POHL.ROZDÍLY NA LEBCE

The flashcards below were created by user iren on FreezingBlue Flashcards.

 1. Popiš rozdíl mezi mužskou a ženskou leblou při pohleduz norma lateralis v glabelární krajině?
  • U mužů přechází čelní kost na kořen nosu zlomem a zářezem - glabelární krajina vyčnívá směrem dopředu
  • U ženské lebky je většinou přechod plynulý
 2. Čelo u mužů ustupuje šikmo dozadu, u žen je spíše kolmé
 3. U jaké lebky jsou lépe vyznačeny nadočnicové oblouky?
  Mužské
 4. U koho jsou výraznější tubera frontalia et parietalia?
  U ženy
 5. Výrazem silnější muskulatury u mužů jsou:
  • Celkově robustnější lebky
  • Masivnější proc.mastoideus,protuberantia occipitalis externa, arcus zygomaticus, spina nasalis anterior a hrubý reliéf nucheální krajiny týlní kosti
 6. Vyjmenuj devět bodů, ve kterých se mužská a ženská lebka liší
  • 1) NAZOFRONTÁLNÍ PŘECHOD
  • 2) NADOČNICOVÉ OBLOUKY
  • 3) PROCESSUS MASTOIDEI
  • 4) PLANUM OCCIPITALE
  • 5) PROTUBERANTIA OCCIPITALIS EXTERNA
  • 6) TUBERA FRONTALIA
  • 7) TVAR ČELA
  • 8) BRADOVÁ KRAJINA
  • 9) PROC. ALVEOLARES
 7. Jaký je rozdíl u M a Ž v nasofrontálním přechodu?
  • M: výrazný, zalomený
  • Z: plynulý
 8. Jaký je rozdíl v nadočnicových obloucích?
  M: výraznější x Z: méně výrazné
 9. Jaký je rozdíl v processus mastoideus?
  • M: výrazné, lebka na podložce se o ně opírá
  • Z: málo výrazné, nedosahují na podložku
 10. Jaký je rozdíl v planum occipitale?
  • M: tvar záhlaví je rovný
  • Z: zakřivený
 11. Jaký je rozdíl v protuberantia oc.externa?
  M: výrazná x Z: nebývá vystouplá
 12. Jaký je rozdíl v tubera frontalia?
  M: málo výrazné, Z: výraznější
 13. Jaký je rozdíl ve tvaru čela?
  M: skloněné, Z: ve frontální rovině (výraznější tubera frontalia)
 14. Jaký je rozdíl v bradové krajině?
  M: spíš hranatá x Z: spíše oblá
 15. Jaký je rozdíl v processus alveolares?
  U žen posunuty více periferně (alveolární prognathie)
 16. Jaký je rozdíl v angulus mandibulae?
  U muže vybočený lat.směrem (everze mandibuly)
 17. Jaký je ramus mandibulae u muže?
  Zadní okraj je prohnutý
 18. Jak se nazývají lebky s nezřetelně vyznačenými pohl.znaky?
  Alofycké, cca 10%
Author:
iren
ID:
335228
Card Set:
POHL.ROZDÍLY NA LEBCE
Updated:
2017-10-18 20:59:47
Tags:
anatomy kosti
Folders:
anatomy kosti
Description:
lebka dimorfismus
Show Answers: