LAW3_4_FINALS_RLP_v.1.0

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Letovy plan se musi predlozit pred odletem ohlasovne letovych provoznich sluzeb nebo za letu musi byt vyslan prislusnemu stanovisti letovych provoznich sluzeb nebo ridici radiove stanici letadlo-zeme s vyjimkou
  stalych letovych planu
 2. Letovy plan musi byt predlozen pred odletem nejmene
  60 min
 3. "Kdyz se letovy plan predklada za letu, musi byt predlozen v takovem case, ktery zajisti jeho prijeti vsemi prislusnymi stanovisti letovych provoznich sluzeb nejmene"
  "10 min pred tim, nez letadlo dosahne: a) zamysleneho bodu vstupu do rizene oblasti nebo poradniho vzdusneho prostoru; nebo b) bodu krizovani letove cesty nebo poradni trate"
 4. Letovy plan musi obsahovat
  "informace, tykajici se tech z nasledujicich polozek, ktere jsou prislusnym uradem ATS povazovany za dulezite (identifikace letadla, pravidla letu a druh letu, pocet a typ letadel, kategorie turbulence v uplavu, vybaveni, letiste odletu, predpokladany cas zahajeni pojizdeni, cestovni rychlost, cestovni hladina, trat, letiste urceni, celkova doba letu, nahradni letiste, vytrvalost letu, celkovy pocet osob na palube, nouzove vybaveni a vybaveni pro preziti, jine informace)"
 5. "Je-li letovy plan podavan za letu, uvadi se misto predpokladaneho casu zahajeni pojizdeni cas"
  "cas nad prvnim bodem trate, k niz se letovy plan vztahuje"
 6. "Je-li letovy plan podavan za letu, uvadi se v polozce letiste odletu"
  "misto, ze ktereho je mozne ziskat doplnujici informace o letu, jsou-li pozadovany"
 7. "Vsechny zmeny letoveho planu, podaneho na let IFR nebo na rizeny let VFR, musi byt co mozna nejdrive ohlaseny"
  prislusnemu stanovisti letovych provoznich sluzeb
 8. Povazuji se informace predlozene pred odletem tykajici se vytrvalosti letu a celkoveho poctu osob na palube a opravene v case odletu
  za vyznacne zmeny letoveho planu a musi byt oznameny
 9. Hlaseni o pristani predavane letadlem musi obsahovat
  "identifikaci letadla, letiste odletu, letiste urceni, letiste priletu, cas pristani"
 10. Ohlasit pristani co nejdrive prislusnemu stanovisti letovych provoznich sluzeb na letisti priletu se musi ucinit
  "pro kazdy let, na ktery byl predlozen letovy plan, ktery pokryl cely let nebo jeho zbyvajici cast k letisti urceni"
 11. "Byl-li podan letovy plan jen na cast letu, jinou nez zbyvajici cast letu na letiste urceni, letovy plan"
  "musi byt, pokud je tak pozadovano, ukoncen prislusnym hlasenim danemu stanovisti letovych provoznich sluzeb"
 12. "Neni-li na letisti priletu stanoviste letovych provoznich sluzeb musi, se hlaseni o pristani, je-li pozadovano, podat"
  v nejkratsi mozne dobe po pristani nejrychlejsimi dosazitelnymi prostredky nejblizsimu stanovisti letovych provoznich sluzeb
 13. "Pokud je na letisti priletu letistni letova informacni sluzba AFIS, pilot letadla, ktery na let podal letovy plan"
  "musi hlaseni o pristani, je-li pozadovane, podat v nejkratsi mozne dobe po pristani nejrychlejsimi dosazitelnymi prostredky nejblizsimu stanovisti letovych provoznich sluzeb"
 14. "Je-li znamo, ze spojovaci zarizeni na letisti pristani jsou nedostatecna a nebo jiny zpusob hlaseni pristani pozemnimi prostredky neni k disposici, pilot letadla, ktery na let podal letovy plan, bezprostredne pred pristanim muze toto ohlasit vyslanim zpravy podobne hlaseni o pristani prislusnemu stanovisti ATS"
  "kdyz se takove hlaseni pozaduje; normalne se takove hlaseni musi oznamovat letecke stanici obsluhujici stanoviste letovych provoznich sluzeb, ktere zodpovida za letovou informacni oblast, v niz letadlo leti"
 15. Zkratka UTC vyjadruje
  Svetovy koordinovany cas (United Time Coordinated)
 16. Kontrola casu se musi provest pred zahajenim
  "rizeneho letu a vzdy behem letu, kdyz je to nezbytne"
 17. Letove povoleni na rizeny let nebo na jeho cast se musi ziskat vzdy
  pred jeho zahajenim
 18. Jestlize letove povoleni veliteli letadla nevyhovuje
  "bude na jeho zadost, je-li to mozne, vydano opravene povoleni"
 19. "Kdykoliv velitel letadla zada prednostni povoleni a prislusne stanoviste rizeni letoveho provozu tak pozaduje, musi"
  svoji zadost zduvodnit
 20. "Jestlize se pred odletem predpoklada, s ohledem na vytrvalost letu a moznost znovu povoleni za letu, ze bude rozhodnuto pokracovat na zmenene letiste urceni, musi o tom byt uvedomena prislusna"
  "stanoviste rizeni letoveho provozu tim, ze se v letovem planu uvede informace, tykajici se zmenene trate a zmeneho letiste urceni"
 21. Na rizenem letisti nesmi letadlo na provozni plose bez povoleni letistni ridici veze
  pojizdet
 22. "V pripade, ze u rizeneho letu dojde k neumyslne odchylce od platneho letoveho planu, musi velitel letadla co nejdrive oznamit prislusnemu stanovisti rizeni letoveho provozu, jestlize prumerna prava vzdusna rychlost v cestovni hladine mezi hlasnymi body se odchyluje, nebo se ocekava, ze se bude odchylovat od prave vzdusne rychlosti uvedene v letovem planu o plus nebo minus"
  "0,05 (5%jQuery110105851014501736624_1496090032515?)"
 23. "Velitel letadla musi dodrzovat platny letovy plan nebo prislusne casti platneho letoveho planu, pro rizeny let, pokud si nevyzada a neziska povoleni zmeny od prislusneho stanoviste rizeni letoveho provozu nebo pokud vznikly stav nouze si nevynuti okamzitou reakci letadla. V takovem pripade musi byt prislusnemu stanovisti rizeni letoveho provozu oznameno, jaka byla provedena opatreni, a ze tato opatreni byla vynucena stavem nouze a to"
  jakmile to okolnosti dovoli
 24. "S vyjimkou neumyslnych zmen a zhorseni meteorologickych podminek pod VMC musi letadlo dodrzovat platny letovy plan nebo prislusne casti platneho letoveho planu pro rizeny let, pokud si nevyzada a neziska povoleni zmeny od prislusneho stanoviste rizeni letoveho provozu nebo pokud vznikly stav nouze si nevynuti"
  okamzitou reakci letadla
 25. "Pokud neni schvaleno prislusnym uradem ATS nebo prislusnym stanovistem rizeni letoveho provozu narizeno jinak, musi byt rizeny let pri letu po trati ATS proveden"
  po stanovene ose teto trate
 26. "Pokud neni schvaleno prislusnym uradem ATS nebo prislusnym stanovistem rizeni letoveho provozu narizeno jinak, musi byt rizeny let pri letu na jakekoliv jine trati(tam, kde neni zrizena trat ATS) proveden"
  "primo mezi navigacnimi zarizenimi a/nebo body, vyznacujicimi takovou trat"
 27. "V pripade, ze u rizeneho letu dojde k neumyslne odchylce od platneho letoveho planu, musi byt pri odchylce od planovane trate provedena tato opatreni"
  "ihned opravit kurz, aby se letadlo vratilo na trat co nejdrive"
 28. "V pripade, ze u rizeneho letu dojde k neumyslne odchylce od platneho letoveho planu musi byt informovano prislusne stanoviste letovych provoznich sluzeb, jestlize se prumerna prava vzdusna rychlost v cestovni hladine mezi hlasnymi body odchyluje nebo predpoklada, ze se odchyli o plus nebo minus"
  "0,05 (5%???)"
 29. Zadosti o zmeny letoveho planu pri zmene trati beze zmeny letiste urceni musi obsahovat
  "identifikaci letadla, pravidla letu, popis nove trate letu vcetne prislusnych udaju letoveho planu, pocinaje polohou, z niz ma byt pozadovana zmena zahajena, opravene predpokladane casy preletu, jakekoli jine vhodne informace"
 30. "Velitel civilniho letadla, proti kteremu se zakrocuje musi"
  "dodrzovat standarty popsane v Dodatku 2 L2, uposlechnout a odpovidat na vizualni signaly"
 31. "Jestlize je zrejme, ze let za VMC nebude mozne provest v souladu s platnym letovym planem, rizeny let VFR, v rizenem okrsku musi"
  pozadat o povoleni letet jako zvlastni let VFR
 32. "Pokud prislusny urad ATS nebo prislusne stanoviste rizeni letoveho provozu nestanovi za podminek urcenych timto uradem jinak, rizeny let musi hlasit prislusnemu stanovisti letovych provoznich sluzeb cas a hladinu preletu kazdeho povinneho hlasneho bodu spolu se vsemi dalsimi pozadovanymi informacemi"
  co mozna nejdrive
 33. "Letadlo, provadejici rizeny let musi"
  udrzovat nepretrzite poslech na prislusnem hlasovem komunikacnim kanalu letadlo-zeme
 34. "Pri ztrate (hlasoveho) spojeni musi letadlo, ktere tvori soucast letistniho provozu na rizenem letisti mimo jine"
  "sledovat takove instrukce, ktere mohou byt vydany pomoci vizualnich signalu"
 35. "Leti-li letadlo v meteorologickych podminkach pro let za viditelnosti, musi, dojde-li ke ztrate spojeni,"
  "nastavit odpovidac SSR na 7600, pokracovat v letu v meteo podminkach VMC, pristat na nejblizsim vhodnem letisti a ohlasit pristani nejrychlejsimi prostredky prislusnemu stanovisti RLP nebo uvazi-li za vhodne, dokoncit let IFR v souladu s podminkami s postupy se ztratou spojeni v podminkach IMC"
 36. "Leti-li letadlo v meteorologickych podminkach pro let podle pristroju nebo kdyz pilot uvazi let IFR jako nevhodny pro dokonceni v podminkach pro let za viditelnosti, musi letadlo pri ztrate spojeni mimo jine"
  pokracovat v letu podle platneho letoveho planu na prislusny navigacni prostredek nebo fix slouzici letisti urceni a pozaduje-li se tak vyckavat nad timto prostredkem nebo fixem az do zahajeni klesani
 37. "Leti-li letadlo v meteorologickych podminkach pro let podle pristroju, nebo kdyz pilot uvazi let IFR jako nevhodny pro dokonceni v podminkach pro let za viditelnosti, musi letadlo pri ztrate spojeni po priletu a vyckavani nad prislusnym navigacnim prostredkem nebo fixem slouzici letisti urceni"
  zahajit klesani v predpokladanem case priblizeni nebo naposled prijatem a potvrzenem nebo co nejblize tomuto casu
 38. "Leti-li letadlo v meteorologickych podminkach pro let podle pristroju, nebo kdyz pilot uvazi let IFR jako nevhodny pro dokonceni v podminkach pro let za viditelnosti, musi letadlo pri ztrate spojeni po zahajeni klesani nad prislusnym navigacnim prostredkem nebo fixem"
  dokoncit normalni postup priblizeni podle pristroju stanoveny pro uvedeny navigacni prostredek nebo fix
 39. "Ve vzdusnem prostoru, kde je pro rizeni letoveho provozu uzivan radar, musi pilot pri ztrate spojeni, leti-li za IMC, udrzovat posledni pridelenou rychlost a hladinu nebo minimalni nadmorskou vysku je-li vyssi po dobu:"
  7min
 40. "V pripade ztraty spojeni, neni-li na zaklade regionalni letecke dohody stanoveno jinak, musi letadlo udrzovat 7 minut posledni pridelenou hladinu nebo minimalni letovou vysku v pripade ze je tato:"
  vyska vyssi nez je posledni pridelena hladina (pravidla IMC)
 41. "Ve vzdusnem prostoru, kde je pro rizeni letoveho provozu uzivan radar, musi pilot pri ztrate spojeni, leti-li za IMC, udrzovat posledni pridelenou rychlost a hladinu nebo minimalni nadmorskou vysku je-li vyssi po stanovenou dobu. Tato doba zacina:"
  "1) na trati bez hlasnych bodu: a) v case dosazeni posledni pridelene hladiny nebo minimalni letove vysky; b) v case nastaveni 7600; 2) na trati s hlasnymi body: a) v case fosazeni posledni pridelene hladiny neb minimalni vysky; b) v drivr oznamenem vypoctu pilota na povinny hlasny bod; c) v case, kdy nenastane hlaseni nad povinnym hlasnym bodem"
 42. "Ve vzdusnem prostoru, kde je pro rizeni letoveho provozu uzivan radar, musi pilot pri ztrate spojeni, leti-li za IMC, udrzovat posledni pridelenou rychlost a hladinu nebo minimalni nadmorskou vysku, je-li vyssi, po stanovenou dobu. Tato doba zacina:"
  "1) na trati bez hlasnych bodu: a) v case dosazeni posledni pridelene hladiny nebo minimalni letove vysky; b) v case nastaveni 7600; 2) na trati s hlasnymi body: a) v case fosazeni posledni pridelene hladiny neb minimalni vysky; b) v drivr oznamenem vypoctu pilota na povinny hlasny bod; c) v case, kdy nenastane hlaseni nad povinnym hlasnym bodem"
 43. "Jestlize je letadlo predmetem protipravniho cinu, musi vyvinout usili, aby uvedomilo o teto skutecnosti prislusne stanoviste rizeni letoveho provozu, aby mu oznamilo"
  jakekoliv dulezite okolnosti spojene s timto cinem a jakoukoli odchylku od platneho letoveho planu vynucenou okolnostmi
 44. "Jestlize je letadlo predmetem protipravniho cinu, musi vyvinout usili, aby uvedomilo o teto skutecnosti prislusne stanoviste rizeni letoveho provozu. To umozni stanovisti ATS"
  dat tomuto letadlu prednost a tak snizit na minimum moznost konfliktu s jinymi letadly
 45. "S vyjimkou zvlastnich letu VFR se lety VFR musi provadet tak, aby letadlo ve vzdusnem prostoru tridy B letelo pri stejne nebo vetsi vzdalenosti od oblaku nez"
  1500m horizontalne a 300m vertikalne
 46. "S vyjimkou zvlastnich letu VFR se lety VFR musi provadet tak, aby letadlo ve vzdusnem prostoru trid C,D,E letelo pri stejne nebo vetsi vzdalenosti od oblaku nez"
  1500m horizontalne a 300m vertikalne
 47. "S vyjimkou zvlastnich letu VFR se lety VFR musi provadet tak, aby letadlo ve vzdusnem prostoru tridy G v a pod 900 m AMSL nebo 300 m (1000 ft) nad terenem, podle toho, co je vyssi letelo, pri stejne nebo vetsi vzdalenosti od oblaku nez"
  mimo oblacnost a za viditelnosti zeme
 48. "S vyjimkou zvlastnich letu VFR se lety VFR musi provadet tak, aby letadlo ve vzdusnem prostoru tridy D letelo pri stejne nebo vetsi letove dohlednosti ve vysce pod 3050 m (10 000 ft) AMSL nez"
  5 km
 49. "S vyjimkou zvlastnich letu VFR se lety VFR musi provadet tak, aby letadlo ve vzdusnem prostoru tridy B letelo pri stejne nebo vetsi letove dohlednosti ve vysce v a nad 3050 m (10 000 ft) AMSL nez"
  8 km
 50. "S vyjimkou zvlastnich letu VFR se lety VFR musi provadet tak, aby letadlo ve vzdusnem prostoru tridy G letelo pri stejne nebo vetsi letove dohlednosti ve vysce v a pod 900 m AMSL nebo 300 m (1000 ft) nad terenem podle toho co je vyssi nez"
  5 km
 51. "Letova dohlednost pro lety VFR vyjma zvlastnich letu VFR ve vzdusnych prostorech tridy C,D,E je ve vysce v a nad 3050 m (10 000 ft) AMSL"
  8 km
 52. Letova dohlednost pro lety VFR vyjma zvlastnich letu VFR ve vzdusnem prostoru tridy E je ve vysce pod 3050 m (10 000 ft) AMSL
  5 km
 53. "Let VFR muze byt proveden za letove dohlednosti nizsi nez 5 km, ale ne nizsi nez l5OO m pri rychlostech 140 kt a nizsich, ktere pri prevladajici dohlednosti poskytnou primerenou moznost vcas spatrit jiny provoz nebo prekazky v case, ktery dovoli vyhnout se srazce, nebo za okolnosti, pri kterych pravdepodobnost setkani s jinym provozem by byla normalne mala, napr. v prostorech s malou hustotou provozu pri leteckych pracich v nizkych hladinach. Toto lze uplatnovat ve tride vzdusneho prostoru:"
  G
 54. Zvlastni lety VFR letounu v rizenem okrsku se smi provadet vne oblaku za stale viditelnosti zeme pri minimalni prizemni i letove dohlednosti
  1500 m
 55. "S vyjimkou, kdy je ziskano povoleni od stanoviste rizeni letoveho provozu, lety VFR nesmi vzletat nebo pristavat na letisti v rizenem okrsku nebo vstupovat do provozniho okruhu nebo okrsku letiste, neni-li zakladna nejnizsi vyznacne oblacnosti alespon:"
  450 m (1500 ft)
 56. "S vyjimkou, kdy je ziskano povoleni od stanoviste rizeni letoveho provozu, lety VFR nesmi vzletat nebo pristavat na letisti v rizenem okrsku nebo vstupovat do provozniho okruhu nebo okrsku letiste, jestlize je prizemni dohlednost nizsi nez"
  5 km
 57. Zvlastni let VFR se smi provadet:
  "pouze v rizenem okrsku, ve dne, vne oblaku za stale viditelnosti zeme a pri minimalni prizemni i letove dohlednosti 1 500 m (800 m pro vrtulniky)"
 58. Vrtulniky mohou provadet zvlastni let VFR pri min. prizemni i letove dohlednosti:
  800 m
 59. "Lety vrtulniku (za VFR) pri letove dohlednosti nizsi nez 1500 m, ale ne nizsi nez 800 m, mohou byt provadeny, jestlize manevruji rychlosti, ktera poskytne primerenou moznost spatrit jiny provoz nebo prekazky v case, ktery dovoli vyhnout se srazce. Toto plati:"
  pouze v prostoru tridy G
 60. "Pri provadeni letu VFR v noci musi byt u letadel, pro nez byl podan letovy plan, udrzovano obousmerne radiove spojeni na prislusnem kmitoctu ATS:"
  "ano, je-li k dispozici"
 61. Pro vzlet a pristani pri nocnich tratovych letech musi byt vyuzivana pouze letiste schvalena pro nocni provoz. Toto ustanoveni:
  plati pro vsechny s vyjimkou vrtulniku zachranne sluzby
Author:
Anonymous
ID:
331818
Card Set:
LAW3_4_FINALS_RLP_v.1.0
Updated:
2017-05-29 20:34:39
Tags:
rlp
Folders:

Description:
rlp
Show Answers: