edebiyat 1

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. kültür ve sanatta alemdarlık
  şinasi
 2. yusuf kamil paşa
  • hz dönemi
  • telemak- fenolon çevirmiş
 3. batı ed ilgi
  • tusuf kamil paşa
  • telemak fenelon
 4. z n ş amaçlar
  • batıtılaşma
  • toplumcu aydunlar
  • yenileşmeyi halka anlatma 
  • örnek
  • divan ed yıkma
  • toplum için sanat
  • yeni kavramlar
 5. eserleri tefrika olanlar
  • ahmet mşthat e ve şinasi 
  • = film gib takip etmek
 6. gazetecilik
  • tanzimat için en önemli tür
  • sanat eserlerinin halka sunulma yolu
  • 1. dönemde çok önemli 2. dönemde önemini yitirir
 7. ilk resmi gaz
  takvimi vekayi
 8. takvimi vekayi
  • halka bilgi
  • yabancılara bilgi
  • birlik ber sağlama
  • resmi icraatler hakkında halkı bilgilendiröe
 9. ilk yarı özel gaz
  ceride i havadis
 10. ceridei havadis
  • william churchill
  • tercümanı ahvaldan sonra adı ruzname i ceridei havadis olu
 11. ilk özel gazete
  tercümanı ahval
 12. tercümanı ahval
  şinasi ve agah efendi
 13. tasvir i efkar
  • şinasi
  • sonra namık kemal
  • sonra rec mah ek
 14. ibret
  • ahmet mithat efendi kiralar
  • ebüzziyya tevfik
  • namık kemal
  • vatan yahut silistre nedeniyle kapatılır
 15. tercüman ı hakikat
  • ahmet mithat efendi
  • padişaha üst sınıfa sansasyon yaratmaz şantaj vb yapmaz
  • en uzun ömürlü en başarılı gazete
 16. matbuat nizamnamesi
  • ruhsat verme
  • içerik kontrolü
  • resmi ilanları dğzenleme
  • ülke aleyhinde yayın yapanlarun ğlkeye girişini engelleme
 17. tanzimat fermanı kim zamanında
  abdülmecit
 18. tanzimat fermani nerede
  gülhane parkı
 19. tanzimat fermanu diğer adı
  gülhanw hattı hümayunu
 20. tanzimat fermanı kim
  mustafa reşit paşa
 21. klasisizm
  • 17.yy
  • fransa
  • sanat için sanat
  • akıl sağduyu
  • soylu
  • kaba çirkin sözler yok
  • şiir tiyatro
  • işleniş konudan önemli
 22. romantizm
  • duygu hayal
  • en iyi kural kuralsızlık
  • her türlğ davranış
  • 3 birlik yok
  • tiayatro roman
  • bireysel öznel
 23. hazırlık dönemi
  • halk ed etkisinde
  • batudan çeviriler
  • divan ve tanzimat arası köprü
  • tercüme odası
 24. hazırlık dönemi eserler vb
  • encümen i daniş
  • yusuf kamil paşa fenelon telemak
  • (ilk çeviri roman)
  • takvimi vakayi
  • ceridei havadis
 25. 1. dönem
  • divan etkisinde
  • divanı eleştirir
  • vatan millet ilk
  • batılı anlamda ilk eserler
  • toplumu bilinçlendirmek 
  • sadeleşme ama başarısız
  • hem sanatçı hem devlet adamı
 26. 1. dönem klasisiszm sanatçıları
  şinasi ahmet vefik paşa
 27. 1. dönem romanizm ssanatçıları
  • namık kemal
  • ahmet mithat paşa
  • ziya paşa
 28. 2. dönem
  • bireysel konular
  • sanat için sanat
  • okumak için tiyatro
  • gazetecilik işlevini yitirir
  • realizm 
  • rıman öykü
  • rec m e 
  • semipaşazade sezaş
  • muallim naci
  • direktör ali bey
  • ahmet cevdet paşa
 29. tanzimat dönemi öğretici metinler
  • geleceğe yönelik
  • batı
  • somutluk
  • hürriyet eşitlik
  • açık anlaşılır
 30. makale
  • ilk makale tercümanı ahval mukaddimesi şinasi
  • şiir ve inşa ziya paşa
  • lisan ı osmaninin ed hakkında bazı mülahazatı şamildir-namık kemal
  • rec mah ekrem - takdiri elhan
  • şiir- muallim naci
 31. ilk makale
  • şinasi
  • tercümanı ahval mukaddimesi
 32. ziya paşa makale
  şiir ve inşa
 33. namık kemal makale
  lisan ı osmaninin edebiyatı hakkınnda bazı mülahazatı şamildir
 34. rec mah ek makale
  takdir i elhan
 35. muallim naci makale
  şiir
 36. ilk eleştiri
  • tasviri efkar vs. ceridei havadis
  • meseleyi mebhüsaltun anha
 37. eleştiri ilkleri
  • namık kemal bahar daniş ve mukaddime i celal 
  • ziya paşa - şiir ve inşa
 38. namık kemal ve ziya paşa divan edb eleştiri kavgası
  • namık kemal ve ziya paşa(şiir ve inşa) divan edn eleştirir. ziya paşa sonra harabat ı yazar ve divan e yi över
  • bunun üstüne namık kemal tahrib i harabat ve takip yazarak onu eleştirir
 39. namık kemal eleştirii
  • bahar daniş ve mukaddimei celal
  • tahribi harabat 
  • takip
 40. ziya paşa eleşt,ri
  • şiir ve inşa
  • harabat
 41. rec mah ek eleştiri
  talimi edebiyat
 42. rec mah ekrem vsvsvs muallim naci de rec mah ek
  • yeni 
  • kulak için kafiye
  • zemzeme
 43. rec mah ek vsvsvsvs muallim naci de mualim naci
  • eski
  • göz için kafiye
  • demdeme
 44. ilk gezi yazıları
  • seyit ali reis - miratül memalik
  • evliya çelebi seyahatname
 45. ehmet mithat efendi gezi yazısı
  • avrupa da bir cevelan
  • sayyadane bir cevelan
 46. akif paşa nı
  tabsıha
 47. namık kemal anı
  magpsa anıları
 48. ziya paşa anı
  defter i amal
 49. muallim naci anı
  ömer in çocukluğu
 50. önemli genel özellik
  tanzimat dçneminde şiir
  • başta klasik (şinasi)
  • genelde romantik 8namık kemal)
  • felsefi düşünceler (ziya paşa)
  • ölüm varlık ahiret yokluk vb (tarhana)
 51. şinasi
  • yeni türk edb kurucusu
  • ilklerin şairi
 52. şinasi amaçları
  • sadeleşme
  • somutlaşma
  • manzumeyi dar kalıptan çıkarma
  • akılcı
  • redif yerine farklı kafiye arayısı içindedir
 53. şinasi ilk özel gazete
  tercümanı ahval
 54. şinasi batılı anlamda ilk tiyatro
  şair evlenmesş
 55. şinasi ilk makale
  tercümanı ahval mukaddimesi
 56. şinasi ilk noktalama
  şair evlenmesi
 57. şinasi ilk atasözü kitabı
  durubu emsLİ OSMANİYE
 58. şinasi ilk la fontaine tarzı fabl
  tercümanı manzume
 59. şinasi şiirleri
  müntehabatı eşar
 60. şinasi hangi akım
  klasisizm
 61. ziya paşa eser
  • zafername 
  • harabat
  • eşar ı ziya
  • rüya
  • endülüs tarihi
  • engizisyon tarihi
  • defteri amal
  • terciibent terkibibent
 62. ziya paşa ilk ropörtaj
  rüya
 63. ziya paşa hangi akım
  klasisizm
 64. namık kemal hangi akım
  romantizm
 65. namık kemal
  • yeni osmanlılar (1ç meşrutiyet)
  • eski edb eleştirir yeninin yanında durur tanıtır
  • SOSYAL KALKINMA İÇİN YAZAN İLK ŞAİR
 66. namık kemal amaç
  • gramer
  • arapça farsça kelimeleri koruma
  • yabancıkelimeleri belirleme sözlüğe toplama anşam ve kullanımlarını belirleme
  • antoloji
  • jalk ile aydın tükçeisni birleştirme
 67. namık kemal roman
  • cezmi 
  • intibah
 68. namık kemal ilk tarihi roman
  cezmi
 69. namık kemal tiyatro
  • vatan yahut silistre 
  • zavallı çocuk 
  • gülnihal
  • karabela
  • akif bey
  • celalettin harzemşah
 70. namık kemal eleştiri
  • tahribi harabat 
  • takip
  • uzun adlı şey
 71. namık kemal tarih kitabı
  • devri istila 
  • barikoy
  • zafer
  • evrak ı perişan
  • osmanlı tarihi
 72. tanzimat ilanı neden
  • mısır ve boğazlar için destek
  • içişlerimizw karışılmasını engellemek
  • demokratik yapı
 73. tanzimat amaç
  • can mal güvenliği
  • ırz namus korujma
  • vergi düzenlenmesi
  • askerlik süresinin dğzenlenmesi
Author:
Anonymous
ID:
336145
Card Set:
edebiyat 1
Updated:
2017-11-20 22:07:16
Tags:
esenndu
Folders:
edebiyat
Description:
tanzimat
Show Answers: