programming

The flashcards below were created by user noring on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad kallas detta ?
  int variabel;

  (1) Tilldelning
  (2) Initiering
  (3) Deklaration
  Deklaration
 2. Vad kallas detta ?
  int variabel =3;
  (1) Tilldelning
  (2) Initiering
  (3) Deklaration
  Initiering
 3. Vad kallas detta ?
  variabel=3;

  (1) Tilldelning
  (2) Initiering
  (3) Deklaration
  Tilldelning
 4. Vad är kännetecknande för en konstruktor?
  • Det är en funktion som anropar sig själv när objektet skapas
  • Den heter samma sak som klassen
 5. Vad av följande är en defaultkonstruktor, givet att klassen heter Test?

  (1) Test(){}
  (2) Test(Test obj){}
  (3) spela(){}
  • 1) är rätt, en funktion som heter samma som klassen och saknar inparametrar
  • 2 ) Är en s.k copy konstruktor dvs den tar in ett objekt av typen Test som inparameter
  • 3) är int en konstruktor utan en vanlig metod
Author:
noring
ID:
33154
Card Set:
programming
Updated:
2010-09-07 09:28:55
Tags:
programming
Folders:

Description:
about java programming
Show Answers: