Väg

The flashcards below were created by user trummistobbe on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad är skalan på en profilritning och vad är poängen med det?
  1:100 vertikalt, 1:2000 horisontellt. Medför att 45 graders lutning blir 5 grader i verkligheten (max tillåten väglutning).
 2. Vad kallas schaktning och fyllning med ett fint ord?
  Terrasseringsarbete.
 3. Vad är en balanslinje?
  Den gör att cut/fill blir så nära noll vi kan komma.
 4. Vad dimensioneras horisontal- och vertikalgeometri utifrån?
  Kördynamik respektive sikt.
 5. Vad innebär stoppsikt?
  Att man ska ha möjlighet att hinna stanna på den del av vägen som är synlig för en. Viktigt vid krön till exempel.
 6. Längd och bredd på typfordon personbil?
  5 m x 1,8 m.
 7. Max tillåten bredd på fordon på svenska vägar?
  2,60 m.
 8. Maxlängd långtradare?
  25,25 m.
 9. Definiera spårvidd, svepvidd, körvidd.
  • Spårvidd: vidden fordonet tar upp när det kör. 
  • Svepvidd: den extra bredd fordonet tar upp vid sväng. 
  • Körvidd = dessa två tillsammans.
 10. Vertikaltrassering resp horisontaltrassering?
  Varierar bara i höjd- resp sidled.
 11. Mjuktrassering?
  Både höjd- och sidled varierar.
 12. Lämplig hor- resp vertradie?
  Hor: 500 m. Vert: 5000 m.
 13. Vad är byggnos?
  Där det första grässtråt växer. Alltså på gräsytan mellan avfart och primärväg.
 14. Definiera trafikplats.
  • Inga vänstersvängar för huvudtrafiken
  • Måste vara planskild
 15. Två typer av avfarter?
  Parallellavfart och kilavfart.
 16. Vad är maxhöjd för fordon på svenska vägar?
  Finns ingen!
 17. Vad är arbetsbredd?
  Hur mycket ett vägräcke böjs ut vid påkörning.
 18. Vajerräcken, bra eller anus?
  Bra för bil. Anus för mc.
 19. Vilka tre skikt består överbyggnaden av?
  • Uppifrån och ner: 
  • Slitlager, bärlager, förstärkningslager.
Author:
trummistobbe
ID:
331590
Card Set:
Väg
Updated:
2017-05-23 06:09:28
Tags:
väg
Folders:
väg
Description:
det är väg
Show Answers: