Reverse 30-200

The flashcards below were created by user RBSverige on FreezingBlue Flashcards.

 1. an approach, outlook
  ett synsätt
 2. to equate, parallel
  jämställa
 3. a waiter
  en kypare
 4. displeased, out of humor
  misslynt
 5. sloppy
  slafsig
 6. anyway
  hursomhelst
 7. temporary, occasional
  tillfällig
 8. padlock
  hänglås
 9. on the spot
  på ort och ställe
 10. shrewdly, clever
  finurligt
 11. to swarm, teem
  vimla
 12. irrelevant, extraneous
  ovidkommande
 13. to thaw, melt
  tina
 14. a post, pillar
  en stolpe
 15. a butterfly
  en fjäril
 16. a shiver
  en rysning
 17. to destroy, annihilate
  förinta
 18. tricky
  klurig
 19. to talk nonsense, babble
  dilla
 20. to design
  utforma
 21. to inaugurate, initiate, dedicate, consecrate
  inviga
 22. proportioned
  tilltagna
 23. ambient, environment
  omgivande
 24. frizzy
  burrigt
 25. smooth
  smidigt
 26. the lead, vanguard, head
  en tät
 27. to maintain, insist on
  vidhålla
 28. worthwhile
  lönt
 29. peculiar
  säregna
 30. to please
  till viljes
 31. a hold-over
  kvarleva
 32. (is) cancelled
  ställs in
 33. available
  angivna
 34. to give in, cave in, yield
  ge efter
 35. lighthouse, beacon
  fyr
 36. to acquire, gain, obtain
  förvärva
 37. a contusion
  ett krossår
 38. amongst, including
  däribland
 39. (unpleasant) consequences
  efterräkning
 40. despicable
  nedriga
 41. to disguise
  förställa
 42. well-read
  påläst
 43. low key, quiet
  lågmäld
 44. peach
  persika
 45. distaste, dislike, aversion
  avsmak
 46. detailed, particular, ample
  utförlig
 47. gracious
  nådiga
 48. scolding, abuse
  ovett
 49. to observe, pay attention
  beakta
 50. ravenous, voracious, greedy
  glupsk
 51. derogatory, disparaging
  nedsättande
 52. rattle, clatter
  rassel
 53. to poison, pollute
  förpesta
 54. luxurious, lush
  frodig
 55. benevolence, kindness
  välvilja
 56. sanctuary, shrine, sanctum
  helgedom
 57. horrible, atrocious
  ryslig
 58. illness, affliction
  åkomma
 59. an outcast
  en utböling
 60. pitiful, paltry, measly
  ynklig
 61. to transfer, assign, leave
  överlåta
 62. defamation, slander
  förtal
 63. contradiction
  motsägelse
 64. bargains, sales
  reafynd
 65. fabric, cloth, material
  tyg
 66. to strive, struggle
  streta
 67. fragile
  ömtåligt
 68. snail's pace
  i snigelfart
 69. although
  ehuru
 70. passion
  lidelse
 71. to inform, notify, advise, instruct
  underrätta
 72. a shed
  ett skjul
 73. to splash, spray
  stänka
 74. to support, assist, aid
  understödja
 75. a fee
  ett arvode
 76. to bargain
  köpslå
 77. to twinkle, sparkle
  tindra
 78. support, backing
  stöd
 79. objective, factual
  saklig
 80. far-fetched
  långsökt
 81. quite apart
  helt bortsett
 82. attitude, outlook
  inställning
 83. to wonder
  undra
 84. a warf, pier, quay
  en kaj
 85. a morgue, mortuary
  ett bårhus
 86. an oath
  en ed
 87. to infiltrate
  nästla sig
 88. a hall, hallway
  en tambur
 89. reasonable, reasonably
  förnuftigt
 90. brave, courageous
  tapper
 91. rare
  sällsynta
 92. win, joke, witticism
  kvickhet
 93. helpless
  handfallen
 94. a syringe
  en spruta
 95. an intruder, tresspasser
  en inkräktare
 96. humbly
  ödmjukt
 97. impressed
  hänfört
 98. relapse
  återfall
 99. to grope, fumble
  treva
 100. ink
  bläck
 101. a case
  ett fall
 102. from outside
  utifrån
 103. water
  vatten
 104. true
  sann
 105. on the verge, on the point of
  på vippen
 106. a stack
  en trave
 107. at loggerheads
  i luven
 108. to spar (fight)
  munhuggas
 109. a delusion, deception
  en villfarelse
 110. in cahoots, in collusion
  i maskopi
 111. timid, modest
  försynt
 112. to take place, be going on
  försiggå
 113. bland, insipid
  intetsägande
 114. fear, apprehension
  farhåga
 115. a defense, justification
  ett försvar
 116. distinctive, pronounced
  utpräglad
 117. ecstasy, rapture
  extas
 118. rude
  ohyfsad
 119. an abode, habitation
  en boning
 120. amount, sum, figure
  belopp
 121. aboard
  ombord
 122. dagger
  svärd
 123. under
  nedanför
 124. a headline
  en löpsedel
 125. to depend on, rely, support
  stödja sig
 126. of the same ilk, birds of a feather
  av samma skrot och korn
 127. unswervingly
  obrottsligt
 128. insistent
  enträgna
 129. ravenous, voracious
  glupande
 130. to refer, allot
  hänvisa
 131. benevolently, kindly
  välvilligt
 132. to declare, give up, surrender
  uppge
 133. evidence, proof, quotation
  belägg
 134. ravaged, haggard, drawn
  härjad
 135. vile
  vidriga
 136. honored
  hedrad
 137. grumpy, sullen, morose
  butter
 138. to fiddle, tinker
  fiffla
 139. light touch
  snudd
 140. rude, coarse
  plump
 141. more
  mer
 142. a joy
  en glädje
 143. likewise, also
  jämväl
 144. broken
  sönder
 145. a fancy, whim, idea
  ett infall
 146. snacks, appetizers
  tilltugg
 147. an obsession
  en tvångstanke
 148. wavering, shaky, wobbling
  vacklande
 149. distress
  trångmål
 150. unfaltering
  osvikliga
 151. evidence
  indicier
 152. casually
  förbigående
 153. to loiter, linger, dally
  söla
 154. a diversity, plurality, complexity
  en mångfald
 155. to neglect, be careless of, omit
  försumma
 156. speechless
  mållös
 157. to dispose of, sell
  avyttra
 158. to implement, realize
  förverkliga
 159. a cage, coop, crate
  en bur
 160. to shoot
  skjuta
 161. a folly
  en dårskap
 162. a week
  en vecka
 163. to sneeze
  nysa
 164. a statement, commentary
  en uttalande
 165. to harvest, reap
  skörda
 166. precariously
  betänkligt
 167. to munch, nibble
  mumsa
 168. chubby, plump
  knubbig
 169. irritable, testy, ill-tempered
  retlig
 170. delicious
  läcker
 171. durable
  hållbart
 172. buffoon, clown
  pajas
 173. powerful, mighty
  mäktig
 174. glum
  trumpna
 175. to summon, call
  tillkalla
 176. hidden
  dold
 177. a nook, corner, recess
  en skrymsle
 178. coward
  ynkrygg
 179. a short-cut
  en genväg
 180. well-dressed
  finklädd
 181. flute
  flöjt
 182. drum
  trumma
 183. substantially
  nämnvärt
 184. in order to
  för  att
 185. setback, injury, damage
  avbräck
 186. slippery, evasive, oily
  hal
 187. intrusive, familiar
  närgången
 188. versatile, many-sided
  mångsidig
 189. relapse
  recidiv
 190. strenuous, trying, wearisome
  påfrestande
 191. to fiddle, tamper, tinker
  mixtra
 192. to foreshadow, foretell
  förebåda
 193. ambivalence
  kluvenhet
 194. rescue
  undsättning
 195. dismissal
  avskedande
 196. attractive
  tilldragande
 197. a decoy
  en bulvan
 198. ankle
  vrist
 199. boot
  känga
 200. ponytail
  hästsvans
Author:
RBSverige
ID:
335566
Card Set:
Reverse 30-200
Updated:
2018-02-21 17:45:47
Tags:
Reverse 30 200
Folders:

Description:
Reverse 30-200
Show Answers: