prepositioner städer och länder

Home > Preview

The flashcards below were created by user sollanbollan on FreezingBlue Flashcards.


 1. Vilket ord ska vara framför städer, tex jag Je habite ... Stockholm?
  à, som betyder i och till.

  • Elle est à Bordeaux.
  • Nous allons à Nice.
 2. Framför länder som är feminina?
  en, som betyder i och till

  • Je suis en Norvège.
  • Jean est en France
 3. Framför maskulina länder? (som ej börjar på vokal)
  au, som betyder i och till.

  • Marc est au Portugal. - han är i portugal
  • Il va au Danemark. - han åker till danmark

  • Om maskulint land börjar på vokal används EN
  • Observera att à + le => AU
 4. Framför maskulina länder i plural
  aux, som betyder i och till.

  • Je vais aux Ètats-Unis.
  • Il habite aux Pays-Bas.  Prepositionen à + bestämd artikel används i betydelsen i och till tillsammans med maskulina och plurala länder.

  • Observera att à + le => AU och att à + les -> AUX!!!!

Card Set Information

Author:
sollanbollan
ID:
334249
Filename:
prepositioner städer och länder
Updated:
2017-09-14 10:05:03
Tags:
franska prepositioner städer länder
Folders:

Description:
franska prepositioner städer länder
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview