Nervetsystemet og hormonsystemet

The flashcards below were created by user linnead on FreezingBlue Flashcards.

 1. Myelin
  hjelpecelle. Hindrer at de elektriske impulsene kommmer på avveie.
 2. Akson
  sender nervesellen infomasjon vidre til andre nerveceller.
 3. Dendritter
  mottar nervecellen infomasjon fra andre nerveceller.
 4. Cellekjerne
  kjernen i nervecellen.
 5. Cellekroppen
  Er kroppen til nervecellen.
 6. transmitterstoff
  transmitterstoffene binder seg til andre mottakere til cellen på den andre siden av spalten.
 7. Synaptisk spalte
  enden på en akson er veldig nær, men vi har ikke direkte kontakt med dendritten på neste nervecelle. Det er et lite mellomrom mellom disse cellene som vi kaller synaptisk spalte.
 8. Hormoner
  det er stoffer som blir produsert av spesialiserte celler.
 9. Kjertel
  de hormonproduserende cellene som ligger i klynger på bestemte plasser i kroppen er kjertler.
 10. Hormonets transportsystem?
  Blodet
 11. Hypofysen
  • Hypofysen ligger i hjernen og er like liten som en ert. Den ligger i hjernestammen og gir beskjed til andre kjertler om når, hvilke hormoner og hvor
  • mye som skal produseres.
 12. Skjoldbruskkjertelen
  ligger i/ved halsen. produserer hormoner som påvirker for eksempel varmeproduksjon (stoffskifte), lengdeveksten og utviklingen av sentralnervesystemet.
 13. Binyrene
  ligger ca midt i magen. produserer blandt annet adrenalin. Dette hormonet produseres i bynyremagen av binyrene. Dette hormonet er viktig med tanke på ”slåss eller stikk av” situasjoner. Dersom mye adrenalin slippe ut i blodet, øker pulsen og reaksjonshastiheten vår. Binyrene styrer også hvor mye salter vi har i kroppen.
 14. Bukspyttekjertelen
  • pølse midt i magen. produserer hormonet insulin, som er viktig for å holde
  • sukkernivået i blodet på et nivå som sikrer alle celler nok druesukker, som er
  • en viktig energikilde for cellene.
 15. Eggstokker/testikler
  ligger nedentil. Produserer kjønnshormonenesom er nødvendige for normal kjønnsutvikling og setter i gang endringene som kommer i puberteten. Hos menn heter hormonet testosteron og hos kvinner heter hormonene østrogen og progesteron disse styrer kvinners mensensyklus og melkeproduksjon.
 16. Nervecellene samarbeider
  -Nervene styrer kroppens organer

  -Kommuniserer ved hjelp av transmitterstoffer

  • -For at det skal komme info fra den ene cellen til den andre, må den komme seg over den
  • synaptiske spalten.

  -Blærene i enden av aksonet på en nervecelle inneholder transmitterstoffer.

  -Når den elektriske impulsen kommer til enden av aksonet slipper transmitterstoffene ut i den synaptiske spalten og binder seg til spesielle mottakere å dendritten hos neste nervecelle.

  -På denne måten overføres det elektriske signalet fra en nervecelle til en annen.
 17. Sentralnervesystemet består av ? videre info
  består av hjernen og ryggmargen.

  Hjernen: lillehjernen, storehjernen og hjernestammen. Lillehjernen kontrollerer balanse og bevegelse, Storehjernen styrer tankene våre og bevisstheten, venstre hjenrehalvdel er logisk og høyre hjernehalvdel er kreativ.

  Ryggmargen: Blir beskyttet av ryggvirvlene, ligger inni ryggsøylen og forbinder nervene i kroppen med hjernen.
 18. Det perifere nervesystemet består av?
  • Det autonome nervesystemet: -er ikke viljestyrt
  • -fungerer automatisk
  • -styrer indre organer som hjertet og fordøyelsen
  • -den består av det sympatiske og parasymatiske
  • -para roer oss ned og sympatiske Gjør oss kampklar


  • Det somatiske nervesystemet: -er viljestyrt
  • -Sanseorganene er en del av det somatiske nervesystemet
 19. Kan du alt?
  • HIHIHIHhihiihHIHIH
  • Wæææææææææææææææææææææææ?!?!?!!?!?!

  • xoxo - Linnea Henrikke Dybvik og Trine Gundersen
  • COPYRIGHT!!!!!!!!!!!!
Author:
linnead
ID:
36583
Card Set:
Nervetsystemet og hormonsystemet
Updated:
2010-09-22 16:18:08
Tags:
naturfag
Folders:

Description:
Prøve i kapittel 3 og 4
Show Answers: