HETEROCHTONNÍ SVALY ZAD

The flashcards below were created by user iren on FreezingBlue Flashcards.

 1. Co to jsou heterochtonní svaly?
  Svaly,kt.se přesunuly na hřbet z ventrální strany trupu a přinesly si inervaci z ventrálních větví míšních nervů
 2. Do jakých skupin dělíme heterochtonní svalstvo zad?
  Spinohumerální+spinokostální svaly
 3. Které svaly řadíme do skupiny spinohumerálních svalů?
  • 1) LATISSIMUS DORSI
  • 2) LEVATOR SCAPULAE
  • 3) RHOMBOIDEUS MAJOR + MINOR
  • 4) TRAPEZIUS
 4. Kde začíná m.trapezius?
  • PROTUBERANTIA OCCIPITALIS EXTERNA, podél lig.nuchae a processus spinosi C7 a všech Th obratlů
  • Aponeuretický začátek v oblasti trnu C7 - SPECULUM RHOMBOIDES
 5. Kde se upíná m.trapezius?
  Lat.část CLAVICULY + AKROMION + SPINA SCAPULAE
 6. Inervace m.trapezius
  N.accessorius + svalové větve z plexus cervicalis
 7. Funkce m.trapezius
  • Horní část svalu táhne rameno kraniálně
  • Střední část k páteři
  • Dolní část táhne lopatku kaudálně
 8. Kde začíná m.latissimus dorsi?
  • Prostř FASCIA THORACOLUMBALIS od:
  • A) trnů kaudálních Th a všech L obratlů
  • B) zadní částii pánevní a křížové kosti
  • C) 3-4kaudálních žeber
 9. Úpon m.latissimus dorsi
  Crista tuberculi minoris humeru
 10. Inervace m.latissimus dorsi
  Plexus brachialis - n.thoracodorsalis
 11. Fce m.latissimus dorsi
  Připažení, zapažení, humerální pronace
 12. Začátek m.levator scapulae
  Processus transversi C1-4
 13. Úpon m.levator scapulae
  Angulus superior scapulae
 14. Inervace m.levator scapulae
  Plexus brachialis - n.dorsalis scapulae
 15. Fce m.levator scapulae
  Zdvíhání lopatky
 16. Začátek m.rhomboideus minor
  Proc.spinosi C6-7
 17. Úpon m.rhomboideus minor
  Margo medialis lopatky proti fossa supraspinata
 18. Jaká je inervace u mm.rhomboidei?
  Plexus brachialis - n.dorsalis scapulae
 19. Fce mm.rhomboidei
  Posun lopatky mediokraníálním směrem
 20. Začátek m.rhomboideus major
  Proc.spinosi Th1-4
 21. Úpon m.rhomboideus major
  Margo medialis lopatky proti fossa infraspinata
 22. Jaké svaly řadíme mezi spinokostální?
  M.serratus pposterior sup.+inf.
 23. Začátek m.serratus post.sup.
  Proc.spinosi posledních Ce a prvních Th obratlů
 24. Úpon m.serratus post.sup.
  2.-5.žebro laterálně od anguli costarium
 25. Inervace mm.serrati posteriores?
  Nn.intercostales
 26. Fce m.serratus post.sup.
  Zdvihá žebra a tím napomáhá při vdechu
 27. Začátek m.serratus post.inf
  Proc.spinosi na rozhraní Th a L páteře
 28. Úpon m.serratus post.inf
  4kaudální žebra lat.od anguli costarium
 29. Fce m.serratus post.inf.
  Není zcela jasná, fixace žeber při kontrakci bránice
 30. který ze spinohumerálních svalů, se neupíná na processus spinosi obratlů?
  m.levator scapulae-od proc.transversi
 31. které svaly inervuje n.accessorius?
  trapezius + scm
 32. které spinohumerální svaly inervuje n.dorsalis scapulae?
  levator, rhomboideii
 33. který spinohumerální sval inervuje n thorocodorsalis?
  latissimus dorsi
 34. spinokostální svaly se upínají laterálně nebo mediálně od angulus costarum?
  laterálně
 35. co a kde je speculum rhomboides?
  Aponeuretický začátek m.trapezius v oblasti trnu C7
Author:
iren
ID:
336110
Card Set:
HETEROCHTONNÍ SVALY ZAD
Updated:
2017-11-22 18:34:17
Tags:
anatomy svaly
Folders:
anatomy,svaly
Description:
svaly
Show Answers: