HUM_FINALS_RLP_v.1.0

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Co je obsahem pojmu lidsky cinitel ?
  to nejdelsi
 2. Z ceho vznikla disciplina lidsky cinitel ?
  "z ergonomie,?"
 3. Co je to system ?
  soubor organizovanych prvku
 4. Co je chovani cloveka ?
  vnejsi cinnost cloveka zajistujici jeho adaptaci a interakci s okolim
 5. Co rozumime pod pojmem ?osobnost? ?
  "osobnost cloveka tvori bio-psycho-socialni jednotku, psychika se rozviji na biologickem zakladu socialnim prostredim"
 6. Kdy nastava nejvetsi utlum vykonu ?
  mezi 02.00 a 04.00
 7. V souvislosti s pojmem lidska vykonnost plati :
  je ovlivnena psychickou a fyzickou kondici jedince v danem case
 8. Co je to zdravi ?
  "stav telesne, dusevni a socialni pohody"
 9. Jake jsou atributy tymu?
  "spolecny ukol a cil, spolecne sdilene hodnoty a pravidla"
 10. Co je to stres?
  reakce na zatez a zpusob prizpusobeni na zatezovou situaci
 11. Co znamena v letectvi zkratka SHELL?
  "model ICAO o vzajemnych vazbach mezi prostredim, technologiemi a lidskym cinitelem"
 12. Co je to lidska vykonnost?
  "schopnost vykonavat pohybovou, intelektualni ci kombinovanou cinnost"
 13. Co nejvice ovlivnuje vykonnost tymu?
  jeho motivace a vzajemne vztahy
 14. Co je to motivace?
  "soubor prostredku, ktere energizuji lidske jednani"
 15. Co je to Reasonuv model chyb?
  zobrazeni okolnosti a chyb v bezpecnostnich systemech
 16. Co je to lidska chyba?
  "aktivita, jejimz vysledkem je negativni ovlivneni systemu ci nedosazeni zamysleneho vysledku"
 17. Jake je deleni puvodu chyb dle J.Rasmussena?
  "chyby zalozene na vedomostech, pravidlech a dovednostech"
 18. Jake jsou hlavni cile automatizace v ATM?
  "zvysit efektivitu ATCO, snizit zatizeni ATCO, posilit bezpecnost"
 19. Jaka jsou rizika zavadeni automatizace v ATM?
  "nasledne problemy se zatizenim ATCO, vznik predpokladu pro nove lidske chyby"
 20. Co je to komunikace?
  "proces, kdy jsou informace a pocity verbalne ci neverbalne sdileny mezi ruznymi osobami"
 21. Jake jsou nastroje urcene k efektivni komunikaci v ATC?
  "pouzivani standardni frazeologie, readback, AJ-ICAO Level 4"
 22. Neverbalni komunikace:
  je soucasti vetsiny komunikace
 23. Jaky je hlavni smysl setreni udalosti v letovem provozu?
  "prijeti preventivnich opatreni, aby se predeslo opakovani v budoucnosti"
 24. Aktivni chyba je:
  "chyba, ktera ma okamzity a primy dopad na system"
 25. Co je to ergonomie?
  veda o usporadani pracovnich podminek a technologii s cilem vytvorit optimalni podminky pro cloveka
 26. Odkud vychazeji podnety vedouci ke stresu?
  "z okolniho prostredi, mysli jedince, zdravotniho stavu jedince"
 27. Jake jsou projevy stresu?
  "telesne, myslenkove, neadekvatni chovani"
 28. Na cem zavisi rozsah pocitovaneho stresu?
  na typu stresoru a osobnosti jedince
 29. Jake jsou hlavni negativni dopady unavy?
  "chybny usudek, snizena vykonnost a flexibilita"
 30. Kdy nastava nuda?
  "pri nizkem zatizeni, nedostatku aktivity"
 31. Lidske chyby v rizeni letoveho provozu jsou:
  "nedilnou soucasti systemu rizeni, nelze jim 100% zabranit, avsak jim lze predchazet"
 32. Ke zdravemu zivotnimu stylu patri zejmena:
  "pravidelne stravovani, pitny rezim, dostatek spanku"
 33. Z hlediska vyskytu lidskych chyb v ATC je nejnebezpecnejsi:
  letovy provoz s nizkym zatizenim
 34. K efektivnim strategiim zvladani stresu patri:
  "soudrznost a podpora tymu, zdravy zivotni styl"
 35. Stres ma nasledujici faze:
  "poplachova faze, rezistencni faze, vycerpani"
 36. Nejdulezitejsimi profesionalnimi stresory v ATC jsou:
  "provozni zatez, uroven tymove spoluprace, mezilidske vztahy"
 37. Dlouhodoby spankovy deficit:
  "snizuje vykonnost, vede k celkovemu vycerpani a zhrouceni jedince"
 38. Lidske chyby jsou spolupusobicim cinitelem u udalosti v leteckem provozu:
  v 70-80%
 39. Na co musi lidsky cinitel v ATC dlouhodobe reagovat?
  na trvalou poptavku po letecke doprave a zmeny v technologiich
 40. Jaky je smysl aplikace HF (lidskeho cinitele) do ATC?
  prizpusobit zavadene nove technologie schopnostem a omezenim cloveka s durazem na zlepseni nebo zabraneni udalostem v letovem provozu
 41. Kde je nejzranitelnejsi misto v systemu podle modelu SHELL:
  rozhrani (L) - Liveware s ostatnimi castmi systemu
 42. Co po druhe svetove valce nejvice ovlivnilo rozvoj rizeni letoveho provozu?
  rozsireni pouzivani radaru
 43. Co nejvice prispiva ke vzniku lidske chyby v rizeni letoveho provozu?
  "unava, ztrata pozornosti, nedostatecna uroven znalosti a dovednosti"
 44. Jake jsou faze tvoreni tymu?
  "formovani (vzajemne poznavani), boureni (vymezovani roli a pozic v tymu), normovani (ustanovovani roli, pozic a pravidel), vykon (soustredeni se na pozadovanou aktivitu)"
 45. Jake faze ma proces komunikace?
  "1) formulovani myslenky odesilajicim, 2) vyslani, 3) prevzeti, 4) dekodovani"
 46. Jake casti predane informace si pamatujeme nejlepe?
  zacatek a konec
 47. Co nejdulezitejsiho musi byt vzato v uvahu pri designu stanovist LPS?
  "osvetleni, vlhkost vzduchu a teplota, odstineni hluku"
 48. Jake jsou projevy unavy u ridiciho letoveho provozu patri k nejdulezitejsim?
  "snizena flexibilita, vetsi tolerance vuci chybam, mensi koncentrace"
 49. Co je znamo pod pojmem Maslowova pyramida?
  model lidskych potreb
 50. Autokraticky styl rizeni:
  predstavuje direktivni rizeni podrizenych jejich vedoucimi
Author:
Anonymous
ID:
331418
Card Set:
HUM_FINALS_RLP_v.1.0
Updated:
2017-05-12 22:47:25
Tags:
rlp
Folders:

Description:
HUM_FINALS_RLP
Show Answers: