SPOJE KOSTÍ PLETENCE HK

Home > Preview

The flashcards below were created by user iren on FreezingBlue Flashcards.


 1. Jakým termínem označujeme spoje kostí horní končetiny?
  Juncturae ossium membri superioris
 2. Jaké spoje pletence HK znáš?
  • 1) art. Sternoclavicularis
  • 2) art. Acromioclavicularis
  • 3) vazy lopatky (lig.transversum scapulae+coracoclaviculare)
 3. Popiš složený kloubb, art.sternoclavicularis, resp. Jeho klkoubní plošky
  INCISURA CLAVICULARIS sterna + FACIES ARTICULARIS STERNALIS claviculy
 4. Popiš kloubní pouzdro a typ kloubu art.sternoclavisularis
  • Pouzdro tuhé, upíná se po okrajích styčných ploch
  • Kloub KULOVÝ s omezeným rozsahem pohybů všemi směry, součást pohybu lopatky a ram.kloubu
 5. Vyjmenuj pomocná zařízení art.sternoclavicularis
  • 1) DISCUS ARTICULARIS - vaz.chrupavka
  • 2) LIG.STERNOCLAVICULARE ANTERIUS + POSTERIUS
  • 3) LIG.INTERCLAVICULARE
  • 4) LIG.COSTOCLAVICULARE
 6. Popiš průběh lig.interclaviculare
  Podél horního okraje manubria mezi oběma klíčky
 7. Popiš průběh lig.costoclaviculare
  Táhne se od kran.plochy 1.žebra k mediokadudální ploše claviculy
 8. Popiš kloubní plošky art.acromioclavicularis
  FACIES ARTICULARIS ACROMII lopatky + FACIES ARTICULARIS ACROMIALIS claviculy
 9. Popiš kloubní pouzdro + typ kloubu art.acromioclavicularis
  • Pouzdro: upíná se po okrajích styčbých ploch
  • Typ: KULOVÝ s omezeným rozsahem pohybů všemi směry, součást pohybů lopatky a ramenního kloubu
 10. Vyjmenuj pomocná zařízení art.acromioclavicularis
  • Často přítomen DISCUS ARTICULARIS
  • LIG.ACROMIOCLAVICULARE
  • LIG.CORACOCLAVICULARE
 11. Popiš průběh lig.acromioclaviculare
  Probíhá po horní straně kloubného pouzdra mezi akromie a claviculou
 12. Popiš průběh lig.coracoclaviculare
  • Pevný vaz táhnoucí se od proc.coracoideus lopatky k tuberositas coracoidea klíční kosti
  • Omezuje pohyb lopatky
  • dělíme jej na lig.conoideum + trapezoideum
 13. Vyjmenuj vazy lopatky
  Lig.transversum scapulae+coracoacromiale
 14. Popiš průběh lig.transversum scapulae
  Vazivový pruh měnící inc.scapulae v otvor(prochází jím n.suprascapularis)
 15. Popiš průběh lig.coracoacromiale
  Široký vaz rozepjatý mezi proc.coracoideus a akromiem lopatky
 16. Jaká je funkce vazů lopatky?
  S oběma kostními výběžky vytváří pevný útvar - FORNIX HUMERI, o kt.se opírá hlavice humeru při upažení nad horizontálu (současně se začne pohybovat i lopatka

Card Set Information

Author:
iren
ID:
335529
Filename:
SPOJE KOSTÍ PLETENCE HK
Updated:
2017-11-01 20:04:03
Tags:
anatomy klouby
Folders:
anatomy klouby
Description:
lopatka humerus
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview