SPOJE KOSTÍ PLETENCE HK

The flashcards below were created by user iren on FreezingBlue Flashcards.

 1. Jakým termínem označujeme spoje kostí horní končetiny?
  Juncturae ossium membri superioris
 2. Jaké spoje pletence HK znáš?
  • 1) art. Sternoclavicularis
  • 2) art. Acromioclavicularis
  • 3) vazy lopatky (lig.transversum scapulae+coracoclaviculare)
 3. Popiš složený kloubb, art.sternoclavicularis, resp. Jeho klkoubní plošky
  INCISURA CLAVICULARIS sterna + FACIES ARTICULARIS STERNALIS claviculy
 4. Popiš kloubní pouzdro a typ kloubu art.sternoclavisularis
  • Pouzdro tuhé, upíná se po okrajích styčných ploch
  • Kloub KULOVÝ s omezeným rozsahem pohybů všemi směry, součást pohybu lopatky a ram.kloubu
 5. Vyjmenuj pomocná zařízení art.sternoclavicularis
  • 1) DISCUS ARTICULARIS - vaz.chrupavka
  • 2) LIG.STERNOCLAVICULARE ANTERIUS + POSTERIUS
  • 3) LIG.INTERCLAVICULARE
  • 4) LIG.COSTOCLAVICULARE
 6. Popiš průběh lig.interclaviculare
  Podél horního okraje manubria mezi oběma klíčky
 7. Popiš průběh lig.costoclaviculare
  Táhne se od kran.plochy 1.žebra k mediokadudální ploše claviculy
 8. Popiš kloubní plošky art.acromioclavicularis
  FACIES ARTICULARIS ACROMII lopatky + FACIES ARTICULARIS ACROMIALIS claviculy
 9. Popiš kloubní pouzdro + typ kloubu art.acromioclavicularis
  • Pouzdro: upíná se po okrajích styčbých ploch
  • Typ: KULOVÝ s omezeným rozsahem pohybů všemi směry, součást pohybů lopatky a ramenního kloubu
 10. Vyjmenuj pomocná zařízení art.acromioclavicularis
  • Často přítomen DISCUS ARTICULARIS
  • LIG.ACROMIOCLAVICULARE
  • LIG.CORACOCLAVICULARE
 11. Popiš průběh lig.acromioclaviculare
  Probíhá po horní straně kloubného pouzdra mezi akromie a claviculou
 12. Popiš průběh lig.coracoclaviculare
  • Pevný vaz táhnoucí se od proc.coracoideus lopatky k tuberositas coracoidea klíční kosti
  • Omezuje pohyb lopatky
  • dělíme jej na lig.conoideum + trapezoideum
 13. Vyjmenuj vazy lopatky
  Lig.transversum scapulae+coracoacromiale
 14. Popiš průběh lig.transversum scapulae
  Vazivový pruh měnící inc.scapulae v otvor(prochází jím n.suprascapularis)
 15. Popiš průběh lig.coracoacromiale
  Široký vaz rozepjatý mezi proc.coracoideus a akromiem lopatky
 16. Jaká je funkce vazů lopatky?
  S oběma kostními výběžky vytváří pevný útvar - FORNIX HUMERI, o kt.se opírá hlavice humeru při upažení nad horizontálu (současně se začne pohybovat i lopatka
Author:
iren
ID:
335529
Card Set:
SPOJE KOSTÍ PLETENCE HK
Updated:
2017-11-01 20:04:03
Tags:
anatomy klouby
Folders:
anatomy klouby
Description:
lopatka humerus
Show Answers: