Akustik - konstruktion och design

The flashcards below were created by user Nather on FreezingBlue Flashcards.

 1. Örats utformning och hur färdas ljudet och får oss att uppfatta ljud?
  • Ytteröra: samlar in ljudvågor och leder in dem i
  • Hörselgång: energin i ljudvågorna får
  • Trumhinnan: att svänga fram och tillbaka och ljudenergin övergår till rörelseenergi
  • Mellanöra: tre små ben; hammaren, städet och stigbygeln - för vidare rörelseenergin vidare till
  • Innerörat (snäckan): här finns ca 30000 hårstrån. Dessa svänger och omvandlar rörelsen till en elektrisk impuls som via
  • Hörselnerven: går in i hjärnan
  • På så vis uppfattar vi ljud.
 2. Människans "hörbarhetsområde"
  Mellan 20-20000 Hz
 3. Infraljud
  Under 20 Hz
 4. Ultraljud
  Över 20000 Hz
 5. Hörtröskeln
  • Varierar med frekvensen
  • ljud med låg frekvens måste ha högre styrka (dB) än högfrekventa för att vara hörbara
 6. Talets range
  100-8000 Hz

  (perfekt anpassat för att lyssna på människors prat - utomhus)
 7. Hur skapas ljud?
  • Tryckförändringar i luft.
  • Konstant lufttryck på våra trumhinnor (atmosfärstryck)
  • Stämbanden svänger - lufttrycket förändras dvs trycket blir högre eller lägre än atmosfärstrycket.
 8. Ljudstyrka mäts i?
  Decibel
 9. Tryckskillnad?
  Kallas amplitud

  (hög ljudnivå = stor amplitud)
 10. Frekvens mäts i?
  Herz

  Ett mått på hur många tryckvågor som träffa trumhinnan på 1 sekund
 11. Våglängd?
  • Svänger stämbanden många gånger på en sekund kommer ljudvågor tätt och avståndet mellan vågtopparna blir tätare.
  • Avståndet mellan två vågtoppar kallas vågländ

  Detta påverkar frekvensen
 12. Kort våglängd Vs. Lång våglängd
  • Kort våglängd=hög frekvens - pipiga ljud
  • Lång våglängd=låg frekvens - dova ljud
 13. Ljudets hastighet i luft?
  ca 340 m/s
 14. Samband mellan hastighet, frekvens och våglängd?
  Hastigheten=frekvensen*våglängden
 15. Normal röstnivå 1 m från talaren?
  ca 60 dB
 16. Decibelskalan?
  • Logaritmisk
  • 50 dB + 50 dB=53 dB
  • 53 dB + 53 dB = 56 dB.
  • 56 dB + 56 dB = 59 dB. (8*50dB=59dB)
 17. När/var kan ultraljud användas?
  Inom sjukvård 

  • -för att se barnets utveckling i mammans mage
  • -vid operationer
 18. Ljudabsorption
  • Uppgift är att inte reflektera ljud
  • ljudabsorptionsfaktor redovisas med α (alpha) och varierar mellan 0-1
  • 0: då reflekteras allt ljud
  • 1:inget ljud reflekteras (all ljudenergi har absorberats)
 19. Standard för ljudabsorbenter
  5 olika klasser: A-E där A absorberar mest och E minst
 20. Låg ljudnivå Vs. bra akustik i ett rum?
  • A-absorbenter för låg ljudnivå
  • D eller E-absorbenter för rum där en ska spela akustiska instrument
 21. Efterklangstid?
  Mått på "ekot" i ett rum, mäts i sekunder

  (mäts genom att se hur lång tid tar det för ljudet att sjunka 60 dB)

  Mäter klang i ett rum

  ett trubbigt mått och kan behöva att kompletteras med andra mått
 22. Samband mellan efterklangstid (T), rummets volym (V) och ljudabsorptionsmängd (A)?
  T=V*0,16/A
 23. När behöver efterklangstiden kompletteras med andra mått?
  Om problemet består i hög ljudnivå och dålig taluppfattbarhet

  • Detta görs med:
  • DLf= visar hur rummets ljudreflexer påverkar ljudnivån
  • C50= visar hur ljudreflexerna påverkar taluppfattbarheten.
 24. 5 ljudområden
  • -luftljudsisolering
  • -stegljudsnivå
  • rumsakustik
  • buller från installationer
  • trafikbuller
 25. Ljudklasser (4 st)
  • A: ger bättre ljudmiljö än B
  • B: ger bättre ljudmiljö än C
  • C: uppfyller Boverkets minimikrav
  • D: ger låg ljudstandard
 26. w
  Luftljudsisolering
 27. nT,w
  Stegljudsnivå
 28. Efterklangstid
  Rumsakustik
 29. LpA och LpC
  Buller från installationer
 30. LpA,eq och LpAFmax
  Trafikbuller
 31. Ljudnivån samband mellan ljudkälla och absorbent
  Ljudnivån=Ljudkällor-Absorptionsmängd

  Lp=Lw-10log*A/4
 32. Talspektra
  • Vokaler ligger på ca 60 dB och mellan 150-800Hz
  • Konsonanter ligger på ca 50 dB och mellan 800-6000Hz
Author:
Nather
ID:
335027
Card Set:
Akustik - konstruktion och design
Updated:
2017-10-13 09:38:04
Tags:
Akustik
Folders:

Description:
Mer om akustik
Show Answers: