ATM5_10_FINALS_RLP_v.1.0

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. "Letadlu se smi pridelit hladina drive obsazena jinym letadlem po tom, kdy"
  "jakmile toto letadlo oznamilo jeji opusteni, vyjma kdyz: a) je znam vyskyt silne turbulence; b) letadlo letici vyse je v cestovnim stoupani; nebo c) rozdil mezi vykony letadel je takovy, ze by mohl vyustit ve snizeni pouzitelneho minima rozstupu; v tomto pripade musi byt vydani takoveho letoveho povoleni pozdrzeno, dokud letadlo opoustejici hladinu neohlasi dosazeni nebo prulet dalsi hladiny, ktera je separovana pozadovanym minimem rozstupu."
 2. "Ukoly letovych provoznich sluzeb nezahrnuji povinnosti predchazet srazce s terenem vyjma, kdy"
  je letadlo vektorovano
 3. "ACC obvykle musi povolit letadlu jen jednu cestovni hladinu letadlu za hranici sve rizene oblasti, to je tu cestovni hladinu"
  "v niz letadlo vstoupi do dalsi rizene oblasti, at sousedici, nebo nikoli. Je odpovednosti prijimajiciho stanoviste ATC vydat PREDPIS L 4444 HLAVA 5 29.8.2011 5 - 2 povoleni pro nasledne stoupani podle vhodnosti. V pripade potreby se letadlu oznami, aby si na trati vyzadalo jakekoli pozadovane zmeny cestovni hladiny."
 4. "Letadlo nesmi byt povoleno do hladiny, ktera byla predtim obsazena jinym letadlem, jakmile toto letadlo oznamilo jeji opusteni, je-li znamo, ze v teto hladine se vyskytuje"
  silne turbulence;
 5. "Pilotum letadel, kteri maji mezi sebou prime spojeni, muze byt povoleno udrzovat stanoveny vertikalni rozstup mezi jejich letadly behem stoupani nebo klesani. Toto povoleni muze byt vydano pouze"
  s jejich souhlasem
 6. "Pricny rozstup pri pouziti stejneho navigacniho zarizeni se zajistuje pozadavkem, aby letadla letela na stanovenych tratich, ktere jsou rozdilne o minimalni hodnoty prislusne pouzitemu navigacnimu prostredku. Pokud je pouzite navigacni zarizeni VOR, je tato minimalni hodnota"
  obe letadla jsou usazena na radialech rozbihajicich se nejmene o 15 stupnu a alespon jedno letadlo je ve vzdalenosti 28 km (15 NM) nebo vetsi od zarizeni (viz Obr. 5-4);
 7. Letadla odletavajici od zarizeni VOR jsou usazena na radialech rozdilnych o 20 stupnu. Aby byl zajisten pricny rozstup 15 NM musi byt vzdalena od zarizeni
  cca 44 NM (predpis L4444 5-18)
 8. Letadla odletavaji od zarizeni NDB a jsou na tratich rozdilnych o 30 stupnu. Aby byl zajisten pricny rozstup musi byt alespon jedno ve vzdalenosti nejmene
  15 NM (28km)
 9. Jestlize se pro zajisteni pricneho rozstupu pouziva trati jez jsou leteny na zaklade navigace vypoctem musi se tyto rozbihat nejmene o
  15jQuery11010027354928317114835_1496090172367
 10. Mohou byt podelne rozstupy mezi letadly leticimi po stejnych tratich udrzovany uplatnovanim metody Machova cisla?
  Ano
 11. Mohou byt podelne rozstupy mezi letadly leticimi na sbihajicich se tratich udrzovany metodou Machova cisla?
  Ne
 12. "Ve stejne cestovni hladine a na stejne trati za sebou leti dve letadla. Navigacni prostredky dovoluji caste urceni polohy a rychlosti. Podelny casovy rozstup je zajisten, je-li mezi letadly minimalni casovy interval"
  "10 minut, dovoluji-li navigacni prostredky caste urceni polohy a rychlosti"
 13. "Ve stejne cestovni hladine a na stejne trati za sebou leti dve letadla, ktera odletela ze stejneho letiste. Letadlo vpredu trvale udrzuje TAS vetsi nejmene o 20 kt nez letadlo vzadu. Minimum podelneho casoveho rozstupu je"
  5 minut
 14. "Ve stejne cestovni hladine a na stejne trati za sebou leti dve letadla, ktera odletela ze stejneho letiste. Letadlo vpredu trvale udrzuje TAS vetsi nejmene o 40 kt nez letadlo vzadu. Minimum podelneho casoveho rozstupu je"
  3 minuty
 15. "Ve stejne cestovni hladine a na stejne trati leti za sebou dve letadla, ktera se hlasila nad stejnym, presne stanovenym vyznacnym bodem. Letadlo vpredu trvale udrzuje TAS vetsi nejmene o 40 kt nez letadlo vzadu. Minimum podelneho casoveho rozstupu je"
  3 minuty
 16. "Ve stejne cestovni hladine a na stejne trati leti za sebou dve letadla, ktera se hlasila nad stejnym, presne stanovenym vyznacnym bodem. Letadlo vpredu trvale udrzuje TAS vetsi nejmene o 20 kt nez letadlo vzadu. Minimu podelneho casoveho rozstupu je"
  5 minut
 17. "Protismerne trate jsou trate opacnych smeru a protinajici se trate nebo jejich casti, jejichz uhlovy rozdil je vetsi nez"
  "135 stupnu, avsak mensi nez 225 stupnu a jejichz ochranne prostory se prekryvaji."
 18. "Stejne trate jsou trate stejnych smeru, protinajici se trate nebo jejich casti, jejichz uhlovy rozdil je mensi nez"
  45 stupnu nebo vetsi nez 315 stupnu a jejichz ochranne prostory se prekryvaji.
 19. Stoupajici letadlo proletava hladinu obsazenou jinym letadlem. Obe letadla jsou na stejne trati. Navigacni prostredky dovoluji caste urceni polohy a rychlosti. Minimalni podelny casovy rozstup je
  10 minut
 20. Stoupajici letadlo proletava hladinu obsazenou jinym letadlem. Obe letadla jsou na krizujicich se tratich.Navigacni prostredky dovoluji caste urceni polohy a rychlosti. Minimalni podelny casovy rozstup je
  10 minut
 21. "Klesajici letadlo proletava hladinu obsazenou jinym letadlem. Obe letadla jsou na stejne trati. Zmena hladiny se zahaji do deseti minut od okamziku, kdy druhe letadlo ohlasi prelet presne stanoveneho hlasneho bodu. Minimalni podelny casovy rozstup je"
  5 minut
 22. Klesajici letadlo proletava hladinu obsazenou jiny letadlem. Obe letadla jsou na krizujicich se tratich Navigacni prostredky dovoluji caste urceni polohy a rychlosti. Minimalni podelny casovy rozstup je
  10 minut
 23. Stoupajici letadlo proletava hladinu obsazenou jinym letadlem na protismernych tratich. Minimum podelneho casoveho rozstupu pred vypocitanym casem minuti je
  10 minut
 24. "Minimum podelneho vzdalenostniho rozstupu mezi letadly ve stejne cestovni hladine a na stejne trati za predpokladu, ze rozstup je overovan ziskavanim soucasnych udaju DME hlasenych z letadel v kratkych intervalech, aby se zajistilo neporuseni tohoto minima, je"
  20 NM
 25. "Minimum podelneho vzdalenostniho rozstupu mezi letadly, kdy PVR letadla vpredu je nejmene o 20 kt vyssi nez PVR letadla vzadu, ve stejne cestovni hladine a na stejne trati za predpokladu, ze kazde letadlo pouziva stanic DME na trati a rozstup je overovan ziskavanim soucasnych udaju DME hlasenych z letadel v takovych intervalech aby se zajistilo neporuseni tohoto minima je"
  10 NM
 26. Dve letadla letici na protismernych tratich pouzivajici DME na trati se minula. Klesani jednoho letadla do hladiny druheho letadla je mozno povolit jsou-li letadla od sebe vzdalena nejmene
  10 NM
 27. Dve letadla letici na protismernych tratich pouzivajici DME na trati se minula. Prulet hladinou druheho letadla je mozno povolit jsou-li letadla od sebe vzdalena nejmene
  10 NM
 28. "Stoupajici letadlo proletava hladinou obsazenou jinym letadlem na stejne trati. Pri pruletu obsazenou letovou hladinou je minimum vzdalenostniho rozstupu za predpokladu, ze kazde letadlo pouziva stanic DME na trati a rozstup je zajistovan ziskavanim soucasnych udaju DME hlasenych z letadel"
  10 NM
 29. "Pri uplatnovani techniky Machova cisla, je-li minimalni podelny casovy rozstup 9 minut mezi proudovymi letadly na stejne trati, at udrzuji hladinu, stoupaji nebo klesaji, musi byt letadlo vpredu rychlejsi nez vzadu o"
  0.02 M
 30. "Je-li uplatnovana technika Machova cisla, minimalni casovy podelny rozstup mezi proudovymi letadly na stejne trati, at udrzuji hladinu, stoupaji nebo klesaji, musi byt, je-li letadlo vpredu rychlejsi o 0,02 Machova cisla nez letadlo vzadu"
  9 minut
 31. "Pri uplatnovani techniky Machova cisla, je-li minimalni podelny casovy rozstup 8 minut mezi proudovymi letadly na stejne trati, at udrzuji hladinu, stoupaji nebo klesaji, musi byt letadlo vpredu rychlejsi nez vzadu o"
  0.03 M
 32. "Je-li uplatnovana technika Machova cisla, minimalni casovy podelny rozstup mezi proudovymi letadly na stejne trati, at udrzuji hladinu, stoupaji nebo klesaji, musi byt, je-li letadlo vpredu rychlejsi o 0,03 Machova cisla nez letadlo vzadu je"
  8 minut
 33. "Pri uplatnovani techniky Machova cisla, je-li minimalni podelny casovy rozstup 7 minut mezi proudovymi letadly na stejne trati, at udrzuji hladinu, stoupaji nebo klesaji, musi byt letadlo vpredu rychlejsi nez vzadu o"
  0.04 M
 34. "Je-li uplatnovana technika Machova cisla, minimalni casovy podelny rozstup mezi proudovymi letadly na stejne trati, at udrzuji hladinu, stoupaji nebo klesaji, musi byt, je-li letadlo vpredu rychlejsi o 0,04 Machova cisla nez letadlo vzadu,"
  7 minut
 35. "Pri uplatnovani techniky Machova cisla, je-li minimalni podelny casovy rozstup 6 minut mezi proudovymi letadly na stejne trati, at udrzuji hladinu, stoupaji nebo klesaji, musi byt letadlo vpredu rychlejsi nez vzadu o"
  0.05 M
 36. "Je-li uplatnovana technika Machova cisla, minimalni casovy podelny rozstup mezi proudovymi letadly na stejne trati, at udrzuji hladinu, stoupaji nebo klesaji, musi byt, je-li letadlo vpredu rychlejsi o 0,05 Machova cisla nez letadlo vzadu,"
  6 minut
 37. "Pri uplatnovani techniky Machova cisla, je-li minimalni podelny casovy rozstup 6 minut mezi proudovymi letadly na stejne trati, at udrzuji hladinu, stoupaji nebo klesaji, musi byt letadlo vpredu rychlejsi nez letadlo vzadu o"
  0.05 M
 38. "Je-li uplatnovana technika Machova cisla, minimalni casovy podelny rozstup mezi proudovymi letadly na stejne trati at udrzuji hladinu, stoupaji nebo klesaji, musi byt, je-li letadlo vpredu rychlejsi o 0,06 Machova cisla nez letadlo vzadu,"
  5 minut
 39. "Pri uplatnovani techniky Machova cisla, je-li minimalni podelny casovy rozstup 5 minut mezi proudovymi letadly na stejne trati, at udrzuji hladinu, stoupaji nebo klesaji, musi byt letadlo vpredu rychlejsi nez letadlo vzadu o"
  0.06 M
 40. "Uplatnuje-li se 10- ti minutove minimum podelneho rozstupu na stejne trati zalozene na metode Machova cisla, musi letadlo vpredu udrzovat prave Machovo cislo"
  musi letadlo vpredu udrzovat prave Machovo cislo stejne nebo vyssi nez letadlo vzadu.
 41. Minimum podelneho vzdalenostniho rozstupu s pouzitim RNAV a techniky Machova cisla je
  80 NM (150 km)
 42. Minimum podelneho vzdalenostniho rozstupu 80 NM s pouzitim RNAV a techniky Machova cisla lze uplatnovat na stejnych tratich namisto podelneho casoveho rozstupu
  10 minut
 43. "Minima podelneho vzdalenostniho rozstupu v prostredi RNP RNAV. Pro letadla udrzujici hladinu, stoupajici nebo klesajici na stejne trati se muze pri dodrzeni stanovenych podminek pouzivat pri RNP 10 rozstup"
  50 NM (93 km)
 44. "Jestlize odletavajici letadla leti po tratich, rozbihajicich se nejmene o 45 stupnu ihned po vzletu tak, aby byl pricny rozstup zajisten, je minimum rozstupu"
  1 minuta
 45. "Provadi-li priletavajici letadlo prime priblizeni, odletavajici letadlo smi vzletet v kteremkoliv smeru"
  nejpozdeji pet minut pred vypocitanym priletem letadla nad pristrojovou drahu;
 46. "Minimum rozstupu mezi vzlety, jestlize obe letadla poleti po stejne trati je"
  "5 minut nebo dve minuty, pokud letadlo vpredu je nejmene o 40 kt rychlejsi nez letadlo vzadu"
 47. "Minimum rozstupu 2 minuty mezi vzlety, jestlize obe poleti po stejne trati je za predpokladu, ze prvni letadlo je rychlejsi nejmene o"
  40 kt
 48. Pri uplatnovani rozstupu mezi odletavajicimi letadly kdy se uvazuje s rozdilem rychlosti se uplatnuje
  pokud obe letadla leti po stejne trati/ je mezi nimi dve minuty
 49. "Provadi-li priletavajici letadlo uplne pristrojove priblizeni, odletavajici letadlo smi vzletnout v kteremkoliv smeru"
  nejpozdeji pet minut pred vypocitanym priletem letadla nad pristrojovou drahu;
 50. "Provadi-li priletavajici letadlo prime priblizeni, odletavajici letadlo smi vzletet"
  "odchylenem nejmene o 45 stupnu od obraceneho smeru priblizeni priletavajiciho letadla: 1) nejpozdeji tri minuty pred vypocitanym priletem letadla nad zacatek pristrojove drahy (viz Obr. 5-40); nebo 2) drive, nez priletavajici letadlo preleti stanoveny fix na trati priblizeni; umisteni takoveho fixu stanovi prislusny urad ATS po konzultaci s provozovateli."
 51. "Priletavajici letadlo provadi prime priblizeni. Rozstup je zajisten, kdyz odletavajici letadlo vzleta ve smeru"
  "a) v kteremkoli smeru nejpozdeji pet minut pred vypocitanym priletem letadla nad pristrojovou drahu; b) ve smeru odchylenem nejmene o 45 stupnu od obraceneho smeru priblizeni priletavajiciho letadla: 1) nejpozdeji tri minuty pred vypocitanym priletem letadla nad zacatek pristrojove drahy (viz Obr. 5-40); nebo 2) drive, nez priletavajici letadlo preleti stanoveny fix na trati priblizeni; umisteni takoveho fixu stanovi prislusny urad ATS po konzultaci s provozovateli."
 52. "S ohledem na turbulenci v uplavu se pro letadlo kategorie LEHKE, pristavajici za letadlem kategorie TEZKYM musi uplatnovat nasledujici minima neradaroveho rozstupu"
  3 minuty
 53. "S ohledem na turbulenci v uplavu se pro letadlo kategorie LEHKE, pristavajici za letadlem kategorie STREDNI musi uplatnovat nasledujici minimum neradaroveho rozstupu"
  3 minuty
 54. "S ohledem na turbulenci v uplavu se pro letadlo kategorie STREDNI, pristavajici za letadlem kategorie TEZKYM musi uplatnovat nasledujici minima neradaroveho rozstupu"
  2 minuty
 55. Pro LEHKE letadlo vzletajici za TEZKYM se musi pri pouziti stejne RWY zajistit minimum neradaroveho rozstupu
  2 minuty
 56. Pro STREDNI letadlo vzletajici za TEZKYM se musi pri pouziti stejne RWY zajistit minimum neradaroveho rozstupu
  2 minuty
 57. "Pri vzletu STREDNIHO letadla za TEZKYM, kdyz tato letadla uzivaji stredni cast stejne RWY, se musi zajistit minimum neradaroveho rozstupu"
  3 minuty
 58. "Mezi LEHKYM letadlem a TEZKYM letadlem, kdyz tezsi letadlo provadi nizke nebo nezdarene priblizeni a lehci letadlo pouziva pro vzlet protismerne RWY, se musi uplatnovat rozstup"
  2 minuty
 59. "Mezi STREDNIM letadlem a TEZKYM letadlem, kdyz tezsi letadlo provadi nizke nebo nezdarene priblizeni a lehci letadlo pouziva pro vzlet protismernou RWY, se musi uplatnovat rozstup"
  2 minuty
 60. "Mezi STREDNIM letadlem a TEZKYM letadlem, kdyz tezsi letadlo provadi nezdarene priblizeni a lehci letadlo pristava na stejnou drahu v opacnem smeru se musi uplatnovat rozstup"
  2 minuty
 61. "Jestlize odletavajici letadlo LEHKE nasleduje za priletem TEZKEHO letadla, je minimum neradaroveho rozstupu pri pouziti drahy s posunutym prahem"
  2 minuty
 62. Jestlize priletavajici letadlo STREDNI nasleduje za odletem TEZKEHO letadla je minimum neradaroveho rozstupu pri pouziti drahy s posunutym prahem
  "2 minuty, jestli se predpoklada, ze planovane drahy jejich letu se protnou"
 63. "Pro priletavajici lety VFR, ktere pristavaji na stejnou drahu jako vpredu letici letadlo Kategorie TEZKA; od stanoviste ATC se"
  Od stanoviste ATC nesmi byt pozadovano uplatnovat minima rozstupu pouzivana pri turbulenci v uplavu:
 64. "S ohledem na turbulenci v uplavu se pro letadlo kategorie LEHKE, pristavajici za letadlem A 380-800 musi uplatnovat nasledujici minimum neradaroveho rozstupu"
  4 minuty
 65. "S ohledem na turbulenci v uplavu se pro letadlo kategorie STREDNI, pristavajici za letadlem A 380-800 musi uplatnovat nasledujici minimum neradaroveho rozstupu"
  3 minuty
 66. Pro STREDNI letadlo vzletajici za A 380-800 se musi pri pouziti stejne RWY zajistit minimum neradaroveho rozstupu
  3 minuty
 67. Pro LEHKE letadlo vzletajici za A 380-800 se musi pri pouziti stejne RWY zajistit minimum neradaroveho rozstupu
  3 minuty
 68. Pro TEZKE letadlo /vyjma letadla A 380-800/ vzletajici za A 380-800 se musi pri pouziti stejne RWY zajistit minimum neradaroveho rozstupu
  2 minuty
 69. "Pri vzletu STREDNIHO letadla za letadlem A 380-800, kdyz tato letadla uzivaji stredni cast stejne RWY, se musi zajistit minimum neradaroveho rozstupu"
  4 minuty
 70. "Pri vzletu LEHKEHO letadla za letadlem A 380-800, kdyz tato letadla uzivaji stredni cast stejne RWY, se musi zajistit minimum neradaroveho rozstupu"
  4 minuty
 71. "Mezi STREDNIM letadlem a letadlem A 380-800, kdyz A 380-800 provadi nezdarene priblizeni a STREDNI letadlo pristava na stejnou drahu v opacnem smeru se musi uplatnovat rozstup minimalne"
  3 minuty
 72. Povoleni na let s vlastnim dodrzenim rozstupu v meteorologickych podminkach pro let za viditelnosti se vydava
  "a) takove povoleni se musi vztahovat pro vymezenou cast letu v nebo pod 3050 m (10000 ft) behem stoupani nebo klesani a musi se podminit dalsimi omezenimi, jsou-li predepsana na zaklade regionalnich postupu ICAO; b) jestlize je moznost, ze let za meteorologickych podminek pro let za viditelnosti by se mohl stat neproveditelnym, musi se letu IFR vydat nahradni prikazy, jimiz se bude ridit v pripade, ze nebude moci dodrzet let za meteorologickych podminek pro let za viditelnosti (VMC) po dobu platnosti takoveho povoleni; c) pozoruje-li pilot letu IFR, ze podminky se zhorsuji, a predpoklada-li, ze let za VMC se stane nemoznym, musi informovat ATC pred vstupem do meteorologickych podminek pro let podle pristroju (IMC) a musi pokracovat v letu v souladu s prijatymi nahradnimi prikazy."
 73. "Vyda-li se letu VFR povoleni, aby letel s dodrzenim vlastnich rozstupu za VMC naznacuje to, ze po dobu platnosti takoveho povoleni sluzba RLP"
  nezajistuje sluzba rizeni letoveho provozu tomuto letu rozstupy od ostatnich letadel.
 74. "Povoleni letet s dodrzenim vlastnich rozstupu v meteorologickych podminkach pro let za viditelnosti, muze stanoviste ATC vydat, za stanovenych podminek, rizenemu letu ve vzdusnem prostoru trid"
  DE
 75. "Vyznacny provoz je ten rizeny provoz, jemuz ma ATC zajistovat rozstupy, ale"
  mezi nimz a ostatnim rizenym provozem neni nebo nebude dodrzeno minimum prislusneho rozstupu.
 76. Let IFR muze s letem VFR vytvorit vyznacny provoz ve vzdusnem prostoru tridy
  BC
 77. Let VFR s jinym letem VFR
  B
 78. Informace o vyznacnem provozu musi mimo jine obsahovat
  a) smer letu dotycneho letadla; b) typ a kategorii turbulence v uplavu (pokud je to dulezite) dotycneho letadla; c) cestovni hladinu dotycneho letadla; a 1) vypocitany cas preletu hlasneho bodu nejblizsiho mistu pruletu hladiny; nebo 2) relativni zamereni dotycneho letadla ve vyrazech 12hodinoveho ciselniku a vzdalenost konfliktniho provozu; nebo 3) soucasnou nebo predpokladanou polohu dotycneho letadla.
Author:
Anonymous
ID:
331824
Card Set:
ATM5_10_FINALS_RLP_v.1.0
Updated:
2017-05-29 20:36:59
Tags:
rlp
Folders:

Description:
rlp
Show Answers: