PLEXUS BRACHIALIS I

Home > Preview

The flashcards below were created by user iren on FreezingBlue Flashcards.


 1. kterými větvemi je tvořena plexus brachialis?
  • směsí předních větví C5-8, a většinou také větví T1
  • navíc dostává malé větve C4 a T2
 2. popiš obecnou stavbu plexus brachialis:
  • 1) pět kořenů neboli přední větve C4-T1
  • 2) primární svazky:
  • Truncus superior (C4-6)
  • Truncus medius (C7)
  • Truncus inferior (C8-Th1)
  • 3)přední (3) + zadní (3) oddíl
  • 4)sekundární svazky (po průchodu fis.scalenorum):
  • Fasciculus lateralis +medialis+ posterior
 3. Všechny primární svazky prostupují skrze .... a sestupují šikmo laterokaudálně za ...
  • fisura scalenorum
  • claviculu do podpažní jamky.
 4. Celý plexus je topograficky rozdělen na:
  pars supra + infraclavicularis.
 5. charakterizuj PARS SUPRACLAVICULARIS
  Uložena ve fossa supraclavicularis major a vydává motorické větve, kt.inervují svaly pažního pletence a někt.zádové svaly (vývojově patřící k hrudní končetině).
 6. vyjmenuj nervy pars supraclavicularis plexus brachialis
  • N.DORSALIS SCAPULAE (C5-C6)
  • N.THORACICUS LONGUS(C5-C6)
  • N.SUPRASCAPULARIS(C4-C6)
  • N.SUBCLAVIUS(C5-C6)
  • + (podle winking skull ale do infraclav..)
  • NN. PECTORALES
  • N. SUBSCAPULARIS(C5-C7) 
  • N. THORACODORSALIS(C6-C8)
 7. které svaly inervuje N. DORSALIS SCAPULAE?
  m. levator scapulae et mm. rhomboidei
 8. který nerv inervuje m. levator scapulae et mm. rhomboidei?
  N. DORSALIS SCAPULAE
 9. které svaly inervuje N.THORACICUS LONGUS(C5-C6)?
  sestupuje po lat.stěně hrudníku a inervuje sval přední pilovitý – m. serratus anterior.
 10. jak je inervován m. serratus anterior?
  N. THORACICUS LONGUS
 11. jak je inervován m. subclavius?
  N. SUBCLAVIUS
 12. jaké útvary inervuje N. SUPRASCAPULARIS ?
  • podbíhá lig.transversum scapulae a vstupuje do fossa supraspinata
  • inervuje:
  • sval nadhřebenový – m. supraspinatus,
  • sval podhřebenový – m. infraspinatus
  • a sval oblý malý – m. teres minor.

  Senzitivně inervuje kloubní pouzdro ramenního kloubu – articulatio humeri.
 13. jak jsou inervovány následující svaly?sval nadhřebenový – m. supraspinatus, sval podhřebenový – m. infraspinatus a sval oblý malý – m. teres minor
  N. SUPRASCAPULARIS(C4-C6)
 14. co inervují NN. PECTORALES?
  inervují velký a malý sval prsní – mm. pectorales major (n.lateralis) et minor (n.medialis).
 15. jaké útvary inervují NN. SUBSCAPULARES ?
  • odstupuje ve vrcholu axilly
  • inervují podlopatkový sval – m. subscapularis (n.subscapularis inf+sup)a sval oblý velký – m. teres major (n.subscapularis inf).
 16. jakou cestou jsou inervovány podlopatkový sval – m. subscapularis a sval oblý velký – m. teres major?
  NN. SUBSCAPULARES(C5-C7)
 17. co inervuje N. THORACODORSALIS?
  • sestupuje podél lat.okraje lopatky
  • inervuje široký sval zádový – m. latissimus dorsi
 18. jak je inervován m. latissimus dorsi?
  N. THORACODORSALIS

Card Set Information

Author:
iren
ID:
335893
Filename:
PLEXUS BRACHIALIS I
Updated:
2017-11-10 19:55:57
Tags:
anatomy ns
Folders:
anatomy,ns
Description:
úvod + pars supraclavicularis
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview