Onsdag-1-50

The flashcards below were created by user RBSverige on FreezingBlue Flashcards.

 1. en bonde
  farm
 2. en konst
  art
 3. ett liv
  life
 4. påfallande
  • striking
  • strikingly
  • remarkably
 5. tycka
  to think
 6. slöa
  • lethargic
  • lazy
  • dull
  • idle
 7. åt fanders
  to hell
 8. tärd
  haggard
 9. emellertid
  however
 10. avvara
  to spare (what she has to spare)
 11. ett stängsel
  • fence
  • enclosure
 12. ett sagesman
  informant
 13. blickstilla
  • calm
  • motionless
 14. understöd
  • support
  • subsidy
  • allowance
 15. skrumpna
  • to shrivel
  • shrink
 16. förbittrad
  • resentful
  • exasperated
 17. en olyckshändelse
  accident
 18. en ingivelse
  inspiration
 19. förståndig
  sensible
 20. inpränta i
  to impress upon
 21. skenbart
  • apparently
  • seemingly
  • ostensibly
 22. allsköns
  all sorts
 23. sunkig
  sloppy
 24. dyig
  • slimy
  • muddy
 25. utforska
  • to explore
  • investigate
 26. förryckt
  crazy
 27. nederbörd
  • rainfall
  • snowfall
 28. en sejdel
  • mug
  • tankard
 29. på vid gavel
  wide open
 30. dofta
  to smell (something good)
 31. ompröva
  • to reconsider
  • rethink
 32. insnöad
  • narrow-minded
  • snowbound
 33. enkät
  • inquiry
  • survey
 34. sexa
  • light supper
  • 6
 35. stöttande
  supportive
 36. onämnbara
  unmentionables
 37. handlingssätt
  • behavior
  • actions
 38. skärt
  pink
 39. under tiden
  • in the meantime
  • meanwhile
 40. gubevars
  of course
 41. markant
  • significant
  • pronounced
 42. avskeda
  • to dismiss
  • fire
 43. daska
  • to slap
  • spank
  • flap
 44. gapig
  • blustering
  • loudmouthed
 45. underläge
  • underdog
  • disadvantage
 46. utanförskap
  • alienation,
  • exclusion
 47. sirlig
  • graceful
  • elegant
 48. bilaga
  • appendix
  • annex
 49. branta
  steep
 50. snirkliga
  squiggly
 51. snäv
  • narrow
  • tight
  • curt
 52. rökridåer
  smokescreen
 53. alla och envar
  all and sundry
 54. en kvist
  • a twig
  • sprig
  • spray
 55. pannbiff
  hamburgers
 56. mässa
  to chant
 57. listig
  • smart
  • cunning
  • clever
 58. guppa
  • to bob
  • bumb
 59. sjösätta
  to launch
Author:
RBSverige
ID:
335413
Card Set:
Onsdag-1-50
Updated:
2017-10-25 00:29:15
Tags:
Onsdag 50
Folders:

Description:
Onsdag-1-50
Show Answers: