Strömningslära

Home > Preview

The flashcards below were created by user msae on FreezingBlue Flashcards.


 1. Hur lyder Pascals princip?
  p1 = p2 → F1/A1 = F2/A2 → F1/F2 = A1/A2

  Tryck i en del av vätska överförs utan förluster till alla delar av vätskan. (Viktigt för hydraulik.)
 2. Vilka enheter finns för tryck?
  Pascal, N/m², kg/ms², bar, atm
 3. Förhållande bar/pascal?
  1 bar = 0,1 MPa eller 100 kPa
 4. Förhållande atm/pascal?
  1 atm = 101 325 Pa eller 101,325 kPa
 5. Förhållande atm/bar?
  1 atm=1 bar
 6. Hur förändras tryck med ökad tyngd?
  Om arean är densamma då tyngden ökar så ökar trycket mot underlaget.
 7. Vad är trycket vid havsytan?
  1 atm
 8. Vad är trycket vid vakuum?
  0
 9. Vad beror det atmosfäriska trycket på?
  Att vi har ca 1000 km luft över oss.
 10. Vad kallas tryck över det atmosfäriska trycket?
  Absolut tryck, övertryck, totaltryck
 11. Vad är gage-tryck?
  Det absoluta trycket minus det atmosfäriska trycket.
 12. Vad är det atmosfäriska trycket?
  Det absoluta trycket plus gage-trycket.
 13. Hur mäts atmosfäriskt tryck?
  Med barometer, W=ρghA
 14. Hur räknas tryck ut?
  • P = ρgh
  • (kg/m³ x m/s² x m = kg/ms² = Pa)
 15. Hur är tryckfördelningen i vätska?
  Inom samma vätska (densitet) är trycket detsamma på samma höjd. Ju lägre ner, desto större tryck.
 16. Hur är tryckskillnaden i ett rum?
  Nästan noll pga av lufts låga densitet.

Card Set Information

Author:
msae
ID:
335582
Filename:
Strömningslära
Updated:
2017-11-01 09:55:14
Tags:
Strömningslära
Folders:
Strömningslära
Description:
Strömningslära
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview