ART.COXAE

The flashcards below were created by user iren on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vyjmenuj kloubní plošky kyč.kloubu
  CAPUT FEMORIS + FACIES LUNATA ACETABULI
 2. Popiš kloubní pouzdro kyč.kloubu
  Připojuje se podél okrajů acetabula, ale na femuru se vpředu upíná až na linea intertrochanterica, vzadu na krčku med.od fossa trochanterica
 3. Vyjmenuj pomocná zařízení art.coxae:
  • 1) labrum glenoidale
  • 2) pulvinar acetabuli
  • 3) LIG.TRANSVERSUM ACETABULI
  • 4) LIG.ILIOFEMORALE
  • 5) LIG.PUBOFEMORALE
  • 6) LIG.ISCHIOFEMORALE
  • 7) ZONA ORBICULARIS
  • 8) LIG.CAPITIS FEMORIS
 4. Jakou fci má labrum glenoidale v art.coxae?
  Tvořen vaz.chrupavkou po okrajích acetabula, které svou přítomností prohlubuje
 5. Kde se nachází pulvinar acetabuli? Jaká je jeho fce?
  • Tukový polštář ve fossa acetabuli
  • Fce: absorbovat nárazy, kt.přes hlavici femuru směřují proti tenkému dnu acetabula
 6. Kde se nachází lig.transversum acetabuli?
  Přepažuje inc.acetabuli
 7. Co je nejsilnější vaz lidského těla?
  Lig.iliofemorale
 8. Popiš průběh lig.iliofemorale
  Tvar obraceného písmena Y, odstupuje od spina iliaca ant.inf. k přední straně kloubního pouzdra
 9. Popiš průběh lig.pubofemorale
  Vychází od horního ramene stydké k. K přední straně kloubního pouzdra
 10. Co je to zona orbicularis?
  Soubor vláken odštěpených z lig.pubofemorale+ischiofemorale, kt.obkružují krček femuru
 11. Popiš průběh lig.capitis femoris
  Vystupuje z fovea capitis femoris, běží pod inc.acetabuli a upíná se po okrajích acetabula
 12. Popiš typ kloubu a jeho pohybu u art.coxae
  • Kulový kloub s omezenou pohyblivostí (enarthrosis)
  • V kloubu je možná:
  • Flexe-přednožení x extenze -zanožení
  • Abdukce-unožení x addukce-přinožení
  • Femorální pronace (rotace dovnitř)+ supinace (zevně)
 13. popiš průběh lig.ischiofemorale
  od těla sedací k. k zadní straně kloubního pouzdra
Author:
iren
ID:
335530
Card Set:
ART.COXAE
Updated:
2017-11-12 15:25:24
Tags:
anatomy klouby
Folders:
anatomy klouby
Description:
kyčelní kloub
Show Answers: