Spanielcina slovesa

The flashcards below were created by user Elvoinne on FreezingBlue Flashcards.

 1. ser (vlastné)
  byť
 2. comer (er-skloňovanie)
  jesť
 3. beber (er-skloňovanie)
  piť
 4. leer (er-skloňovanie)
  čítať
 5. cocinar (ar-skloňovanie)
  variť
 6. escribir (ir-skloňovanie)
  písať
 7. querer/quererse (er-skloňovanie, pridáva sa i)
  chcieť/želať si, mať rád/ľúbiť
 8. necesitar (ar-skloňovanie)
  potrebovať, vyžadovať
 9. caminar (ar-skloňovanie)
  kráčať/ísť/chodiť
 10. nadar (ar-skloňovanie)
  plávať, topiť
 11. ver/verse (er-skloňovanie)
  vidieť, chápať
 12. dormir/dormirse (ir-skloňovanie, mení sa na duer... v sg.)
  spať
 13. tener/tenerse (er-skloňovanie)
  mať/vlastniť
 14. correr (er-skloňovanie)
  bežať
 15. pagar (ar-skloňovanie)
  zaplatiť/platiť
 16. ir/irse (vlastné skloňovanie podľa ir-, voy...)
  ísť/cestovať
 17. hablar (ar-skloňovanie)
  hovoriť
 18. poder (er-skloňovanie, o sa mení na ue v sg.)
  môcť, dokázať, zvládnuť
 19. tocar (ar-skloňovanie)
  dotknúť sa/siahnuť/držať
 20. oír/oírse (ir skloňovanie, mení sa na oy v sg.)
  počuť, vypočuť
 21. hacer/hacerse (er-skloňovanie)
  vyrobiť/stvoriť urobiť, robiť
Author:
Elvoinne
ID:
335737
Card Set:
Spanielcina slovesa
Updated:
2017-11-13 10:17:36
Tags:
spanish verbs
Folders:
Spanielcina
Description:
spanish verbs
Show Answers: