Redofinformler

The flashcards below were created by user maskenjao on FreezingBlue Flashcards.

 1. Rörelsekapitalbehov (kassacykel)
  lagringstid+kundkredittid-levkredittid
 2. Rörelsekapital
  Rörelsekapital=OT-KS
 3. Kassacykel
  Kassacykel=Varulager+kundkredittid-levrantörskredittid
 4. Kongruensprincipen
  Kongruensprincipen ET=ET-1+ÅRT-UT+NT

  En redovisningsprincip som innebär att alla intäkter och kostnader ska redovisas via resultaträkningen. De får inte föras direkt till eget kapital.
 5. Kundfordringar
  Kundfordringar=(försäljning/365) * kredittid
 6. Varulager
  Varulager= ( Årsförbrukning(ksv) / 365 ) * lagringstid
 7. Leverantörsskulder
  Lev.sk. = (Inköp/365) * kredittid

  där

  • Inköp = KSV + (UB-IB varulager)
  • KSV = kostnad sålda varor
 8. Lagringstid (genomsnitt)
  Lagringstid(genomsnitt)=( genomsnittslager/Årsförbrukning(KSV handelsvaror) ) * 365
 9. Version 2: Lagringstid(genomsnitt)
  Lagringstid(genomsnitt) = (Genomsnittslager / årsförbrukning ) * 365

  eller

  • 365 / lageromsättningshastigheten där
  • lageromsättningshastigheten = årsförbrukning / genomsnittslager.

  Det blir alltså samma formel om vi sätter in det.
 10. Lageromsättningshastighet
  Lageromsättningshastighet = årsförbrukning / genomsnittslager
 11. Kundkredittid(genomsnitt)
  Kundkredittid(genomsnitt) =
Author:
maskenjao
ID:
335473
Card Set:
Redofinformler
Updated:
2017-10-27 08:09:49
Tags:
Redovisning finans
Folders:

Description:
Redofinformler
Show Answers: