LAW1_4_FINALS_RLP_v.1.0

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. "Soubor pravnich norem upravujicich pravni vztahy v mezinarodnim civilnim letectvi, jez jsou zakotveny v mezinarodnich smlouvach, popr. se opiraji o mezinarodni obycej, nazyvame:"
  mezinarodni letecke pravo
 2. "Prvnim mezinarodnim pravnim dokumentem, ktery polozil zaklady mezinarodniho leteckeho prava, jehoz zakladni ideou se stal princip suverenity nad vzdusnym prostorem, se stala:"
  "Parizska umluva (1919, Umluva o uprave letectvi)"
 3. "Chicagska umluva obsahuje ustanoveni, jez ve svem souhrnu tvori statut"
  ICAO
 4. Mezinarodni organizace civilniho letectvi (ICAO) je organizaci
  mezinarodni vladni
 5. "Zakladnim cilem ICAO je predevsim vypracovavani a zdokonalovani standardu a doporuceni, aplikovanych v praxi"
  mezinarodniho civilniho letectvi
 6. Vnitrni organizacni strukturu ICAO tvori
  "Valne shromazdeni, Rada ICAO, Aeronavigacni komise, Letecky dopravni vybor, Pravni vybor, Financni vybor, Vybor pro spolecne financovani leteckych provoznich sluzeb, Vybor proti nezakonnemu vmesovani do cinnosti civilniho letectvi, Sekretariat"
 7. Cinnost ICAO se rozviji ve trech zakladnich oblastech
  "technicke, ekonomicke a pravni"
 8. Standardy (normy) vydavane ICAO jsou pro clenske staty
  zavazne
 9. Doporuceni vydavane ICAO a jejich jednotne aplikace jsou pro clenske staty
  "zadouci, aby byly aplikovany"
 10. Umluva o trestnich a nekterych jinych cinech spachanych na palube letadla se nazyva
  Tokijska umluva (1963)
 11. Lze povazovat letadla ve sluzbach celnich za statni letadla?
  ano
 12. Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi se na policejni letadla
  nevztahuje
 13. Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi se na letadla statni
  nevztahuje
 14. "Dojde-li k letecke nehode, tuto setri komise"
  urcena UZPLN
 15. Letecky zakon je zakladnim normativnim aktem upravujicim
  otazky civilniho letectvi
 16. Vykon statni spravy ve vecech civilniho letectvi v CR provadi
  MD a UCL
 17. Ceskou statni prislusnost maji
  letadla zapsana do ceskeho leteckeho rejstriku
 18. Letecky rejstrik vede
  UCL
 19. O zapisu do leteckeho rejstriku vyda Urad
  osvedceni
 20. Letecky personal tvori
  "vykonni letci, obsluhujici personal a pozemni letecky pesonal"
 21. Clenove leteckeho personalu musi byt pro vykon sve cinnosti
  zdravotne a odborne zpusobili
 22. Prukazy zpusobilosti vydava
  UCL
 23. Platnost prukazu zpusobilosti ridiciho letoveho provozu vydaneho jinym statem uznava
  UCL
 24. Ridici letoveho provozu jako clen leteckeho personalu je lekari pri jeho navsteve za ucelem osetreni tuto skutecnost
  neni povinen hlasit
 25. "Povinnost ohlasit lekari, ze vykonava cinnosti clena leteckeho personalu, je drzitel prukazu zpusobilosti"
  neni povinen hlasit
 26. Posudek o zdravotni zpusobilosti nesmi byt od data vydani starsi
  3 mesice
 27. Urad muze uzivani vzdusneho prostoru CR v dohode s Ministerstvem obrany omezit nebo zakazat nepresahne-li doba omezeni nebo zakazu
  24h ve 3 po sobe jdoucich dnech
 28. Patri do leteckych sluzeb i poskytovani letecke informacni sluzby?
  ano
 29. Patri do leteckych sluzeb i poskytovani meteorologicke sluzby?
  ano
 30. Patri do leteckych sluzeb i sluzby pri predletove priprave a monitorovani letu?
  ano
 31. K rekreacnimu a sportovnimu letani musi byt povoleni
  zadna odpoved neni spravna
 32. Bezpecnostni program systemu ochrany civilniho letectvi pred protipravnimi ciny schvaluje
  MD
 33. Leteckou sluzbu patrani a zachrany zajistuje
  MD ve spolupraci s MO a MV
 34. Letecke sluzby pro vojenske ucely mohou byt s leteckymi sluzbami pro civilni letani
  slouceny
 35. Nezvestne letadlo
  "takove letadlo, ktere do ukonceni patrani nebylo nalezeno (ani jeho trosky)"
 36. Odvolacim uradem proti rozhodnutim Uradu pro civilni letectvi je
  MD
 37. Statni dozor v civilnim letectvi muze provadet
  povereny statni zamestnanec Ministerstva dopravy a Uradu pro civilni letectvi
 38. Ukladat poradkove pokuty v civilnim letectvi ma pravo
  MD a UCL
 39. Za vykonavani cinnosti leteckeho personalu bez platneho prukazu zpusobilosti Vam muze byt ulozena pokuta az do vyse
  500000
 40. "Za vykonavani cinnosti leteckeho personalu je-li si fyzicka osoba vedoma nemoci, ktera omezuje vykon teto cinnosti ji muze byt ulozena pokuta az do vyse"
  500000
 41. Cenu za poskytovani letovych provoznich sluzeb sjednava
  poskytovatel letovych provoznich sluzeb
Author:
Anonymous
ID:
331816
Card Set:
LAW1_4_FINALS_RLP_v.1.0
Updated:
2017-05-29 20:33:47
Tags:
rlp
Folders:

Description:
rlp
Show Answers: