BAROKKEN

The flashcards below were created by user linnead on FreezingBlue Flashcards.

 1. ENEVELDET I DANMARK–NORGE (1660–1814)
  • Kongen fikk bare mer og mer makt, og embetsmennene styrte med hans velsignelse.
  • De så på kongen som en far, og de fleste godtok hans maktposisjon.
  • Under reformasjonen overtok danskekongen nesten halvparten av jorda i Norge.
  • Den nye overklassen var for det meste danske og tyske innflyttere.
 2. Noe om Thomas Kingo og hans verk.
  • Han var en dansk salmedikter på 1600 tallet. født 1634 død 1703.
  • Salmene hadde et religiøst innhold, Han ble kalt ”påskens dikter” og skev salmer i typisk barokkstil.
  • Han har skrevet Nå rinner solen opp.
 3. JOHAN SEBASTIAN BACH Og hans verk
  • Bach var en tysk komponist. (1685–1750)
  • Barokkmusikken hans er et godt eksempel på epokens kunst og uttrykksformer. Han er dypt religiøs og skaper musikk for å prise gud.
  • Et av Bachs verker heter Matteuspasjonen.
 4. PETTER DASS Og hans verk
  • Petter Dass var en salmedikter som lovpriste Gud som den store kilde og sannhet i livet. (1647–1707)
  • Petter Dass kom til Bergen for å selge fisk. Der hadde han gått på skole, og der hadde han forretningsforbindelsene sine. Men likevel var Nordland som var det viktigste stedet for han.
  • Noen av verkene hans er Herre Gud, ditt dyre navn og ære, Nordlands trompet.
 5. KjENNETEGN PÅ BAROKKEN
  • Barokken er en kunstepoke da man bruker sterke og følelsesladde uttrykksformer. Dikterne hyller Gud og kongen. Med sterke bilder, med masse detaljer og kontraster, skildrer dikterne himmel og helvete, engler og demoner, kjærlighet og død. I musikk, malerier, arkitektur og dikting uttrykkes sterke følelser.
  • Fra ca. 1580
Author:
linnead
ID:
34964
Card Set:
BAROKKEN
Updated:
2010-09-15 21:52:40
Tags:
litteraturhistorie barokken
Folders:

Description:
æææææ, prøøøøøøøve, wææææææææææææææææ :S
Show Answers: