne
ID:
330283
Card Set:
Verben ohne Präposition Deutsch
Updated:
2017-04-11 15:09:15
Tags:
Verben Deutsch
Folders:
Deutsch
Description:
nemčina mojko
Show Answers: