Idiomatiska uttryck franska

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hur mår du/ni?
  Comment ça va?
 2. Trevligt att träffas!
  Ça fait plaisir de te/vous voir!
 3. Har ni träffats?
  Vous vous connaissez?
 4. Jag måste gå.
  Je vous laisse.
 5. Hälsa Marie från mig!
  Dis bonjour à Marie de ma part!
 6. Vi ses!
  À plus!
 7. Åh, förlåt! Jag ber om ursäkt!
  Oh pardon Madame/Monsieur! Excusez-moi!
 8. Det är ingen fara.
  C n'est rien, il n'y a pas de mal.
 9. Det är ingen fara.
  Je vous en prie.
 10. Ursäkta att jag är sen.
  Je suis désolé(e) d'être en retard.
 11. Det gör ingenting.
  Ce n'est pas grave.
 12. Tycker du om att gå på bio?
  Vous vous intéressez au cinéma?
 13. Tycker du om musik?
  Vous aimez la musique?
 14. Tycka om poesi/litteratur/teater
  aimer la littérature/la poésie/le théâtre
 15. Har du erfarenhet av att...?
  Vous avez l'habitude de...?
 16. Jag har god hand med barn.
  Je connais bien les enfants.
 17. Kan du då? Passar det?
  Vous êtes disponible?
 18. Har du körkort?
  Vous savez conduire?
 19. Jag är lite osäker.
  Je ne sais pas trop.
 20. Det är inte alls säkert.
  Ce n'est pas certain.
 21. Jag skulle vilja tala med...
  Est-ce que je pourrais parler à...
 22. Vem kan jag hälsa ifrån?
  C'est de la part de qui?
 23. Var god dröj. / Ett ögonblick.
  Ne quittez pas.
 24. Kan du (ni) då?
  Vous êtes libre(s)?
 25. Tyvärr, jag är upptagen då.
  Je suis désolé(e), je suis déjà pris(e).
 26. Jag kan inte då. / Jag är upptagen.
  Je ne suis pas libre.
 27. Vad kan jag göra för dig?
  Qu'est-ce qui ne va pas?
 28. Vad har hänt? / Hur gick det här till?
  Comment avez-vous fait ça?
 29. Gör det ont?
  Ça fait mal?
 30. Stackars dig!
  Oh ma pauvre!  [oh ma povr]
 31. Vad har hänt?
  Qu'est-ce qui s'est passé? [keskö se passé]
 32. Att ge en komplimang
  Faire des compliments [fär de complimå]
 33. Vilken fin klänning!
  Elle est belle, cette robe! [ell e bell set råb]
 34. Vad ... du är
  Que tu es ...! [kö tu e]
 35. Att trösta och uppmuntra
  Consoler et encourager [konsole a ankoraje]
 36. Det går bättre nästa gång.
  Ça ira mieux la prochaine fois! [sa ira miö la prochäin foa]
 37. Det är inte hela världen.
  Ce n'est pas un drame. [se ne paz an dramm]
 38. Såja. (uppmuntrande)
  Allez.
 39. Kom nu! (om man är på väg någonstans)
  Allez!
 40. Att handla
  Faire les courses [fär le kours]
 41. Att be om något.
  Demander des articles. [dömande dez artikl]
 42. Att fråga om vad något kostar.
  Demander le prix [dömande lö pri]
 43. Att tala om mängd.
  Parler des quantiés. [parle de kantite]
 44. handla
  faire les courses  [fär le kours]
 45. Jag tar en äppelpaj.
  Je vais prendre une tarte aux pommes. [jö vä prendr yn tart å pömm]
 46. Hur mycket får det kosta? I vilken prisklass?
  Vous voulez mettre combien? [vo vole mättr kombia]
 47. Nej tack, jag tittar bara.
  Non merci, je regarde.
 48. Något annat?
  Et avec ceci? [e avek sesi]?
 49. Hemma
  à la maison
 50. Gå/åka hem
  rentrer (à la maison)
 51. gå och lägga sig
  aller au lit [alle åu li]
 52. laga mat
  faire la cuisine [fär la kuisinn]
 53. städa
  faire le ménage
 54. diska
  faire la vaisselle [fär lä väjsäll]
 55. Vanliga uttryck
  expressions utiles [expressiånz utill]
 56. Vi måste ...
  Il faut ... [il få]
 57. Det är viktigt/nödvändigt att ...
  Il est important/essentiel que [il e tamportan essansiel kö]
 58. Det räcker (med) att ...
  Il suffit de ... [il suffi dö]
 59. Det händer att ...
  il arrive que ... [il arriv kö]
 60. Det är dags att ...
  Il est l'heure de... [il e lör dö]
 61. Det är värdelöst!
  C'est nul! [se nul]
 62. Det är toppen!
  C'est génial!
 63. Det är skandalöst!
  C'est scandaleux! [se skandalö]
 64. Marie, Pierre och Sophie är här. (om man vill tala omvilka som är närvarande på en fest tex.)
  Il y a Marie, Pierre, et Sophie. [Il i a]
Author:
Anonymous
ID:
334018
Card Set:
Idiomatiska uttryck franska
Updated:
2017-09-07 09:15:37
Tags:
franska idiomatiska uttryck
Folders:

Description:
franska idiomatiska uttryck
Show Answers: