ATM4_10_FINALS_RLP_v.1.0

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. AIRAC je:
  "regulovany system rizeni leteckych informaci, jehoz ucelem je v casovem predstihu informovat o udalostech zpusobujicich vyznacne zmeny v provozni praxi"
 2. Datum uvadene na strankach AIP je:
  datum ucinnosti
 3. Informace o LDA je uvedena v AIP casti:
  AD 2.13
 4. Informace o provozni dobe letiste je publikovana v AIP casti:
  AD 2.3
 5. Informace o mericich jednotkach je uvedena v AIP casti
  GEN 2.1
 6. "Zakazane, omezene a nebezpecne prostory jsou publikovany v AIP casti:"
  ENR 5.1
 7. NOTAM je urcen k oznameni informaci:
  "o zrizeni, stavu nebo zmene kterehokoli leteckeho zarizeni, sluzby nebo postupu, nebo o nebezpeci, jejichz vcasna znalost je nezbytna pro pracovniky, kteri se zabyvaji letovym provozem"
 8. NOTAM Kod (Q) je urcen pro:
  "8 policek pro lepsi trideni, aby to PC zvladl lepe zpracovat"
 9. Docasna zmena informace uvedene v AIP je ucinna od 18 SEP do 20 JUL nasledujiciho roku bude publikovana jako:
  AIP Supplement
 10. Predletovy informacni bulletin je:
  prehled informaci provozniho vyznamu pripraveny pred vzletem z platnych NOTAMu
 11. V AIP je uvedena provozni doba AD od 07:00 UTC do 21:00 UTC. Ucinny NOTAM uvadi provozni dobu stejneho AD od 06:00 UTC do 20:00 UTC. Provozni doba AD je:
  dle NOTAM
 12. Spravne dekodovani NOTAM polozky D) ?0500-1400 EXC 10-13 AND SAT SUN? je:
  "Cas platnosti je 0500-1400, krome casu 10-13 a sobot a nedeli?"
 13. Z pohledu delky platnosti delime data/informace AIS na:
  staticka a dynamicka
 14. Komunikacni frekvence TWR je publikovana v AIP casti:
  AD
 15. Tabulka vychodu/zapadu slunce je publikovana v AIP cast:
  GEN 2.7
 16. Seznam tratovych radionavigacnich zarizeni je publikovan v AIP cast:
  GEN 2.5
 17. SNOWTAM je:
  "NOTAM zvlastni serie oznamujici stanovenou formou nebezpecne podminky na pohybove plose zpusobene snehem, ledem, tajicim snehem nebo stojici vodou puvodem ze snehu, tajiciho snehu nebo ledu nebo jejich odstraneni"
 18. Oblastni sluzbu rizeni musi poskytovat
  Sluzba rizeni letoveho provozu pro rizene lety v rizenych oblastech.
 19. Pohotovostni sluzbu v rizenem vzdusnem prostoru a na rizenych letistich poskytuje
  stanoviste letovych provoznich sluzeb?
 20. Letovou informacni sluzbu v rizenem vzdusnem prostoru a na rizenych letistich poskytuje
  stanoviste rizeni letoveho provozu?
 21. "Letovy plan by mel byt opraven nebo podle vhodnosti predlozen novy, presahne-li zdrzeni vypocitaneho casu zahajeni pojizdeni rizeneho letu o"
  30min
 22. "Rizeni odletavajiciho letadla musi predavat stanoviste poskytujici letistni sluzbu rizeni stanovisti poskytujicimu priblizovaci sluzbu rizeni v pripade, ze prevladaji v blizkosti letiste meteorologicke podminky pro let podle pristroju"
  • "1) ihned po vzletu, nebo 2) kdyz je letadlo v predepsanem bode nebo hladine, nebo jak je uvedeno v dohodach o spolupraci nebo
  • stanoveno mistnimi postupy. "
 23. "Stanoviste poskytujici priblizovaci sluzbu rizeni musi prevzit rizeni priletavajicich letadel, za predpokladu, ze mu byla predana"
  "po dosazeni dohodnuteho bodu, hladiny nebo casu pro predani rizeni a musi je ridit po celou dobu priblizeni k letisti."
 24. Odpovednost za rizeni letadla musi byt predana stanovistem poskytujicim oblastni sluzbu rizeni v rizene oblasti stanovisti poskytujicimu oblastni sluzbu rizeni v sousedni rizene oblasti
  "po dosazeni dohodnuteho bodu, hladiny nebo casu pro predani rizeni a musi je ridit po celou dobu priblizeni k letisti."
 25. "Letovy plan by mel byt opraven nebo podle vhodnosti predlozen novy, presahne-li zdrzeni vypocitaneho casu zahajeni pojizdeni nerizeneho letu o"
  60 minut
 26. Letova povoleni se vydavaji vyhradne pro
  • "urychleni toku a zajisteni rozstupu letoveho provozu
  • a zakladaji se na znamych provoznich podminkach,
  • ktere ovlivnuji bezpecnost provozu letade"
 27. "Neni-li letove povoleni pro velitele letadla vhodne, muze"
  "letova posadka mu?e ?adat a, je-li to proveditelne, obdr?et opravene povoleni."
 28. "Jsou-li na letisti odletu podany letadlem letove plany pro ruzne useky letu s mezipristanim, nove letove povoleni pro kazdou nasledujici cast letu"
  musi byt vydano
 29. Jsou-li na letisti odletu podany letadlem letove plany pro ruzne useky letu s mezipristanim muze byt vydano letove povoleni na cely let
  avsak pouze po vzajemne koordinaci mezi dotcenymi oblastnimi stredisky rizeni
 30. "Stanoviste rizeni letoveho provozu musi vydavat takova letova povoleni, ktera jsou nezbytna pro"
  zabraneni sra?ek a udrzeni rychleho a sporadaneho toku letoveho provozu
 31. Provozni podminky na jejichz zaklade se vydava letove povoleni
  stanovuje stanoviste RLP
 32. Letove povoleni
  je opravneni vydane veliteli letadla provest let nebo v letu pokracovat za podminek stanovenych stanovistem RLP
 33. "Jestlize je hladina letadla hlasena vzhledem ke QNH, pak slovo ?METRU? nebo ?STOP? za cislicemi"
  "nasleduje, jak je to vhodne."
 34. "Je-li v letovem planu uvedeno, ze pocatecni cast letu bude nerizeny let a ze nasledujici cast tohoto letu bude predmetem ATC, musi se letadlu oznamit, aby si od tohoto stanoviste ATC, v jehoz prostoru bude rizeny let zahajen"
  vyzadal letove povoleni.
 35. "Letadlum, v jejichz letovych planech se stanovi, ze prvni cast letu bude predmetem ATC a ze nasledujici cast bude nerizenym letem, musi se, za normalnich okolnosti, letadlu vydat povoleni"
  "k bodu, nad nim? rizeny let skonci."
 36. Mez povoleni se musi vyjadrit nazvem
  prislusneho vyznacneho bodu nebo letiste nebo hranici rizeneho prostoru.
 37. "Jestlize provozni podminky nedovoluji povolit pozadovanou zmenu letoveho planu, musi se"
  "pou?it slova ?NEJSEM SCHOPEN? (?UNABLE?). Jestli?e to okolnosti dovoluji, mela by se nabidnout alternativa trate nebo hladiny."
 38. "Fraze ""POVOLENO PO TRATI LETOVEHO PLANU"" se smi pouzit k vyjadreni kterekoliv trate nebo jeji casti za predpokladu, ze"
  "?e trat nebo jeji cast je toto?na s tou, ktera je uvedena v letovem planu, a jsou udany dostatecne podrobnosti o smerovani, aby bylo zaruceno, ?e letadlo poleti po takto stanovene trati. Jestli?e prislusny urad ATS zavedl a v letecke informacni prirucce publikoval standardni odletove nebo priletove trate, smi se pou?ivat frazi ?povoleno po odletove trati (oznaceni)? nebo ?povoleno po priletove trati (oznaceni)?."
 39. ATC tratova povoleni musi letova posadka
  zopakovat ridicimu letoveho provozu
 40. "Vsechna povoleni a prikazy pro vstup, pristani, vzlet z/od, vyckavani v blizkosti krizovani a zpetne pojizdeni po draze musi"
  zopakovat ridicimu letoveho provozu
 41. "Prikazy tykajici se hladin, kurzu a rychlosti musi letova posadka"
  zopakovat ridicimu letoveho provozu
 42. "Je nutne, aby letova posadka opakovala drahu v pouzivani bez ohledu na to, zda byla prijata ATISem?"
  "Musi zopakovat bez ohledu na to, ze je obsazena v ATIS"
 43. Rizeni dopredne rychlosti na konecnem priblizeni by se nemelo provadet po bodu ve vzdalenosti
  4 NM (7km) od prahu
 44. Stanovene rychlosti by pri rizeni dopredne rychlosti mely byt v hladinach pod FL 250 vyjadreny v nasobcich hodnoty:
  10 uzlu (20km/h) na zaklade IAS
 45. Stanovene rychlosti by pri rizeni dopredne rychlosti mely v FL 250 a vyse byt vyjadreny Machovym cislem v nasobcich hodnoty :
  "0,01 Mach"
 46. Stanovene upravy pri rizeni dopredne rychlosti v hladinach pod 7600m (FL 250) jsou zalozene na
  kt IAS
 47. Je mozne narizovat upravy rychlosti letadel pri vstupu do vyckavaciho obrazce?
  Ne
 48. Je mozne narizovat upravy rychlosti je-li letadlo usazeno ve vyckavacim obrazci?
  Ne
 49. V hladinach pod FL 250 se upravy rychlosti vyjadruji
  nasobcich hodnoty 20kmh (10uzlu) na zaklade IAS
 50. Je mozne uplatnovat rizeni vertikalni rychlosti mezi letadly ktera jsou usazena ve vyckavacim obrazci?
  ano?
 51. Prikazy obsahujici caste zmeny rychlosti stoupani/klesani
  Prikazy obsahujici caste zmeny rychlosti stoupani/klesani by se nemely uplatnovat.
 52. "Mel by se ridici, pokud naridi rychlost stoupani, ujistit do ktere hladiny muze stoupajici letadlo tuto rychlost udrzovat?"
  • "Ano, a musi zajistit, bude-li to treba, ?e vcas
  • pou?ije nahradni zpusob pro udr?eni rozstupu.Ridici potrebuji znat vykonove
  • charakteristiky letadel a omezeni s ohledem na
  • soucasne uplatnovani horizontalnich a vertikalnich
  • omezeni rychlosti.
  • "
 53. "Zmena letu IFR na let VFR je akceptovatelna, jen kdyz zprava iniciovana velitelem letadla stanovisti ATS obsahuje specifickou frazi"
  ?RUSIM LET IFR? (?CANCELLING MY IFR FLIGHT?)
 54. Pri povoleni ke vstupu do letistniho okruhu musi byt letadlu poskytnut mimo jine
  "a) draha, ktera bude pouzita; b) smer a rychlost prizemniho vetru, vcetne vyznacneho kolisani; c) QNH pro nastaveni vyskomeru a bud na zaklade mistnich dohod, nebo na zadost letadla QFE pro nastaveni vyskomeru."
 55. Pouzit slovo ?tezka? musi letadla kategorie turbulence v uplavu ?tezka? pouzit bezprostredne za volacim znakem pri prvnim radiotelefonnim spojeni
  se stanovisti ATS.
 56. Udaje pro nastaveni vyskomeru se zaokrouhluji
  na nejblizsi nizsi cely hektopascal.
 57. Pri letech v CR v blizkosti letist se musi vertikalni poloha letadel pri letu v prevodni vysce nebo pod ni vyjadrovat
  nadmorskymi vyskami
 58. Pri letech v CR v blizkosti letist se musi vertikalni poloha letadel pri letu v prevodni hladine a nad ni vyjadrovat
  letovymi hladinami.
 59. Pri letech v CR uvnitr koncovych rizenych oblasti se musi vertikalni poloha letedel pri letu v prevodni hladine a nad ni vyjadrovat
  letovymi hladinami.
 60. Pri pruletu prevodni vrstvou se vertikalni polohy letadel vyjadruji pri stoupani
  letovymi hladinami.
 61. Pri pruletu prevodni vrstvou se vertikalni polohy letadel pri klesani vyjadruji
  nadmorskymi vyskami
 62. Prevodni hladina musi byt
  • "Prevodni hladina musi byt nejni?si pou?itelna letova hladina nad prevodni nadmorskou vyskou stanovenou pro letiste, ktereho (kterych) se to tyka.; Prevodni hladina musi byt poskytnuta
  • letove posadce dostatecne vcas pred jejim dosa?enim
  • behem klesani. Mu?e se predavat hlasovou
  • komunikaci, vysilanim ATIS nebo datovym spojem."
 63. "Prevodni hladinu, ktera se ma pouzit v blizkosti letiste musi stanovit"
  prislusne stanoviste ATS
 64. Udaj QNH se vztahuje k
  "kdyz je nastaven vyskomer na QNH, ukazuje nadmorskou vysku;"
 65. Hlaseni o poloze musi krome jineho obsahovat
  "prvky 4), 5) a 6) mohou byt vynechany z hlaseni poloh predavanych radiotelefonicky, kdy? je tak predepsano na zaklade regionalnich postupu ICAO: 1) identifikaci letadla; 2) polohu; 3) cas; HLAVA 4 PREDPIS L 4444 11.12.2014 4 - 9 Oprava c. 1/CR 4) letovou hladinu nebo nadmorskou vysku vcetne proletavane hladiny a povolene hladiny, jestli?e povolena hladina neni udr?ovana; 5) pristi polohu a cas jejiho preletu; a 6) nasledujici vyznacny bod"
 66. Od pozadavku hlaseni poloh preletu kazdeho povinneho hlasneho bodu nebo intervalu mohou byt lety osvobozeny za podminek stanovenych
  • "prislusnym uradem ATS a pri teto
  • aplikaci by se melo prihlednout
  • k meteorologickemu po?adavku na provadeni hlaseni
  • pravidelnych pozorovani z letadel.
  • "
 67. Prislusne stanoviste letovych provoznich sluzeb
  Prislusne stanoviste ATS mu?e vy?adovat dalsi hlaseni v kratsich casovych intervalech.
 68. "Pri obdrzeni mimoradneho hlaseni meteorologickych informaci prijatych z letadla hlasovym spojenim, musi stanoviste letovych provoznich sluzeb predat tyto bez zdrzeni jejich"
  pridru?enym meteorologickym vystra?nym slu?bam
 69. Vertikalni nebo horizontalni rozstupy se musi zajistit mezi
  "a) mezi vsemi lety ve vzdusnem prostoru trid A a B; b) mezi lety IFR ve vzdusnem prostoru trid C, D, a E; c) mezi lety IFR a lety VFR ve vzdusnem prostoru tridy C; d) mezi lety IFR a zvlastnimi lety VFR; a e) mezi zvlastnimi lety VFR, kde je tak predepsano prislusnym uradem ATS;"
 70. Vertikalni nebo horizontalni rozstupy se musi zajistit mezi lety IFR a VFR
  BC
 71. Vertikalni nebo horizontalni rozstupy se musi zajistit mezi lety VFR a lety IFR
  BC
 72. "Letadlu leticimu podle pravidel letu IFR muze byt vydano, za denniho svetla, povoleni ke stoupani nebo klesani podminene dodrzovanim vlastnich rozstupu za VMC jen"
  v prostorech trid D a E
 73. IFR letu muze byt vydano povoleni pro stoupani nebo klesani podminene dodrzovanim vlastnich rozstupu
  za podminek VMC v prostorech tridy D a E
 74. "Minimum vertikalniho rozstupu (VSM) pod letovou hladinou 290 ve vzdusnem prostoru, jez neni predmetem regionalni dohody je"
  300 m (1000 ft)
 75. Minimum vertikalniho rozstupu nad letovou hladinou 290 ve vzdusnem prostoru jez je predmetem regionalni dohody do FL 410 je
  300 m (1000 ft)
 76. Pokud je regionalni dohodou stanoveno minimum vertikalniho rozstupu 1000 ft je mozno tento rozstup pouzit
  pod FL 410 (ne vcetne)
 77. "Vertikalni rozstup se zajistuje pozadavkem, aby letadla pouzivajici predepsane postupy pro nastaveni vyskomeru"
  "letala v ruznych hladinach vyjadrenych jako letove hladiny nebo nadmorske vysky v souladu s Hlavou 4, ust. 4.10."
 78. "Pokud je to proveditelne, cestovni hladiny letadel leticich na stejne cilove letiste"
  musi byt pridelovany zpusobem odpovidajicim priblizovacimu sledu na cilovem letisti.
Author:
Anonymous
ID:
331823
Card Set:
ATM4_10_FINALS_RLP_v.1.0
Updated:
2017-05-29 20:36:43
Tags:
rlp
Folders:

Description:
rlp
Show Answers: