06B jícen, žaludek

The flashcards below were created by user iren on FreezingBlue Flashcards.

 1. jak dlouhý je jícen a kde leží?
  • 23-28cm
  • probíhá před páteří a sleduje její zakřivení
  • leží vlevo od střední roviny (pouze v obl.bifurkace průdušnice je vychýlen na P stranu)
 2. popiš průběh jednotlivých oddílů jícnu
  • KRČNÍ: navazuje na hltan ve výši C6, pokračuje kaud.směrem až k hornímu okraji sterna. Z krční oblasti se dostává do hrudníku přes apertura thoracis sup.
  • HRUDNÍ: probíhá v zadním mediastinu před páteří až k bránici
  • BŘIŠNÍ: z hrudníku prostupuje skrze bránici do dut.břišní a těsně pod bránicí ústí do žaludku. Toto vyústění se nachází vlevo od páteře ve výši Th11-12
 3. popiš fyziol.zúžení jícnu
  • 1.: při přechodu hltanu do jícnu, nejuzší místo celé TT
  • 2.: ve výši Th4-5 v místě bifurkace trachey
  • 3.: při průchodu jícnu bránicí
 4. charakterizuj sliznici jícnu
  • mnohevrstevnatý dlaždicový epi
  • složená ve vysoké podélné řasy, kt.se při polykání vyhlazují
 5. popiš svalovinu jícnu
  v horní 1/3 PPS, pak  hladká
 6. čím je kryt povrch jícnu?
  • Ce+Th oddíl: adventicie
  • břišní: pobřišnice
 7. popiš velikost a tvar žaludku
  • podobu zakřiveného vaku
  • tvar i velikost variabilní, obvykle dlouhý cca 25cm, objem cca 1.5-2l
 8. popiš hlavní útvary na žaludku
  Image Upload
 9. lokalizuj pylorus
  promítá se vpravo od střední roviny do výše L1-2
 10. jak se nachází přední a zadní plocha žaludku?
  paries anterior et post.
 11. na jaké části dělíme žaludek po funkční stránce?
  • PARS DIGESTORIA: trávicí oddíl; fundus+corpus ventriculi
  • PARS EGESTORIA: vyprazdňovací, pylorus (tzv. žaludeční sinus)
 12. co je to gastrooesofagická junkce?
  zřetelná klikatá čára v oblasti ostium cardiacum, kt.představuje ostrý přechod mezi dlaždicovitým epi jícnu a jednovrtevnatým cylindrickým epi žaludku
 13. co to jsou plicae gastricae?
  reservní, síťovitě uspořádané řasy u prázdného žaludku, kt.se při naplnění spolykanou potravou vyrovnávají
 14. co a kde je sulcus salivarius?
  • žlábek,kt.umožňuje průchod spolykaných slin a tekutin
  • nachází se podél curvatura minor, kde plicae gastricae zůstávají zachovány i po naplnění žaludku
 15. jak je uspořádána hladká svalovina žaludku?
  • vnitřní šikmé: fibrae obliquae
  • prostř.cirkulární: stratum circulare
  • zevní longitudinální: stratum longitudinale
 16. žaludek je zavěšen na peritoneálních řasách, což umožňuje pohyby žaludku v peritoneální dutině. Na jakém útvaru žaludku tyto řasy začínají a jak se jmenují a kam směřují?
  • omentum majus: od curv.major -  . klade se před příčný tračník i kličky tenkého střeva, kde individuálně různě daleko od pupku vytváří záhyb a vrací se zpět na velké zakřivení
  • omentum minus: od curv.minor + horní části duodena - běží k játrům
 17. kde leží žaludek?
  • v dutině břišní, převážně pod L brániční klenbou
  • naléhá na viscerální plochu L jaterního laloku
Author:
iren
ID:
331513
Card Set:
06B jícen, žaludek
Updated:
2017-05-15 12:10:59
Tags:
anatomy ts
Folders:
splanchnologie
Description:
...
Show Answers: