Hinduismen

The flashcards below were created by user linnead on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hvor mange hinduer er det i verden ca.? Og hvor har Hinduismen røttene sine?
  • Hinduismen er en av de eldste verdensreligionene.
  • Den har sine røtter i India og nabolandene.
  • I dag er det ca. 1 milliard hinduer i verden.
 2. Hva tror hinduer på?
  • Dharma
  • Karma
  • Samsara og
  • Moksha
 3. Dharma
  • Dharma - den evige verdensordenen
  • I hinduismen viser Dharma seg i naturlovene, i universet, blant menneskene og alt levende på jorda. Det er en hellig orden der alt henger sammen, og alle delene er avhengige av hverandre. Menneskene må hjelpe til å opprettholde Dharma, og alle har derfor sine plikter som de må utføre for at verdensordenen ikke skal bli ødelagt.
 4. Samsara
  • Samsara – rekken av gjenfødsler
  • Hinduer tror at alt levende fødes på nytt. Siden døden fører til en ny gjenfødsel, finnes det ikke kirkegårder. Derfor blir de døde brent på et bål, og asken spres i den hellige elva Ganges.
 5. Hva betyr verdensorden?
  Verdensordenen forklarer at alt har sin plass, og at det finnes en evig orden i hele tilværelsen.
 6. Karma
  • Karma – loven om handlingene og følgene av dem.
  • Karma betyr handlingene og følgene av dem. Når et menneske eller et dyr blir født, er det livet resultatet av ditt tidligere liv. Alt mennesker gjør mens de lever, har derfor stor betydning for det neste livet ditt. Du blir hva du gjør, heter det i hinduismen. Det er karmaloven, Hinduer tror at alle levende vesener har en evig sjel, som de kaller Atman. De tror at sjelen vandrer videre til en ny eksistens.
 7. Moksha
  • Moksha – frigjøring fra gjenfødslene.
  • For de fleste hinduer er målet å unngå å bli født på nytt. Derfor betyr ordet frelse i hinduismen egentlig det samme som å bryte ut av rekken av gjenfødsler. Det kalles moksha. Hinduer kan ha litt forskjellige oppfatninger av hva frelsen egentlig er, og snakker heller om hva den ikke er. Hinduer kan også bryte ut av gjenfødsler ved å dø i den hellige byen Varansi.
 8. Hvor mange guder finnes det i Hinduismen, og hva heter de?
  I hinduismen finnes det mange millioner guder og gudinner, men alle er egentlig bare uttrykk for den ene Guden Brahman, som også kalles verdenssjelen. Så selv om en hindu tilber guden Shiva, Vishnu eller gudinnen Durga, tilber han eller hun også Guden Brahman. Blant alle gudene i hinduismen er det Vishnu og Shiva som er de mest tilbedte. Shiva er gift med gudinnen Parvati, og har sønnene Ganesha og Murugan. Vishnu er gift med gudinnen Lakshmi.
 9. Har Hinduismen noen hellige skrifter, og hva heter de?
  Hinduismen har flere hellige skrifter. De eldste blir kaldt vedaskriftene, og de var lenge muntlige fortellinger før de ble skrevet ned en gang mellom 1500 og 1000 f.v.t. To andre viktige skrifter er Mahabharata og Ramayana. De inneholder spennende fortellinger som hinduer er svært glade i. En del av Mahabharata som ofte blir lest, er det store diktet Bhagavadgita (herrens sang), eller Gita, som mange sier. Ramayana er en sammenhengende fortelling om helten Rama og hans kamp mot demonen Ravana.
 10. Muslimsk styre, uavhengig stat?
  • India var i flere år under muslimsk styre. 1000-1757.
  • I denne perioden erobrer muslimene stadig større områder i india og etter hvert er nesten hele india samlet under de muslimske mogulene. En mogul er en fyrste. De bygger mange praktfulle byggverk, blandt annet Taj Mahal, som er et gravmonument i Agra. 1757. britene tar kontroll over India, og India blir lagt under britisk styre. Det fører til at etter hvert vokser fram hindubevegelser som kjemper for uavhengig indisk stat.
 11. Mahatma Gandhi, hva var han kjent for?
  Mahatma Gandhi ble kjent over hele verden for sin kamp for fred og frigjøring i india. Han ønsket et samlet india, der alle religioner skal være likeverdige. Gandhis tanker om ikkevold er kjent over hele verden, og har et ideal for mange som arbeider for fred og rettferdighet.
 12. Indias frigjøring, hva førte det til?
  Indias frigjørning fra den britiske kolonimakten førte til at Muslimske ledere ønsket å skille ut deler av India som et egen muslimsk stat, og det endte med at landet ble delt i to. Landene som i dag er India og Pakistan, Øst-Pakistan blir i 1971 til den selvstendige staten Bangladesh.
Author:
linnead
ID:
37470
Card Set:
Hinduismen
Updated:
2010-09-26 20:53:12
Tags:
RLE uke
Folders:

Description:
Prøve i Hinduismen i uke 39, laget av Linnea Henrikke Dybvik! :D wohooooooooo
Show Answers: